|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Inculpatul Minea de la Alutus e dator vândut la stat 

COMUNICAT DE PRESă

Inculpatul Minea de la Alutus e dator vândut la stat

 Două publicaţii – Indiscret în Oltenia şi Observator de Vâlcea – sub pseudonime, au adus acuze la adresa conducerii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, încercând să insinueze un aşa-zis interes personal faţă de patrimoniul SC Alutus SA (actual SC Batroscom SA). În acest context, s-a făcut referire la stadiul unor procese cu caracter penal şi civil în care Nicolae Minea şi Marin Petru Coveianu au calitatea de inculpaţi.

Întrucât relatările au fost unilaterale, fără o minimă documentare la DGFP Vâlcea, confuze, inexacte şi pe alocuri mincinoase, şi pentru că precizări anterioare pe această temă, precum şi pe alte subiecte, au fost ignorate de conducerile redacţiilor, pentru corecta informare a opiniei publice, DGFP Vâlcea face precizările de mai jos.

1. Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în calitatea sa de reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor în teritoriu, în întreaga sa activitate, are un singur interes, ca de altfel şi în „cazul Alutus” – aplicarea legislaţiei în vigoare şi recuperarea creanţelor fiscale datorate statului. Aşa cum am precizat şi cu alte ocazii, faţă de neregulile constatate la fosta SC Alutus SA, transformată ulterior în SC Batroscom SA, în exercitarea prerogativelor ce-i revin prin lege, conducerea DGFP Vâlcea:
– a întreprins toate măsurile prevăzute de legea aplicabilă în materie fiscală (constatare, stabilire, urmărire şi încasarea obligaţiilor bugetare);
– a sesizat instituţiile statului abilitate pentru efectuarea cercetărilor în acest caz în vederea stabilirii persoanelor vinovate;
– a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societăţile care fac parte din grupul de firme controlat de Minea Nicolae;
– a întreprins toate acţiunile prevăzute de Codul de Procedură Fiscală în vederea recuperării tuturor sumelor datorate bugetului general consolidat al statului;
– a formulat sesizări penale pentru infracţiunile săvârşite de o parte din administratorii grupului de firme controlat de Minea Nicolae privind stopajul la sursă şi înstrăinarea terenurilor înainte de introducerea acestora în capitalul social, emiterea acţiunilor aferente şi plata acestora către Agenţia pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS.

2. „Traseul dificil” al procesului aflat în desfăşurare, invocat în articolul din „Indiscret în Oltenia”, nr. 50/2008, se datorează exclusiv învinuiţilor, nicidecum DGFP Vâlcea. Procesul penal în discuţie priveşte trimiterea de către Parchetul Naţional Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti a inculpaţilor Nicolae Minea şi Marin Petru Coveianu, pentru săvârşirea infracţiunilor economice sesizate de către DGFP Vâlcea. Procesul a început la Judecătoria Râmnicu-Vâlcea, de unde, inculpaţii au solicitat şi au obţinut strămutarea la Judecătoria Suceava. După doi ani de judecare a cauzei la Suceava, inculpaţii au solicitat şi de aici strămutarea în două rânduri: odată la 3.12.2007 şi a doua oară pentru termenul din 4.03.2008.

3. Afirmaţia „directorul foloseşte bani publici” este de-a dreptul hilară, întrucât persoanele în cauză datorează bugetului general consolidat al statului sume imense, iar acţiunile întreprinse pentru recuperarea acestor sume constituie o obligaţie legală a DGFP Vâlcea, şi nu un „moft” al directorului executiv.

4. În acest moment, Parchetele de pe lângă instanţele de judecată sesizate nu s-au pronunţat în totalitate cu privire la obiectul plângerilor penale formulate de către DGFP Vâlcea, cum tendenţios se relatează, o parte din cauze fiind disjunse, pentru respectarea competenţei materiale, şi transmise în vederea continuării cercetărilor la alte Parchete.

5. În ceea ce priveşte afirmaţia consemnată în „Indiscret în Oltenia”, nr. 350/2008: „..în majoritatea cazurilor, instanţele nu i-au găsit până în momentul de faţă nevinovaţi pe cei reclamaţi”, considerăm de prisos orice comentariu! Autorul susţine, cu alte cuvinte, că pârâţii au fost găsiţi de instanţă chiar… vinovaţi, motiv pentru care, logic, demersurile efectuate de DGFP Vâlcea sunt întemeiate!

6. Persoanele care se ascund în spatele pseudonimelor, afirmând că „în procesul desfăşurat la Suceava s-a dispus neînceperea urmăririi penale” vor să creeze confuzie şi să inducă în rândul opiniei publice impresia nevinovăţiei celor doi inculpaţi sau sunt total nedocumentate din punct de vedere juridic, deoarece Judecătoria Suceava nu putea să se investească cu judecarea procesului penal dacă Parchetul Naţional Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti nu ar fi dispus prin rechizitoriu începerea urmăririi penale faţă de Nicolae Minea şi Marin Petru Coveianu, în Dosarul nr. 55/P/2004 din 18 august 2005.

