|vineri, martie 5, 2021
  • Follow Us!

ELECTROVâLCEA a finalizat noi obiective importante 

 Constructorii profesionişti schimbă faţa judeţului

ELECTROVÂLCEA  a finalizat noi obiective importante

Alături de alţi colegi din presa locală am sprijinit mediatic mereu societăţile comerciale care construiesc pe bune, în interesul comunităţilor locale din judeţul nostru, care oferă locuri de muncă bine plătite unor vâlceni şi care dau dovadă de transparenţă în relaţiile cu presa şi administraţiile locale. Profesioniştii de la ELECTROVÂLCEA au dus la îndeplinire contracte de o importanţă deosebită pentru comunităţi.

Alimentarea cu apă a comunei Mălaia

Intrarea în Uniunea Europeană înseamnă, printre altele, şi un anumit standard de calitate al condiţiilor de viaţă. Cum apa, mai ales apa curată, înseamnă civilizaţie, în comuna Mălaia, situată într-un areal cu potenţial turistic deosebit, se impunea realizarea unei reţele de captare, tratare şi distribuţie a apei. Lungimea acesteia este de 7,35 km., cuprinde 6 pompe stradale, 4 hidranţi şi o staţie de tratare a apei dotată cu filtru şi pompă dozatoare în funcţie de debitul măsurat. Ceea ce este lăudabil este că lucrarea a fost realizată într-un timp mult mai scurt decât cel prevăzut în contract, practic, în loc de 12 luni, cât era termenul contractual, s-a finalizat în 8 luni. Comuna Malaia este o localitate importantă a judeţului Vâlcea în primul rând pentru potenţialul turistic al zonei. Mulţi localnici au investit în ultimii ani sume importante pentru construirea şi modernizarea unor pensiuni turistice iar alimentarea cu apă alături de modernizarea drumurilor de acces sunt vitale pentru administraţia locală.

Reabilitarea Şcolii Generale din Boişoara

Condiţiile existente în şcoli îşi pun amprenta asupra evoluţiei fizice şi spirituale a elevilor. De aceea, una dintre componentele de bază ale proiectului pentru învăţământ rural este „Asigurarea facilităţilor minime la şcolile din zonele sărace“. Lucrarea de reabilitare a şcolii din micuţa dar frumoasa comună din ├×ara Loviştei a fost cofinanţată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi a constat în lucrări de asigurare a apei curente, căldurii, luminii şi grupului sanitar. Putem spune că prin această lucrare firma ELECTROVÂLCEA şi-a adus contribuţia substanţial la realizarea obiectivelor cuprinse în acest proiect: îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ, creşterea capacităţii instituţionale şi asigurarea facilităţilor minime pentru desfăşurarea procesului educativ. Am văzut această unitate de învăţământ recent şi am fost uluiţi de eleganţă, frumuseţe şi modernitate. Localnicii a căror copii învaţă aici sunt extrem de încântaţi de rezultatul muncii depuse de constructori şi ne-au rugat să le transmitem mulţumiri.

Mansardarea blocului D1 de pe strada Rapsodiei

Un alt obiectiv finalizat, cu care ELECTROVÂLCEA contribuie la rezolvarea unei probleme stringente cu care se confruntă populaţia din mediul urban, ce a spaţiului locativ, este mansardarea blocului D1 situat pe strada Rapsodiei, din cartierul Nord a municipiului Râmnicu Vâlcea. Lucrarea a avut ca urmare crearea a 8 noi spaţii de locuit, constând în apartamente de două camere şi garsoniere. Atât construcţia, cât şi instalaţiile şi finisajele sunt în conformitate cu normativele în vigoare şi cu standardele de calitate impuse de Uniunea Europeană.
Fiecare apartament are centrală termică proprie, instalaţii sanitare; racordarea le reţeaua de energie electrică şi de alimentare cu apă rece se face la cele comune blocului. Finisajele sunt moderne, iar compartimentarea apartamentului crează un spaţiu plăcut şi adecvat unei familii de tineri.

 „Stand de probă pentru studiul comportării cablurilor electrice expuse simultan solicitărilor de mediu şi electrice“- la Băile Govora

În perspectiva dezvoltării durabile a reţelelor de distribuţie a energiei electrice în mediul urban, asigurarea durabilităţii şi siguranţei în exploatare a acestora reprezintă o prioritate deosebită. Degradarea cablurilor de energie electrică este un proces complex, datorat acţiunii concentrate a mai mulţi factori: pe de o parte factorii de mediu (umiditate, salinitate, încărcarea microbiologică, etc.) în care este pozat cablul în cauză, iar pe de altă parte, câmpul electric generat de tensiunea de lucru a cablului. Firma ELECTROVÂLCEA are un proiect de cercetare împreună cu Institutul Politehnic Bucureşti care constă în studiul cercetării materialelor electroizolante. În acest scop a realizat un stand de probă la Băile Govora.

Din cele enumerate este evident că firma ELECTROVÂLCEA are o activitate complexă, care este de folos comunităţii, atât acum, cât şi pe viitor, datorită contribuţiilor aduse prin studiile de cercetare la care participă.

Octavian Avram

Leave a Response