|joi, martie 4, 2021
  • Follow Us!

în decembrie 2007, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget peste 3,7 milioane de lei 

În decembrie 2007, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget peste 3,7 milioane de lei

Un caz a fost înaintat instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, în luna decembrie 2008, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin structurile cu atribuţii de control, a verificat: modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realitatea şi legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare; comportamentul contribuabililor, toate aceste obiective vizând întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.
În luna decembrie 2007, personalul cu atribuţiuni de control din cadrul DGFP Vâlcea, a efectuat şi finalizat 177 de acţiuni de control, rezultatele inspecţiilor fiscale concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumă totală de 3,7 milioane de lei.
Suma este formată din: 2,6 mil.lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 1 mil.lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 0,1 mil.lei din amenzi contravenţionale şi confiscări.
Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 0,9 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat un caz instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2007

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că au obligaţia de a plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Contribuabilii care efectuează plăţi trimestriale vor completa pentru impozitul pe profit pe trimestrul al IV-lea 2007 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”, formularul 100, şi vor plăti, până la 25 ianuarie 2007, o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul al III-lea 2007. Depunerea „Declaraţiei privind impozitul pe profit” şi plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2007 se vor face până la data stabilită ca termen limită pentru depunerea declaraţiei – 15 aprilie 2008.
Contribuabilii care definitivează până la 15 februarie 2008 închiderea exerciţiului financiar 2007 vor depune „Declaraţia anuală de impozit pe profit”, cod 101, şi vor plăti impozitul pe profit aferent anului 2007 până la 15 februarie 2008. Această categorie de contribuabili nu vor completa impozitul pe profit aferent trimestrului al IV-lea 2007 în „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”, formularul 100, pe care-l vor depune până la 25 ianuarie.
Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual şi de a depune „Declaraţia anuală de impozit pe profit”, cod 101, până la 15 februarie 2008.
Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual şi de a depune „Declaraţia anuală de impozit pe profit”, cod 101, până la 15 februarie 2008.

În atenţia contribuabililor care au cel puţin 5 contracte de închiriere sau subînchiriere! Până marţi, 15 ianuarie, trebuie depusă declaraţia estimativă pentru anul 2008

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte persoanelor fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal 2007, că, începând cu 1 ianuarie 2008, au obligaţia să stabilească venitul net în sistem real, aceste venituri fiind considerate venituri din activităţi independente.

Înregistrarea contractelor de închiriere şi procedura declarării veniturilor
Persoanele fizice prevăzute mai sus au obligaţia de a înregistra contractele de închiriere/ subînchiriere, la organul fiscal competent şi anume:
– organul fiscal unde contribuabilul are adresa sau unde locuieşte efectiv pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.
– organul fiscal în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
Important! Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România ale căror contracte de închiriere se află în raza teritorială a mai multor organe fiscale, au obligaţia să desemneze o sursă principală de venit.
Odată cu înregistrarea contractelor se depune declaraţia estimativă pentru activităţi independente, până la data de 15 ianuarie 2008.

În urma depunerii declaraţiei estimative, organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate şi emite Decizia de impunere pentru plăţi anticipate pentru anul de impunere.

Organizarea contabilităţii
Persoanele fizice stabilesc venitul net în sistem real, şi conduc contabilitatea în partidă simplă, conform OMFP nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.
În cazul în care la sfârşitul anului fiscal nu mai sunt îndeplinite condiţiile de impunere în sistem real, începând cu anul fiscal următor persoanele fizice determină şi declară venitul net realizat din închiriere/ subînchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2.333 pentru aprobarea procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007.

Alte titluri din editia curenta:

(Impact)Mircea Perpelea s-a îmbogăţit fără măsură
(Fapt divers)Fiica unui fost poliţist, violată într-un apart…
(Impact)Colegiul Medicilor, atitudine suspectă în cazul…
(Actualitate)Departamentul de Control al Guvernului ne crede…
(Actualitate)Anna Lesko a incendiat cazinoul President din R…
(Fapt divers)Valea Oltului a făcut două victime într-o singu…
(Religie)Vânătoarea
(Politica)Văduva vâlceanului mort în Italia într-un accid…
(Sparle si soparle)Sparle si soparle
(Sport)Galacticele Vâlcii au defilat în Liga Campionil…
(Actualitate)AVAS scoate din administrare specialã Ol…
(Actualitate)Micii matematicieni, „racolaţi“ de …
(Fapt divers)Poliţiştii nu au descoperit jefuitorii de la re…
(Finante)În decembrie 2007, Fiscul vâlcean a stabilit su…
(Administratie)Directorul Finantelor Publice îi dã o lect…

Leave a Response