7. Referitor la „obiectivitatea” relatărilor, considerăm că „eroarea” în care se află „redactorii” de la „Indiscret în Oltenia” şi „Observator de Vâlcea” nu este dezinteresată atâta timp cât sediile lor se află, de ani de zile, în hotelul Alutus, publicaţiile susţinând o binecunoscută campanie pe aceeaşi temă, inclusiv prin atacuri la persoana şi familia directorului executiv al DGFP Vâlcea.

8. DGFP Vâlcea îşi exprimă încrederea deplină în organele abilitate ale statului care cercetează sesizările penale formulate ca urmare a exercitării prerogativelor stabilite prin lege, mărturie în acest sens fiind demersurile întreprinse pentru aflarea adevărului.

9. În concluzie, indiferent cine ar fi la conducere, DGFP Vâlcea nu va ceda presiunilor exercitate prin varii metode, de orice natură, de cei certaţi cu legea, şi va întreprinde, în continuare, toate măsurile legale pentru recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat al statului.
NR: Titlul ne aparţine.

În dezbatere publică: modificarea Codului de Procedură Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria „Legislaţie”, subcategoria „Transparenţă decizională”, a fost publicat Proiectul de Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală.

Începând cu 1 ianuarie 2008, a fost extinsă plata obligaţiilor fiscale în cont unic pentru toţi contribuabilii, indiferent dacă au sau nu obligaţii fiscale restante. Această măsură a fost adoptată în vederea reducerii costurilor administrative suportate de contribuabili şi pentru reglementarea recuperării creanţelor comunitare.

De asemenea, se propun o serie de reglementari referitoare la recuperarea creanţelor comunitare stabilite in sarcina altor persoane decât statul, prin decizii ale Consiliului sau Comisiei Europene.
Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă, se propun o serie de măsuri determinate de necesitatea consolidării şi eficientizării activităţii de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat.

* Proiectul poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii pot fi transmise în scris la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:
– prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media;
– electronic, la adresa de mail: [email protected];
– prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

Breviar fiscal: preţurile de transfer

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate că au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer.

În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să furnizeze şi alte informaţii, la cererea organului fiscal competent, în completarea dosarului preţurilor de transfer. Dosarul cu preţurile de transfer se depune ca urmare a cererii efectuată in scris de organul fiscal competent, solicitare emisă în cursul desfăşurării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale.

Termen de depunere. Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer va fi de maximum 3 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, cu o perioadă egală cu cea stabilită iniţial.

Stabilirea termenului de către organul fiscal competent, pentru punerea la dispoziţie de către contribuabil a dosarului preţurilor de transfer, va avea în vedere numărul de persoane afiliate implicate în tranzacţii, numărul de tranzacţii efectuate şi complexitatea acestora, precum şi perioada de timp pe care se desfăşoară tranzacţiile
Inspecţia fiscală poate fi suspendată până la punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, la propunerea organului de inspecţie fiscală, aprobat de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

Neprezentarea dosarului preţurilor de transfer. Refuzul de prezentare a dosarului preţurilor de transfer sau prezentarea incompletă a acestuia la termenul stabilit de către organele fiscale este considerată ca o efectuare de tranzacţii cu persoane afiliate fără justificarea cuantumului preţurilor de transfer practicate.

În cazul efectuării de către contribuabil de tranzacţii cu persoane afiliate fără justificarea cuantumului preţurilor de transfer practicate,organele fiscale competente vor estima cuantumul preţurilor de transfer.
Prin organ fiscal competent, se înţelege organul fiscal cu competenţă de exercitare a inspecţiei fiscale din cadrul administraţiei finanţelor publice teritoriale.

În cazul în care contribuabilul aplică acorduri de preţ în avans emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu mai este necesar întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru tranzacţiile şi perioadele la care se referă acordurile.

* Baza legală: Ordin nr. 222 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129/2008.

Alte titluri din editia curenta:

(Politica)Buturuga Pistol răstoarnă carul Gutău?
(Fapt divers)Măicuţele de la Bistriţa, ameninţate cu levieru…
(Fapt divers)Două accidente mortale pe străzile Vâlcii
(Politica)Primarul Dobre se apropie de finalul ultimului …
(Actualitate)Vel Pitar, are un nou director general
(Actualitate)Ambient, planuri pentru 12 magazine
(Editorial)Pistol luptă pentru doi
(Sparle si soparle)Sparle si Soparle
(Impact)Otrava pentru şoareci omoară animalele de pe Le…
(Fapt divers)Percheziţie informatică la Drăgăşani
(Sport)Sârbul Vidakovic a adus victoria „municip…
(Finante)Inculpatul Minea de la Alutus e dator vândut la…
(Administratie)Centrul de convenţii şi expoziţii de la Călimăn…
(Fapt divers)Incendiu de vegetaţie, la Mihăeşti
(Fapt divers)Urmărit general pentru înşelăciuni, prins la Vâ…


Leave a Response