|luni, martie 1, 2021
  • Follow Us!

în atenţia contribuabililor care desfăşoară activităţi independente 

În atenţia contribuabililor care desfăşoară activităţi independente şi sunt impuşi pe baza normelor de venit

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia nr. 255/21.12.2007 a directorului executiv, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a stabilit normele de venit pentru anul 2008.

Normele de venit pentru anul 2008 au fost publicate pe website-ul DGFP Vâlcea – www.finante.vl.ro, şi sunt afişate la sediile instituţiei din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, şi ale unităţilor fiscale teritoriale subordonate, unde pot fi consultate de cei interesaţi.

Reamintim contribuabililor că, în conformitate cu art. 51 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea de a opta pentru determinarea veniturilor în sistem real (pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă conform Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.040/2004). Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de minim 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renunţare de către contribuabil.

Cererea de opţiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, începând cu data de 1 ianuarie 2008, transportatorii autorizaţi, persoane fizice şi asociaţii familiale, care execută transport în regim de taxi, sunt supuşi impozitării pe venitul net în sistem real, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru activitatea de transport în regim de taxi determinarea venitului net se va realiza pe baza venitului brut înregistrat de aparatul de taxat ca însumare a sumelor încasate, conform rapoartelor memoriei fiscale, din care se scad cheltuielile, conform prevederilor legale.

Cererea de opţiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Odată cu depunerea cererii de opţiune, se completează şi se depune la organul fiscal competent „Declaraţia privind venitul estimate”, cod 220, pe baza căreia se stabilesc impozit pe venit. Contribuabilii au obligaţia să achite în cursul anului în 4 rate egale plăţile anticipate până pe data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie, conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Impozitul stabilit ca plată anticipată se recalculează anual, după depunerea până la 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului a „Declaraţiei speciale privind venitul anual”, cod 200.

Breviar fiscal: Declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

Persoanele care au obligaţia să declare

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, au obligaţia să declare aceste venituri care sunt definite ca venituri din activităţi independente.
Numărul de cinci contracte de închiriere sau subînchiriere reprezintă contractele aflate în derulare la 31 decembrie a anului precedent celui de impunere.

Înregistrarea contractelor de închiriere şi procedura declarării veniturilor
Persoanele fizice prevăzute mai sus au obligaţia de a înregistra contractele de închiriere/ subînchiriere, la organul fiscal competent şi anume:

– organul fiscal unde contribuabilul are adresa sau unde locuieşte efectiv pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
Important! Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România ale căror contracte de închiriere se află în raza teritorială a mai multor organe fiscale, au obligaţia să desemneze o sursă principală de venit.

Odată cu înregistrarea contractelor se depune declaraţia estimativă pentru activităţi independente, până la data de 15 ianuarie a anului de impunere.

În urma depunerii declaraţiei estimative, organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate şi emite Decizia de impunere pentru plăţi anticipate pentru anul de impunere.

Persoanele fizice au obligaţia să depună „Declaraţia specială privind veniturile realizate” cod 200 până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului. După prelucrarea acestei declaraţii se emite „Decizia de impunere anuală pentru anul …”.

În situaţia în care persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de mai sus, nu au înregistrat contractele, organul fiscal va notifica contribuabilii respectivi.

Organizarea contabilităţii

Persoanele fizice stabilesc venitul net în sistem real, şi conduc contabilitatea în partidă în partidă simplă conform OMFP nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.

Atenţie! Persoanele fizice care la 31.12.2007 au înregistrate cel puţin 5 contracte de închiriere/ subînchiriere au obligaţia depunerii declaraţiei estimative până la data de 15 ianuarie 2008.

În cazul în care la sfârşitul anului fiscal nu mai sunt îndeplinite condiţiile necesare înregistrării, începând cu anul fiscal următor persoanele fizice determină şi declară venitul net realizat din închiriere/ subînchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Baza legală: Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2.333 pentru aprobarea procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007.

Alte titluri din editia curenta:

(Impact)Maternitatea din Râmnicu Vâlcea, mizerie şi dez…
(Impact)Organizare haotică la Oficiul Poştal – Os…
(Actualitate)Majorarea de la Oltchim, amânata
(Impact)Cinci răniţi într-un accident la Câineni
(Actualitate)Botezul Domnului – Boboteaza şi Sfântul Ioan
(Administratie)Localităţi vâlcene: Comuna Alunu
(Sparle si soparle)Sparle si Soparle
(Impact)Un bărbat din Vâlcea, Florea Popescu, de 41 de …
(Fapt divers)Înecată în Popeşti
(Sport)Astăzi se reunesc şi „municipalii” …
(Fapt divers)Prostituate vămuite de sărbători
(Administratie)Toate drumurile naţionale din Vâlcea sunt pract…
(Turism)Voineasa – o staţiune montană recomandată…
(Finante)În atenţia contribuabililor care desfăşoară act…
(Administratie)Primãria extinde iluminatul public în muni…

Leave a Response