|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Crinu Popescu ţine morţiş să înfunde puşcăria 

Procurorii nu au voie să fie incompetenţi!
Prin acţiunile sale penale,


Meseria de procuror nu este deloc una uşoară. În cazul în care trebuie să probezi vinovăţia unui infractor, să documentezi un dosar şi să strângi toate probele necesare pentru ca arestarea unui om să se încheie în instanţă prin condamnarea lui legală necesită multe cunoştinţe, responsabilităţi, curaj, un sistem nervos bine echilibrat. Există şi situaţii în care soluţia legală este atât de evidentă, ca şi vinovăţia unui om.

Este de neconceput ca presa locală dintr-un judeţ să risipească atâta energie şi timp pentru a demonstra o ilegalitate, cum a fost recent cazul construcţiei ilegale a unui cartier de locuinţe în Bujoreni de către Constantin (Crinu) Popescu, prin societatea sa, SC ROVIMET SA. Am încercat să mobilizăm, alături de colegii de la alte publicaţii, toate instituţiile publice ce puteau şi trebuiau să ia măsuri pentru a stopa ilegalităţile. În parte am reuşit. Problema era că aceia care greşiseră persistau în greşeală şi construiau în continuare fără a avea actele obligatorii impuse de lege.

În aceste condiţii, în urmă cu două săptămâni, cetăţeni afectaţi de noile construcţii au obţinut în instanţă o hotărâre ce am făcut-o deja publică şi care impunea stoparea construirii. Am fost de faţă când executorul judecătoresc le-a prezentat constructorilor şi celor de la Rovimet acea decizie. Lucrările nu au fost stopate. Cu un dispreţ total faţă de lege şi profitând de indeciziile procurorilor, vinovaţii au continuat să încalce legea transformându-se în infractori. Vineri, 9 noiembrie, o altă instanţă a emis o nouă hotărâre în acelaşi sens. Acum sunt încălcate două hotărâri judecătoreşti şi singurii care ar putea interveni pentru intrarea în legalitate sunt procurorii.

TRIBUNALUL VÂLCEA-SEC├×IA CIVILă

Dosar nr.6665/288/2007 din 9 noiembrie 2007 Operator de date cu caracter personal nr. 4087
Certificat
Se certifică prin prezentul că prin Decizia civilă nr.1550 din data de 09.11.2007, pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.6665/288/2007, privind recursul declarat de reclamanţii Bojan Denise şi Bojan Felix, ambii domiciliaţi în Bujoreni, str. Primăverii nr. 14, jud.Vâlcea, împotriva sentinţei civile nr. 5256 din 18 octombrie 2007, pronunţată de Judecătoria Rm.Vâlcea, în dosarul nr.6665/288/2007, intimată-pârâtă fiind SC ROVIMET SA, cu sediul în Rm.Vâlcea, str.Râureni, nr. 14, jud.Vâlcea, s-a decis:

„Admite recursul declarat de reclamanţi. Modifică sentinţa. Admite cererea. Dispune sistarea lucrărilor de construire pe care le execută pârâta, pe terenul situat în Rm.Vâlcea, str.Muzeul Satului nr. 79, până la soluţionarea litigiului având ca obiect anularea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Executorie de îndată şi fără somaţie. Obligă pe intimată la 15.950 lei cheltuieli de judecată către recurenţi. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 9 noiembrie 2007, la sediul Tribunalului Vâlcea.“

S-a anulat taxa de timbru în cuantum de 1 lei taxă judiciară de timbru şi 0, 45 lei timbru judiciar.

S-a eliberat prezentul la cererea recurentului-reclamant Bojan Denis.

Probarea infracţiunii

Lege nr. 50/1991
din 29/07/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Versiune actualizată la data de 16/10/2006
CAPITOLUL III
Răspunderi şi sancţiuni

Art.24.- (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte :

  1. executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art . 3 lit. b);
  2. continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente;
  3. întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară în condiţiile prevăzute la art. 9

(2) Infracţiunile prevăzute la alin (1) se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei

În sprijinul procurorilor

Pentru a ajuta procurorii care ezită în a aplica legea prezentăm în continuare un extras din Codul Penal în speranţa că, în cele din urmă, unul dintre şefii procuraturii îşi va asuma răspunderea şi va aplica legea trimiţând în judecată, în stare de arest sau în stare de libertate, pe cel care de două luni, sub ochii uimiţi ai unei mari comunităţi locale, îşi permite să încalce mai multe legi şi să nu respecte două hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile,

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI 2006

Art. 271. – Nerespectarea hotarârilor judecătoreşti

Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti, prin ameninţare faţă de organul de executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin acte de violenţă, pedeapsa este de la unu la 5 ani. Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinţă ori parte dintr-o locuinţă sau imobil, deţinute în baza unei hotărâri judecătoreşti, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârşeşte prin ameninţare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin acte de violenţă, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin sustragerea de la executarea măsurilor de siguranţă prevăzute în art. 112 lit. c), d) şi g), se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prin neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice, prevăzute în art. 714 şi art. 715 alin. 2, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

În atenţia Agenţiei de Mediu: Favorizarea infractorilor se pedepseşte, conform legilor!

Deţinem informaţii care ne fac să credem că mai multe persoane publice din Vâlcea exercită presiuni politice şi administrative pentru a favoriza firma ROVIMET în tentativa administratorilor ei de a finaliza construcţia blocurilor din Bujoreni împotriva legii. Conform unor surse, prefectul Anuţa Handolescu încearcă să determine instituţii decentralizate din subordine să elibereze mai multe avize, care să muşamalizeze într-un fel operaţiunea lui Crinu Popescu şi să-i dea un aer de legalitate.

Recent Rovimet a depus documentaţia pentru obţinerea avizului de mediu. Asta în condiţiile în care nu are canalizare pentru blocuri iar avizele de la ACVARIM nu sunt finalizate. Se pare că nu există condiţii ca alimentarea cu apă să se facă în condiţii optime şi la presiunea necesară. În ambele instituţii aranjamentele se pot face cu ajutor politic. Iar în alte părţi prin telefoane. Nu ştim încă şi nu credem că s-a sunat şi la Procuratură deşi în ţara noastră totul pare posibil. Dacă în această săptămână, procurorii vor face ceea ce trebuie de făcut atunci ne vom cere scuze pentru suspiciuni.

Traian Guminski

Alte titluri din editia curenta:

Crinu Popescu ţine morţiş să înfunde puşcăria

Adrian Cazan şi-a găsit…Naşul
Cinematograful Flacăra va fi modernizat de firma Casvil
Scandalul microbuzelor se poate lăsa cu demisii
Şedinţă extraordinară a CJ la Oltchim
Caz zguduitor la Vâlcea
Participaţia AVAS la Oltchim ar putea creşte prin conversia datoriilor în acţiuni
Hoţii au devenit mai activi odată cu venirea iernii
Şpârle şi Şopârle
Acţionarii Oltchim vor aproba vânzarea unităţilor din holdingul agroalimentar

Leave a Response