|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

îndrumar pentru depunerea declaraţiilor fiscale on-line 

Îndrumar pentru depunerea declaraţiilor fiscale on-line

Certificatul digital, document care permite depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se eliberează gratuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) şi se utilizează numai în relaţia cu organul fiscal în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 521/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice.

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie serviciul „Depunere declaraţii”, care poate fi accesat la adresele de web:
1. http://anaf.mfinante.ro, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF);
2. www.finante.vl.ro, website-ul DGFP Vâlcea, la categoria „Depunere declaraţii on-line”.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) «solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii” şi depunerea formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală».

Potrivit alin. (6), Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii”. Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

Pentru obţinerea exemplarului listat al cererii pentru obţinerea certificatului digital:
– se creează pe calculatorul propriu folder-ul DECEL (declaraţii electronice) şi se instalează programul Adobe Reader 8.0 versiune engleză;
– se creează un cont de utilizator al portalului ANAF de pe site-ul MEF în care se introduc datele de identificare ale solicitantului (conform machetei afişate pe ecran). Dacă informaţiile introduse sunt corecte, se face click pe butonul CONTINUă, iar dacă trebuie făcută o modificare pe cel de ANULARE.

Pentru conectarea în calitate de membru activ al portalului ANAF, se tastează butoanele LOGIN şi apoi CANCEL.

După aceste operaţiuni, se introduc identificarea de utilizator şi parola (aşa cum au fost transmise în macheta precedentă), după care se face click pe butonul CONECTEAZă, apoi se accesează link-urile: OB├×INERE CERTIFICATE DIGITALE şi apoi Înregistrare autoritate de certificare în browser.

Din browser se accesează meniul „Tools – Internet – Options – Content – Certificates – Trusted Root – Certification Authorities”, se selectează „MFP Autoritate Certifier” şi se face click pe butonul EXPORT, la numele fişierului introducându-se „autoritate.cer”.

Se selectează apoi opţiunea „Cerere pentru obţinerea certificatului digital” şi se completează formularul 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”. Se face click pe butoanele TRIMITE CEREREA şi TIPăREŞTE CEREREA, păstrându-se pagina listată.

Potrivit art. 3 alin (7), cererea în format hârtie semnată şi ştampilată de contribuabilul care solicită certificatul digital se va depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal însoţită de următoarele documente:
– actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie (actele firmei);
– documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
– documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.

Pe baza documentelor depuse în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) şi (9) din OMEF nr. 521/2007, organul fiscal va verifica realitatea datelor înscrise în cerere iar informaţiile necesare pentru ridicarea aprobării de solicitare a certificatului digital şi codul de identificare (ID) al certificatului digital se transmit persoanei solicitante prin poşta electronică la adresa de e-mail menţionată în cerere.

În etapa următoare, se instalează certificatul digital după primirea mesajului de acceptare a solicitării prin e-mail de la serviciul „Depunere declaraţii” din cadrul MEF.
Pentru obţinerea certificatului digital, se face click pe adresa comunicată prin e-mail şi pe butonul INSTALEAZă CERTIFICATUL.

Atenţie!

Sistemul de declarare prin internet a declaraţiilor fiscale funcţionează în configuraţia software: Windows XP – SP2: Adobe Reader 8.0, Internet Explorer 6.0s, Internet Explorer 7.0, Mozilla/5.0, Firefox/2.0) şi Windows Vista Enterprise: Mozilla/5.0, Firefox/2.0.

Foarte important!

Pentru instalarea certificatului digital, se utilizează acelaşi calculator de pe care se expediază cererea.
*

Pentru eventuale clarificări, solicitatorii au posibilitatea să solicite sprijin în cadrul asistenţei acordate gratuit contribuabililor, direct, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, sau telefonic la numărul 73.77.77, interior 2095, Biroul de îndrumare şi metodologie proceduri fiscale.

73.17.07 – telefonul contribuabilului

Pentru facilitarea acordării asistenţei contribuabililor, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea funcţionează o linie telefonică directă, cu numărul 0250-73.17.07. De luni până vineri, între orele 8,00 şi 16,00, serviciul răspunde contribuabililor la întrebări privind prevederile şi aplicarea legislaţiei fiscale.

Programul de audienţe la conducerea DGFP Vâlcea

Primirea în audienţă a persoanelor fizice şi juridice la conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea se desfăşoară după următorul program:
– la directorul executiv al DGFP Vâlcea – joi, între orele 12,00 şi 14,00;
– la directorul executiv adjunct, Activitatea Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului – miercuri, între orele 12,00 şi 14,00;
– la directorul executiv adjunct, Activitatea de Inspecţie Fiscală – marţi, între orele 12,00 şi 14,00.
Important! Primirea în audienţă se face pe bază de cerere scrisă din care să rezulte în mod expres problemele ce urmează a fi prezentate, depusă la Registratura instituţiei.

Dreptul de petiţionare al cetăţeanului

Dreptul de petiţionare este consfinţit de Constituţia României. Astfel, în virtutea art. 51, cetăţeanul are dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu.
De asemenea, şi organizaţiile legal constituite pot formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002.
Important! În categoria petiţiilor intră: cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri primite de la cetăţeni sau de la o organizaţie legal constituită.

Petiţiile adresate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea pot fi depuse personal la sediul instituţiei din municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada General Magheru, nr. 17, sau pot fi trimise prin poştă şi fax la numărul 0250-73.76.20.
De asemenea, petiţionarii au posibilitatea să trimită solicitările şi prin e-mail la adresa: Iulian.Popescu.vl@mail.mfinante.gv.ro.

Alte titluri din editia curenta:

(Fapt divers)Traficanţi de droguri din patru judeţe – …
(Impact)Trei cadre medicale, sancţionate subţire pentru…
(Impact)Crinu Popescu sofer nesimtit
(Actualitate)Traian Dobrinescu cercetat de DNA
(Politica)Deputatul Frâncu ţine cont de sesizările noastre
(Fapt divers)Măicuţă de la Bistriţa – operată de o tum…
(Actualitate)Vîlcea este judeţul cel mai afectat de alunecăr…
(Fapt divers)Schimbările vor continua în IPJ Vâlcea
(Sparle si soparle)Sparle si soparle
(Actualitate)Medic incompetent la Drăgăşani
(Editorial)Anticiparea unei bătălii interesante
(Politica)Tableta a… politică – Ce „vechi…
(Politica)Aglomeraţia de la PNL Valcea naşte scandaluri
(Finante)Îndrumar pentru depunerea declaraţiilor fiscale…
(Administratie)Primăria Râmnicului are bani buni pentru constr…

Leave a Response