Documentar fiscal: Timbrul Crucii Roşii

luni, 29 octombrie 2007

Documentar fiscal: Timbrul Crucii Roşii

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că a fost emis Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.488/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roşii, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/12 octombrie 2007. În documentarul de mai jos, prezentăm principalele prevederi ale actului normativ care a intrat în vigoare la 15 octombrie 2007.

Plătitori

Instituţiile de cultură, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive - asociaţiile, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la preţul de vânzare. Obligaţia de plată revine persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, precum şi asociaţiilor familiale care încasează sume din vânzarea de bilete pentru manifestări.

Sunt definite ca entităţi plătitoare:

- structuri sportive: asociaţiile sportive, cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; ligile profesionale,asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, federaţiile sportive naţionale, Automobil Club Român pentru activitatea de automobilism sportiv şi carting sportiv,alte organizaţii sportive naţionale;
- instituţii de cultură şi divertisment: instituţii de spectacole şi concerte, respectiv teatrele, filarmonicile, operele, orchestrele şi ansamblurile artistice; instituţiile care prezintă (difuzează) filme în săli şi grădini de spectacol cinematografic;instituţiile organizatorice de târguri, expoziţii, prezentări de modă, la care accesul se realizează pe bază de bilet; orice alt operator cultural, persoană juridică de drept public sau privat, care desfăşoară evenimente culturale de genul concertelor, festivalurilor, spectacolelor , prezentărilor de filme, pentru care vinde bilete, respectiv asociaţii, fundaţii, federaţii, uniuni, societăţi comerciale, inclusiv regii autonome şi companii naţionale, asociaţii familiale, aşezăminte culturale, instituţii publice, persoanele juridice care desfăşoară evenimente de divertisment pentru care se vând bilete - organizarea de parcuri de distracţie, discoteci, activităţi legate de jocuri şi pariuri, activităţi ale sălilor de tip, spectacole gen rodeo, concursuri canine.

Beneficiarul timbrului Crucii Roşii

Beneficiarul timbrului Crucii Roşii este Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Biserica Amzei, nr. 29, sectorul 1.

Perceperea şi virarea timbrului Crucii Roşii

Valoarea timbrului Crucii Roşii se calculează prin aplicarea unui procent de 1% din preţul de vânzare, care se adaugă la preţul de vânzare al biletului. Pe fiecare bilet vândut plătitorii au obligaţia să imprime menţiunea “1% contribuţie pentru Crucea Roşie Română”. Imprimarea menţiunii se realizează prin tipărire sau prin aplicarea unei ştampile pe biletul vândut. Sumele percepute ca timbru al Crucii Roşii se virează în contul beneficiarului Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, cont de virament RO93BRDE410SV50290514100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - Agenţia Piaţa Romană.

Termen de virare

Plătitorii au obligaţia să vireze sumele datorate ca timbru al Crucii Roşii până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Precizări privind evidenţierea în contabilitate a contravalorii timbrelor încasate, se regăsesc în Capitolul II, “Organizarea evidenţei contabile a plătitorilor”.

Sancţiuni

Neperceperea şi nevirarea acestei sume reprezentând timbrul Crucii Roşii de către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

Formularul 101, fără viza consultantului fiscal

• Preşedintele ANAF este de acord cu propunerea senatorilor

În data de 17 octombrie a.c., în Senatul României, comisiile reunite - Comisia de buget-finanţe, activitatea bancară şi piaţa de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii - au dezbătut unele prevederi ale Ordonanţei nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Membrii comisiilor au decis să propună plenului Senatului eliminarea prevederii prin care, de la 1 ianuarie 2008, se instituia obligativitatea certificării Formularului 101 - Declaraţia de profit anual - de către un consultant fiscal, pasul următor constituindu-l dezbaterea măsurii în Camera Deputaţilor.
Într-un comunicat de presă pe această temă, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Chiţoiu, a declarat: “în urma discuţiilor avute în cadrul comisiilor reunite, am fost de acord cu propunerea de a fi eliminat din Ordonanţa nr. 47 articolul care prevedea ca declaraţiile anuale fiscale să fie vizate de un consultant fiscal”.

În termen de 15 zile, contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice străine nerezidente trebuie declarate la Fisc!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că a fost emis Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.415/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoanele juridice române şi persoane juridice sau fizice străine nerezidente, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699/17 octombrie 2007. Potrivit prevederilor ordinului, persoanele juridice române, beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de  lucrări de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de  consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror alte activităţi, executate de persoane juridice sau fizice străine nerezidente, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la unităţile fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, au obligaţia înregistrării contractelor la unitatea fiscală competentă pentru administrare. Înregistrarea contractelor se realizează prin depunerea la unitatea fiscală a “Declaraţiei de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane străine nerezidente”, cod MEF 14.13.01.40/n în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor. În cazul în care intervin  modificări  în datele declarate iniţial, aceste modificări se declară în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaraţii de înregistrare.

Atenţie! Prevederile noului actul normativ au intrat în vigoare la 21 octombrie 2007.

Acte administrative fiscale, în format electronic

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 681 din 8 octombrie a.c., a fost publicat Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.364/25.09.2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative. Ordinul stabileşte că: Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii; Titlul executoriu; Somaţia; Adresa de înfiinţare a popririi; Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; Înştiinţarea de poprire; Înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale şi Înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale în urma distribuirii sumelor plătite în contul unic, folosite în procesul de colectare a creanţelor fiscale, pot fi emise şi prin intermediul mijloacelor informatice. În acest context, documentele mai sus-menţionate sunt valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe