|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Oltul – în stare bună la Vâlcea 

Oltul – în stare bună la Vâlcea

Expediţia Internaţională a Dunării, „Joint Danube Survey 2” (JDS2) – Watch Your Danube a avut pentru prima dată, pe lângă secţiunile de recoltare pe fluviul Dunărea şi o componentă referitoare la afluenţi. În România, ca nou membru al Uniunii Europene şi ţinându-se cont de influenţa asupra calităţii apei fluviului Dunărea pe parcursul timpului pe sectorul românesc s-au ales trei afluenţi, şi anume Oltul, Argeşul şi Prutul.
         
Prima acţiune de pe Olt – la Câineni

Acţiunea în bazinul hidrografic Olt a demarat în data de 15 septembrie 2007 la Câineni. S-au prelevat probe de apă, sedimente şi probe biologice, fiind prima secţiune din cadrul Expediţiei pe afluenţi. „Stabilirea punctului de prelevare s-a făcut ţinând cont de existenţa unui pod metalic peste râul Olt, care a folosit ca punct de plecare în primul rând pentru biologii specializaţi în macrofite, dar şi pentru chimişti pentru recoltarea probelor de apă, râul Olt la aceea dată având un debit mare şi o viteză de curgere a apei foarte rapidă.” – a apreciat biologul Radu Chirţescu, de la Direcţia Apelor Olt.

Probe obţinute cu greu

S-au făcut recoltări în amonte, atât pe malul stâng cât şi pe malul drept, probele fiind colectate cu destulă greutate datorită condiţiilor hidrologice dificile. „Inventarierea ihtiofaunei s-a efectuat în amonte la o distanţă de 500 de m pentru evitarea zonelor utilizate pentru prelevarea celorlalte probe biologice, şi a avut ca rezultat o listă de specii relativ bogată: Leuciscus cephalus (clean), Barbus peloponensis petenyi (mreană), Chondrostoma nasus (scobar), Carassius auratus gibelio (caras), Perca fluviatilis (biban), Alburnus alburnus (oblete), Scardinius erythrophthalmus (roşioară), Pseudorasbora parva (murgoi), Gobio uranoscopus frici (porcuşor), Esox lucius (ştiucă).

Fauna piscicolă identificată indică o apă curată, speciile de peşti sunt reprezentate atât de omnivori cât şi de răpitori, cu un număr de exemplare relativ mare. Rezultatele preliminare pentru indicatorii fizico-chimici generali încadrează secţiunea în clasa a II-a de calitate şi starea ecologică bună.” – au mai precizat specialiştii de la DAO. La 16 septembrie 2007 expediţia a continuat în secţiunea Olt la Izbiceni, unde pentru prelevarea probelor a fost necesară utilizarea unei ambarcaţiuni cu motor, care a fost asigurată de Direcţia Apelor Olt.

Barcă folosită pentru prelevarea probelor

Prelevarea probelor de chimie şi fitoplancton s-a efectuat cu ajutorul ambarcaţiunii, s-a făcut un efort deosebit de stabilizare al ambarcaţiunii, viteza apei fiind foarte mare. A fost o prelevare de peşti cu un grad mare de dificultate, Oltul având un debit foarte mare, pe anumite porţiuni ambarcaţiunea trebuind să fie ancorată pentru un pescuit eficient şi în condiţii optime. În urma inventarierii s-au identificat Carassius auratus gibelio (caras), Chondrostoma nasus (scobar), Abramis brama (plătică), Alburnus alburnus (oblete), Gobiidae (porcuşor), Lepomis gibbosus (biban soare), Silurus glanis (somn), Lota lota (mihalţ). Fauna piscicolă identificată indică o apă curată, speciile de peşti sunt reprezentate atât de omnivori cât şi de răpitori, cu un număr de exemplare mare, datorat dimensiunilor bazinului acvatic. Rezultatele preliminare pentru indicatorii fizico-chimici generali încadrează zona analizată tot în clasa a II-a de calitate, cu stare ecologică bună.

Expediţia internaţională a preluat probele

Probele au fost predate Expediţiei Internaţionale, Rezultatele vor fi finalizate la sfârşitul anului 2007, având ca termen de predare către I.C.P.D.R. începutul anului 2008. Din cadrul Direcţiei Apelor Olt Râmnicu Vâlcea au participat la expediţie biologul Csata Zoltan (specialist în nevertebrate) – S.G.A. Covasna, chimista Simona Părăuţă (specialist în analize fizico-chimice) – S.G.A. Braşov şi biologul Radu Chiriţescu (specialist în ihtiofaună) – D. A. Olt.

Alte titluri din editia curenta:

Operaţiunea „Cazan pe făraş“ s-a lăsat cu „victime“

Crinu Popescu ar putea fi arestat

Prefectul Anuţa Handolescu are zilele numărate

Mandat european de arestare pentru şeful hackerilor din Vâlcea

Colaborare PNL – PSD în favoarea vâlcenilor

Oltchim Rm. Vâlcea – FTC Budapesta 34-28 (18-9)

L-a legat pe drujbist cu sârmă de pat şi i-a tăiat pavilionul urechii

Infracţiuni aplaudate de poliţişti la Valcea

Linia dublă continuă pe Valea Oltului ar diminua numărul accidentelor rutiere

Primarul Buşagă, gospodar desăvârşit


Popa din Tetoiu face treabă bună

Leave a Response