|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Vâlcea are sute de restanţieri la bugetul statului 

Vâlcea are sute de restanţieri la bugetul statului

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003, a actualizat pe site-ul www.mfinante.ro al Ministerului Economiei şi Finanţelor, domeniul Finanţe, Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 30 septembrie 2007 şi neachitate până la data publicării.
I. La bugetul general consolidat au fost publicaţi 168 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 30 septembrie 2007 restanţe de 27,94 de milioane de lei.
La bugetul de stat au fost publicaţi 152 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 20,71 mil.lei, care se află în următoarele situaţii:
145 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale bugetului de stat de 20,46 mil.lei;
7 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 0,25 mii lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 129 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 6,18 mil.lei, din care:
119 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 6,0 mil.lei;
10 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,18 mil.lei.
Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 0,77 mil.lei şi provin de la 89 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:
84 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,74 mil.lei;
5 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,03 mil.lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj au fost publicaţi 107 contribuabili mici şi mijlocii care înregistrează obligaţii restante de 0,27 mil.lei, în structura:
100 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante de 0,25 mil.lei;
7 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,02 mil.lei.
II. La 30 septembrie 2007, marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.
III. Nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domeniul Finanţe, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate după Legea nr. 346/2004, modificată; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile de atac prevăzute de lege.
Analiza evoluţiei numărului de debitori vâlceni faţă de bugetul general consolidat conduce la concluzia că, la 30 septembrie 2007 faţă de trimestrul anterior, numărul restanţierilor publicaţi pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor a scăzut de la 183 la 168.
IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 ianuarie 2008, pentru debitele restante la 31 decembrie 2007, conform art. 13 din Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

În dezbatere publică: noul model al formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria “Legislaţie”, subcategoria “Transparenţă decizională”, a fost publicat Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.
Pentru eficientizarea administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat s-a decis că este necesară adaptarea formularelor de înregistrare a contribuabililor la noi prevederi prin introducerea în vectorul fiscal a perioadei de declarare semestrială a impozitului pe venitul din salarii şi pe veniturile asimilate salariilor, precum şi a contribuţiilor aferente acestor venituri. Astfel, pentru a evita efectuarea cheltuielilor de administrare a unor contribuabili cu o contribuţie bugetară nesemnificativă, prin art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au adus modificări cu privire la termenele de declarare a impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii, astfel:
– contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente – declarare trimestrială;
– asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice – declarare semestrială.
Totodată, a mai fost stabilit faptul că sediile secundare plătitoare de obligaţii fiscale, potrivit legii, îndeplinesc obligaţiile de declarare la aceleaşi termene cu cele aplicabile în cazul persoanei în structura căreia funcţionează.
* Proiectul poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii pot fi transmise în scris la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:
– prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media;
– electronic, la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.gv.ro;
– prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

 

Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă:
Experţi din Franţa, Suedia şi Italia împărtăşesc din experienţa lor managerială

 

Începând cu luni, 29 octombrie, Ministerul Economiei şi Finanţelor – Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, organizează, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea, cursurile prevăzute în proiectul de twinning (înfrăţire) „Dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor”, finanţat prin Programul Phare al Uniunii Europene.
În patru serii, a câte două zile fiecare, la Călimăneşti, funcţionari publici – personal de conducere şi de execuţie – de la instituţii publice descentralizate din subordinea ministerelor (case judeţene de pensii, direcţii de sănătate, agenţii pentru ocuparea forţei de muncă) şi din structurile administraţiei publice locale din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Hunedoara, Olt, Sibiu şi Vâlcea se vor perfecţiona în aplicarea şi dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control al managementului riscurilor.
Pe lângă experţii români, în calitate de lectori, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, sunt prezenţi specialişti în domeniu din Franţa, Suedia şi Italia, care vor împărtăşi participanţilor la curs din experienţa proprie.

 

Instruire în domeniul achiziţiilor publice

 

Luni, 29 octombrie a.c., în organizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea, s-a deschis o sesiune de instruire privind verificarea achiziţiilor publice.
Trei zile, la Călimăneşti, funcţionari din cadrul compartimentelor pentru verificarea achiziţiilor publice şi de la serviciile tehnologia informaţiei la direcţiile generale finanţelor publice judeţene: Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea se vor perfecţiona pentru asigurarea unei activităţi eficiente în verificarea achiziţiilor publice din sistemul Administraţiei Fiscale.
Instruirea va fi condusă de specialişti ai Ministerului Economiei şi Finanţelor – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, precum şi de reprezentanţi ai: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiilor, Autoritatea Naţională pentru reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Programul de pregătire a fost conceput astfel încât participanţii la curs să dobândească cunoştinţele necesare în activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi, în acelaşi timp, să-şi însuşească abilităţile necesare pentru exploatării eficiente a Sistemului informatic pentru gestiunea procedurilor de achiziţii publice.

Leave a Response