|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Rromii din Drăgăşani, şcoliţi de Uniunea Europeană 

Rromii din Drăgăşani, şcoliţi de Uniunea Europeană

Săptămâna trecută a avut loc la Primăria Municipiului Drăgăşani lansarea oficială a proiectului „Centru de Informare, Consiliere şi Pregătire Profesională Drăgăşani” finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta Măsuri de Incluziune Socială şi Guvernul României.

Proiectul are o valoare totală de 64.200 Euro (50.000 Euro finanţarea Uniunii Europene), a demarat în luna ianuarie 2008, se va derula pe o perioadă de 12 luni şi este implementat de către furnizorul acreditat de formare profesională GICEROVA, în parteneriat cu Asociaţia Pro Xpert şi în strânsă colaborare cu Primăria Municipiului Drăgăşani.

La conferinţa de presă organizată cu această ocazie au participat reprezentanţi ai echipei de implementare a proiectului şi invitaţi din partea Primăriei Municipiului Drăgăşani – domnul primar Gheorghe Iordache, directoarea Maria Drăghici şi Mitală Roomică reprezentant al comunităţilor de romi.

Proiectul îşi propune să contribuie atât la combaterea discriminării şi inegalităţii pe piaţa muncii la nivelul judeţului Vâlcea cât şi la la dezvoltarea competenţelor şi sprijinirea pentru inserţia pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate din rândul minorităţilor etnice (minoritatea Roma) din Municipiul Drăgăşani şi comunele limitrofe. Scopul proiectului este promovarea oportunităţilor de ocupare pe o perioada de 12 luni pentru minim 200 de persoane din rândul minorităţilor etnice (minoritatea Roma) din Municipiul Drăgăşani şi comunele limitrofe – prin intensificarea măsurilor active de ocupare şi dezvoltarea de noi abilităţi corespunzător nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă. Ca efect pe termen lung proiectul va determina schimbarea mentalităţii persoanelor din rândul minorităţii Roma şi conştientizarea acestora asupra necesităţii şi importanţei formării continue şi învăţării de-a lungul întregii vieţi

În atingerea obiectivelor activităţile proiectului se vor plia pe caracteristicile grupului ţintă – reprezentat de 300 romi din Municipiul Drăgăşani şi comunele limitrofe – 120 bărbaţi şi 180 femei, astfel încât acestea nu doar să sufere o schimbare pozitivă ci să devină ele însele factori de schimbare la nivelul comunităţii. În acest sens principalul element de valoare adăugată al proiectului este nu doar alegerea acelor grupuri ţintă care, modelate de activităţi adaptate caracteristicilor fiecăruia, se vor constitui în "centri de schimbare comportamentală" la nivelul întregii comunităţi ci şi prin implicarea efectivă a grupurilor ţintă în toate activităţile proiectului.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt aproximativ 2000 persoane – familiile şi apropiaţii grupurilor ţintă şi aproximativ 20 persoane juridice: 5 autorităţi publice locale (din Municipiul Drăgăşani şi comunele limitrofe), minim 15 agenţi economici, AJOFM. O altă categorie de beneficiarii finali o reprezintă toţi şomerii din zona vizată (atât înregistraţi cât şi cei care nu mai beneficiază de ajutor de şomaj) – peste 5.000 persoane care vor avea acces la atât la servicii de consiliere şi orientare profesională cât şi de instruire în meseriile de: lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe, lucrător creşterea animalelor, lucrător în comerţ şi îngrijitor bătrâni la domiciliu. De asemenea serviciile implementate prin proiect se vor adresa tuturor persoanelor care doresc să-şi obţină o calificare în una dintre cele 4 meserii menţionate.

Aceste activităţi sunt: Iniţierea şi promovarea proiectului, operaţionalizarea unui Centru de Informare, Consiliere şi Pregătire Profesională în cadrul Primăriei Municipiului Drăgăşani – şi furnizarea de servicii integrate de ocupare în cadrul acestuia (informare şi consiliere profesională, medierea muncii etc.), formare profesională iniţială pentru 50 persoane în meseriile de lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe, lucrător creşterea animalelor, lucrător în comerţ şi îngrijitor bătrâni la domiciliu monitorizare, audit şi raportare.

Toate modulele de formare se vor derula interactiv, pe baza următoarelor principii: învăţare activă şi multisenzorială, stimularea participării şi implicării cursanţilor, antrenament şi feed-back continuu, accent egal pe dobândirea de noi cunoştinţe şi dezvoltarea abilităţilor, frecvente aplicaţii practice şi alternarea unor tehnici diverse (prezentarea, demonstraţia, studiul de caz, jocuri de rol, simulări, discuţii de grup, etc.) astfel încât să fie garantată participarea activă a grupurilor ţintă în procesul de formare. Serviciile de ocupare furnizate în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Pregătire Profesională Drăgăşani vor fi centrate pe client, creându-se toate condiţiile pentru ca aceştia să îşi pună singuri în valoare abilităţile şi cunoştinţele dobândite, crescând astfel mobilitatea şi independenta lor pe piaţa muncii.

Prin realizarea activităţilor propuse se doreşte implementarea unor principii şi modele moderne în sfera serviciilor în care oferta urmăreşte noile tendinţe ale pieţei unice europene. Toţi clienţii serviciilor Centrului de Informare, Consiliere şi Pregătire Profesională Drăgăşani vor suferi transformări care vor determina modificări comportamentale benefice, cum ar fi: optimizarea comportamentului şi acţiunilor indivizilor în scopul integrării socio-profesionale, conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue în scopul păstrării şi ascensiunii profesionale la locul de muncă, creşterea autonomiei şi responsabilităţii personale în căutarea unui loc de muncă şi îmbunătăţirea evaluării competenţelor în sistemul nonformal şi informal. Un alt rezultat important este diminuarea şomajului în rândul minorităţii Roma din judeţul Vâlcea prin angajarea unui număr minim de 10 persoane din cadrul grupului ţintă.

Rezultatele finale ale proeictului vor fi: o structură în care persoanele cu risc crescut de marginalizare socială datorită apartenenţei etnice şi lipsei unui loc de muncă – 100% din grupurile ţintă (300 persoane) vor putea beneficia de servicii integrate, moderne şi personalizate pe nevoile individuale ale fiecărui client – respectiv Centrul de Informare, Consiliere şi Pregătire Profesională Drăgăşani, 17% din grupurile ţintă (50 persoane) calificate într-o meserie solicitată pe piaţa muncii din judeţul Vâlcea, 3,3% din grupurile ţintă (10 persoane) vor fi angajate la finalul implementării proiectului sau îşi vor deschide o afacere proprie

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Gheorghe Văduva – asistent manager, telefon 0747289673, e-mail: gicerova@yahoo.com

Leave a Response