|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Obligaţii declarative ale contribuabililor cu termene în luna martie 2008 

Obligaţii declarative ale contribuabililor cu termene în luna martie 2008

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, până la sfârşitul lunii martie 2008, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.
Până la 15 martie 2008, inclusiv:
– Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, cod 204, pe care o depune reprezentantul asociaţiei.

Până la 25 martie 2008, inclusiv:
– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2008.
– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cod 102, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii februarie 2008.
– Declaraţie privind accizele, cod 103, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2008.
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 300, pentru plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna calendaristică.
– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, cod 301, pentru achiziţii intracomunitare de bunuri;
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pe care o depun persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România, cod 224.

În atenţia persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor fără personalitate juridică!

Până la 15 martie 2008, inclusiv, contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, profesii libere) şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia impozitului pe veniturile din arendare şi a veniturilor din activităţi agricole au obligaţia:
– să depună Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, cod 204, de către reprezentantul asociaţiei, cu veniturile şi cheltuielile realizate în anul 2007;
– să efectueze plăţi anticipate aferente trimestrului I.

În dezbatere publică: noul model al „Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria „Legislaţie”, subcategoria „Transparenţă decizională”, a fost publicat şi poate fi consultat proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularul „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri” (390 VIES).

Prin dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost aduse modificări legislative în materia taxei pe valoarea adăugată, cu intrare în vigoare începând cu 1 ianuarie 2008. Astfel, o modificare importantă vizează regulile privind exigibilitatea TVA pentru livrări şi respectiv achiziţiile intracomunitare de bunuri.

În acest sens, s-a prevăzut că, atât în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă, cât şi în cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15 zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. Prin excepţie, exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii, dacă factura este emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.

Precizăm, de asemenea, că începând 1 ianuarie 2008, formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel cum prevede art. 228 alin. 6(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007.

Având în vedere aceste modificări legislative, se impune modificarea formularului Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.
*
Proiectele de acte normative, sunt publicate pe Portalul ANAF, la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/ Transparenţă decizională.
De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:
– prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Natională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741 – la Direcţia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
– electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
– prin fax la numărul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presă privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii publice/ Comunicate şi informaţii de presă aflat pe Portalul ANAF.

Noua adresă web DGFP Valcea: www.finantevalcea.ro

Noua adresă a website-ului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea este www.finantevalcea.ro . Actuala formulă website-ului are o interfaţă uşor de utilizat şi cu posibilităţi de navigare îmbunătăţite.
De asemenea, categoria „Forum”, dedicată întrebărilor contribuabililor a fost organizată tematic, pe categorii de probleme fiscale, intenţia DGFP Vâlcea fiind aceea de a asigura o punte de dialog între instituţie şi contribuabili.

Alte titluri din editia curenta:

(Impact)Facturile emise de CEZ au scos din minţi mii de…
(Impact)Sute de disponibilizări la fostele subunităţi a…
(Fapt divers)Profesor sexagenar, acuzat de hărţuire sexuală
(Sparle si soparle)Sparle si soparle
(Editorial)Primarul Gutău se „sinucide“?
(Politica)Ion Tudor, singurul contracandidat REAL al lui …
(Actualitate)Gura de oxigen pentru afaceristul-deputat Becse…
(Administratie)Primarul Dobre din Dăeşti a încălcat legea
(Administratie)Ioan Filip şi-a anunţat candidatura la Primăria…
(Sport)„Municipalii” au învins la scor de …
(Fapt divers)Tănăsoaica muşcă mâna celui, care i-a dat să mă…
(Administratie)├×ara Loviştei intră în vizorul Uniunii Europene
(Finante)Obligaţii declarative ale contribuabililor cu t…
(Politica)Deputatul Frâncu nu suportă minciunile lui Bleotu
(Sport)FC Nurnberg, gruparea timişoreanului Muller, um…

Leave a Response