|duminică, octombrie 17, 2021
  • Follow Us!

Actualitatea fiscală: Obligaţii declarative ale contribuabililor pentru luna februarie 

Actualitatea fiscală: Obligaţii declarative ale contribuabililor pentru luna februarie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în luna februarie 2008, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele menţionate mai jos.

Până la 15 februarie 2008, inclusiv:
– Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 101 – contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe profit care au definitivat calculul impozitului până la 15 februarie, organizaţiile nonprofit, contribuabilii care au obţinut venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, în anul 2007.

Până la 25 februarie 2008, inclusiv:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2008;
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cod 102, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii ianuarie 2008.
– Declaraţia privind accizele, cod 103, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2008;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 300, pentru plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna calendaristică;
– Decontul special de TVA, cod 301, pentru cei care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna ianuarie şi nu sunt plătitori de TVA;
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România, cod 224;
– Declaraţia informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2007, cod 392A -persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care la sfârşitul anului realizează o cifră de afaceri inferioară sumei de 10.000 euro;
– Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul 2007, cod 392B – persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care au realizat, la finele anului calendaristic, o cifră de afaceri (exclusiv veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane) între 10.000 şi 35.000 euro;
– Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2007, cod 393 – persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Până la 29 februarie 2008, inclusiv:

– Declaraţia de inactivitate de către persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31.12.2007;
– transmiterea fişelor fiscale FF1 şi FF2 de către plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor, angajatului şi unităţii fiscale în a cărei rază teritorială angajatorul este înregistrat în evidenţa fiscală;
– Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; obţinute în baza unui contract de agent/comision/mandat comercial; din activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară si extrajudiciară; din activităţi independente desfăşurate în baza unei convenţii/contract civil încheiat în condiţiile Codului civil pentru care cota este de 10% (art. 52 Cod Fiscal); din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică; transferul titlurilor de valoare; din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, formularul 205;
– Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă – venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi (art. 119 Cod Fiscal).

În dezbatere publică: proiectul pentru extinderea depunerii declaraţiilor fiscale on-line

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria „Legislaţie”, subcategoria „Transparenţă decizională”, a fost publicat proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdusă depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei si Finanţelor, portalul ANAF, ca metodă alternativă de declarare. Metoda a fost aplicată gradual, pe zone teritoriale.

Într-o primă etapă, metoda a fost introdusă pentru contribuabilii persoane juridice cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, apoi, aceasta fiind extinsa la nivelul mai multor judeţe – Bacău, Bihor, Braşov, Brăila, Cluj, Iaşi, Olt, Sibiu, Timiş şi Vâlcea), în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.123/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere avantajele depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, creşterea constantă a interesului contribuabililor pentru utilizarea acestei metode, precum şi dezvoltarea capacităţii de servire on-line a contribuabililor, proiectul de ordin propune extinderea aplicării acesteia şi în judeţele: Alba, Botoşani, Buzău, Covasna, Giurgiu, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Suceava şi Tulcea.

Totodată, proiectul propune extinderea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la toate categoriile de contribuabili care au obligaţia depunerii formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în administrarea unităţilor fiscale din raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţelor Alba, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Olt, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea şi Vâlcea.

*
Proiectul poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii pot fi transmise în scris la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:

– prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media;
– electronic, la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.gv.ro;
– prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

ANAF simplifică depunerea declaraţiilor on-line

Pentru simplificarea depunerii declaraţiilor on-line, în sensul diminuării timpului necesar logării, Agenţia Naţională de Administrare a postat serviciul de depunere declaraţii pe prima pagină a portalului ANAF – portalul ANAF – http://anaf.mfinante.ro.

În acest context, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că pot depune on-line:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, formularul 100, cod 14.13.01.01/a;
– Declaraţia rectificativă, formularul 710, cod 14.13.01.00/r;
– Declaraţia privind impozitul pe profit, formularul 101, cod 14.13.01.04;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formularul 300, cod 14.13.01.02;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301, cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, formularul 120, cod 14.13.01.03.

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie serviciul „Depunere declaraţii”, care poate fi accesat la adresele de web:
1. direct, pe portalul ANAF – http://anaf.mfinante.ro;
2. de pe la website-ul DGFP Vâlcea, www.finante.vl.ro, categoria „Depunere declaraţii on-line”, din prima pagină.

Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii au obligaţia solicitării, în prealabil, a certificatului digital.

Declaraţia depusă prin mijloace electronice se consideră a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cărei semnătură a fost ataşată declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.

Alte stiri din editia curenta:

(Impact)Criză în justiţia vâlceană
(Impact)Firmele deputatului Becşenescu, executate silit…
(Actualitate)Combinatul Oltchim va fi scos la privatizare
(Administratie)În Drăgăşani Doctorul Pavelescu se pregăteşte p…
(Fapt divers)Putem reclama poliţiştii
(Politica)Senatorul Mihail Popescu a refuzat postul de şe…
(Actualitate)Fonduri europene pentru învăţământul vâlcean
(Sport)Tadici e unul dintre cei mai buni tehnicieni di…
(Politica)La Olăneşti primarul nu va fi votat nici de col…
(Sparle si soparle)Sparle si soparle
(Finante)Actualitatea fiscală: Obligaţii declarative ale…
(Actualitate)O firmă proaspăt înfiinţată în Prahova a prelua…
(Editorial)Ce se-ntîmplă la Poliţie
(Administratie)Lucrările la Centrul Expoziţional Seaca au intr…
(Fapt divers)Bani furaţi din altar

Leave a Response