|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

590 de la moartea domnitorului Mircea cel Bãtrân 

590 de la moartea domnitorului Mircea cel Bãtrân

•    Directia pentru Culturã Vâlcea organizeazã manifestãri de comemorare a voievodului la Râmnicu Vâlcea si Mãnãstirea Cozia

Dupã o îdelungatã si glorioasã domnie de 32 de ani, Mircea cel Bãtrân, domnul Tãrii Românesti, a murit la 31 ianuarie 1418, iar trupul neînsufletit a fost adus la Mãnãstirea Cozia, construitã în timpul vietii pentru ca sa-i fie necropolã.
Tãria credintei, vitejia si întelepciunea l-au ajutat pe voievod sã apere statalitatea si crestinãtatea în fata primejdiei otomane si sã întãreascã statul care se întindea de la Muntii Carpati pânã la Dunãre, si de la Banatul Severinului pânã la Marea Neagrã, cu posesiunile transilvane si pãrtile tãtãresti si cu cetatea Dârstorului. Ctitor de lãcasuri sfinte si iubitor de artã, domnitorul a înãltat sau a sporit în frumusete, importante valori arhitecturale ale patrimoniului românesc: Cozia, Brãdet, Visina, Snagov, Cotmeana si mãnãstirile de la Sfântul Munte Athos. 

Manifestãrile dedicate împlinirii a 590 de ani de la « pristãvirea » marelui voievod sunt organizate de cãtre Directia pentru Culturã, Culte si Patrimoniul Cultural National Vâlcea în parteneriat cu Institutia Prefectului – Judetul Vâlcea, Episcopia Râmnicului, Mãnãstirea Cozia, Teatrul “Ariel” si Colegiul “Mircea cel Bãtrân” Râmnicu Vâlcea, cu participarea înaltelor fete bisericesti, oficialitãtilor judetului, istorici si elevi.

Pe data de 30 ianuarie, la Colegiul “Mircea cel Bãtrân” din Râmnicu Vâlcea se vor întâlni istorici si oameni de culturã, pentru a dezbate importanta domniei lui Mircea voievod în istoria românilor. A doua zi, pe data de 31 ianuarie, la Mãnãstirea Cozia, programul manifestãrilor va cuprinde slujba de pomenire, cântece religioase în interpretarea corului mãnãstirii condus de prof. Iustin Androne si un program artistic oferit de actorii Teatrului „Ariel“.

                                                                                   

Leave a Response