|marți, noiembrie 30, 2021
  • Follow Us!

Centrul Zonal Râmicu-Vâlcea, primul funcţional din ţară 

Eveniment aniversar: 7 ani de la înfiinţarea Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă

Centrul Zonal Râmicu-Vâlcea, primul funcţional din ţară
Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu sediul în Bucureşti a fost inaugurată la 26 octombrie 2000, fiind rezultatul unui Proiect de înfrăţire (twinning) dintre Ministerul Finanţelor Publice din România şi Ministerul Finanţelor din Olanda.
În structura Şcolii funcţionează şi 3 centre zonale, cel de la Râmnicu-Vâlcea, deschis oficial la 8 noiembrie 2000, fiind primul din ţară (ulterior, au mai fost înfiinţate încă două: la Oradea şi la Focşani).

Perfecţionarea profesională, la un nivel performant
În cei şapte ani de funcţionare, programa Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă a asigurat la un nivel performant: abordarea/dezvoltarea sistematică a metodologiilor de perfecţionare profesională; planificarea cursurilor în funcţie de priorităţile stabilite de management; testarea şi evaluarea programelor de formare; elaborarea propunerii bugetului anual de formare; organizarea şi coordonarea realizării formării planificate; dezvoltarea/îmbunătăţirea permanentă a structurilor proprii (infrastructură şi bază materială), în conformitate cu necesităţile Ministerului Finanţelor Publice.

Prin întreaga activitatea desfăşurată pe linia formării în cele 3 componente: de bază, continuă şi permanentă, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă s-a dovedit a fi instrumentul-cheie al Ministerului Finanţelor Publice în crearea capacităţii de implementare a acquis-ului comunitar în sistemul Finanţelor Publice.

Cursurile de perfecţionare, seminariile, atelierele de lucru, instruirile, schimburile de experienţă, testările unor produse informatice organizate la Râmnicu-Vâlcea au vizat toate domeniile de activitate: management; auditul resurselor umane; evaluarea performanţelor individuale ale personalului; consolidarea şi dezvoltarea capacităţii de administrare a veniturilor statului; aplicarea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală; noile reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate; formarea de bază privind controlul şi auditul fondurilor europene; dezvoltarea sistemului informatic al MFP; perfecţionarea controlului fiscal şi a auditului etc.

Peste 8.400 de finanţişti şi funcţionari din administraţia publică locală, instruiţi la Râmnicu-Vâlcea
Datele statistice atestă că, de la inaugurarea oficială până în prezent, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, şi-au perfecţionat pregătirea profesională peste 8.400 finanţişti şi funcţionari din administraţia publică locală din toate judeţele ţării.

Moderatori, experţi români şi din Uniunea Europeană
De-a lungul anilor, la Râmnicu-Vâlcea, au conferenţiat comisari de preaderare, experţi din: Belgia, Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Spania, Suedia, ţări cu care România colaborează şi desfăşoară programe sectoriale componente ale reformei fiscale, precum şi cei mai buni specialişti ai Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Bază tehnică modernă
Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea dispune de o bază materială corespunzătoare: 6 săli de cursuri (de 135, 50 şi 30 de locuri; 3 săli care pot fi amenajate, în funcţie de necesităţi, ca ateliere de lucru); sală de calculatoare; două laboratoare; laptop; videoproiector; retroproiector; flipchart, xerox etc.
De asemenea, Centrul dispune de 52 locuri proprii de cazare.

Perfecţionarea profesională – obiectiv fundamental
"La acest moment aniversar evidenţiez sprijinul acordat iniţiativelor noastre de conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, fără de care realizarea obiectivelor stabilite pentru Şcoala de finanţe Publice şi Vamă nu ar fi fost posibil de înfăptuit.

În acest context, subliniez faptul că Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă are funcţia de perfecţionare, asigurând managementului instrumentele necesare îmbunătăţirii modului de îndeplinire a  sarcinilor şi atribuţiilor specifice ale lucrătorilor din sistem, ca o premisă a dezvoltării pe termen lung a capacităţii organizatorice a ministerului pentru îndeplinirea funcţiile sale în etapa pe care o parcurgem.

În această perioadă, eforturile noastre sunt direcţionate pentru dezvoltarea organizaţională şi funcţională, îndeosebi pentru elaborarea politicilor strategice, astfel încât Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă să-şi îndeplinească în bune condiţii misiunea, reconfirmând utilitatea şi eficienţa instituţiei în perfecţionarea profesională a lucrătorilor din sistemul Finanţelor Publice" – a declarat ec. Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea.

Alte titluri din editia curenta:

Crinu Popescu ţine morţiş să înfunde puşcăria

Adrian Cazan şi-a găsit…Naşul
Cinematograful Flacăra va fi modernizat de firma Casvil
Scandalul microbuzelor se poate lăsa cu demisii
Şedinţă extraordinară a CJ la Oltchim
Caz zguduitor la Vâlcea
Participaţia AVAS la Oltchim ar putea creşte prin conversia datoriilor în acţiuni
Hoţii au devenit mai activi odată cu venirea iernii
Şpârle şi Şopârle
 Acţionarii Oltchim vor aproba vânzarea unităţilor din holdingul agroalimentar

Leave a Response