Declaraţiile privind impozitele, taxele şi contribuţiile la bugetul consolidat al statului pot fi depuse on-line

luni, 15 octombrie 2007

Declaraţiile privind impozitele, taxele şi contribuţiile la bugetul consolidat al statului pot fi depuse on-line

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că Ordinele Ministerului Finanţelor Publice nr. 521/2007 şi 1.123/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/16 aprilie 2007, reglementează depunerea on-line a declaraţiilor privind impozitele, taxele şi contribuţiile la bugetul consolidat al statului. Astfel, se materializează unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) 2007-2011.

Declaraţii care vor fi depuse prin mijloace electronice. Prin noul sistem vor fi depuse electronic la Fisc următoarele documente:
- 100 Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
- 710 Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r;
- 101 Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
- 300 Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
- 301 Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02/s;

- 120 Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03.

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie serviciul „Depunere declaraţii”, care poate fi accesat la adresele de web:

1.direct, pe portalul ANAF - http://anaf.mfinante.ro;

2.de pe la website-ul DGFP Vâlcea, www.finante.vl.ro, categoria „Depunere declaraţii on-line”.

Transmiterea la distanţă a declaraţiilor. Completarea şi transmiterea declaraţiilor menţionate mai sus se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii”, utilizându-se formularele de declaraţii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - http://anaf.mfinante.ro.

Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii au obligaţia solicitării certificatului digital.

Certificatul digital se eliberează gratuit de către Ministerului Finanţelor Publice, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaraţiilor fiscale.
Certificatul digital pentru depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de către contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.

Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii” şi depunerea formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul ANAF - http://anaf.mfinante.ro.

Modelul şi conţinutul formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital” sunt prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.210/2006.

Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere electonică declaraţii”.
Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la DGFP Vâlcea, împreună cu:
- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi în copie;
- documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
- documentul eliberat de contribuabil din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
Informaţiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante prin poşta electronică, la adresa menţionată în cerere.
De reţinut! Certificatul digital este valabil o perioadă de 3 ani.
Declaraţia depusă prin mijloace electronice se consideră a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cărei semnătură a fost ataşată declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.
Metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă poate fi utilizată şi pentru sediile secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţelor-pilot menţionate mai sus.

*Alte informaţii lămuritoare se pot obţine accesând adresele: http://anaf.mfinante.ro, portalul ANAF, categoria „Depunere electronică declaraţii”, şi www.finante.vl.ro, website-ul DGFP Vâlcea, la categoria „Depunere declaraţii on-line”.

www.finante.vl.ro - informaţii fiscale, la zi

Prin lansarea website-ul propriu cu adresa  www.finante.vl.ro, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea pune la dispoziţia contribuabililor, persoane fizice şi juridice, precum şi a presei scrise şi audiovizuale, o bogată sursă de informaţii utile.
Totodată, prin lansarea website-ului, DGFP Vâlcea a extins posibilitatea asigurării, din oficiu, a informaţiilor de interes public, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, şi asigură accesul facil al contribuabililor la documentele fiscale în format electronic şi programele editate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, contribuind astfel la eficientizarea comunicării contribuabil-Fisc.

În atenţia restanţierilor! Plata obligaţiilor fiscale vă scuteşte de înscrierea pe lista datornicilor

            În vederea descurajării acumulărilor de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, exclusiv microîntreprinderile, precum şi operatorii economici pentru care s-a început procedura de reorganizare judiciară şi faliment, Ministerul Economiei şi Finanţelor va actualiza, până pe data de 29 octombrie  a.c.., lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul consolidat al statului, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetelor: de stat, asigurărilor sociale de stat, asigurărilor de sănătate şi cel al asigurărilor de şomaj.
Obligaţiile restante la 30 septembrie 2007 ale firmelor vâlcene vor fi publicate pe site-ul Ministerul Economiei şi Finanţelor, la adresa http://anaf.mfinante.ro. În acest context, DGFP Vâlcea atrage atenţia datornicilor că pot evita publicarea în listă prin achitarea obligaţiilor restante faţă de buget până la data de 25 octombrie a.c.

Acte administrative fiscale, în format electronic

            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 681 din 8 octombrie a.c., a fost publicat Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.364/25.09.2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative. Ordinul stabileşte că: Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii; Titlul executoriu; Somaţia; Adresa de înfiinţare a popririi; Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; Înştiinţarea de poprire; Înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale şi Înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale în urma distribuirii sumelor plătite în contul unic, folosite în procesul de colectare a creanţelor fiscale, pot fi emise şi prin intermediul mijloacelor informatice. În acest context, documentele mai sus-menţionate sunt valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent.

Procuraţi-vă noul program informatic pentru Declaraţia 100!

De la 1 octombrie 2007, prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.122/2007 privind modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului conţinutului formularului 100 - „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”, s-a modificat programul de asistenţă pentru editarea declaraţiilor la bugetul general consolidat. DGFP Vâlcea invită contribuabilii să se prezinte în timp util la administraţiile finanţelor publice teritoriale la care sunt arondaţi pentru obţinerea noului program informatic.
Vâlcea, unul dintre cele 11 judeţe în care obligaţiile fiscale pot fi plătite în contul unic
            În judeţul Vâlcea, din această lună, plătitorii de impozite şi taxe pot utiliza contul unic pentru plata obligaţiilor la bugetul de stat sau la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în situaţia în care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
- nu înregistrează obligaţii fiscale neachitate la data efectuării plăţii în contul unic;
- depun formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul general consolidat” în termenul legal;
- efectuează plata integrală şi în termen a obligaţiilor datorate la bugetul de stat sau la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, declarate prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul general consolidat”.

Creanţe fiscale pentru care se utilizează contul unic:

            1. obligaţii de plată la bugetul de stat - poziţiile 1-7, 27-43, 62, 64, 67, 69, 70 din formularul 100. Plata se face în contul „20.47.01.01 - Sume încasate pentru Bugetul de stat contul unic, în curs de distribuire”, conform Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.294/2007 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628/13.09.2007, pentru modificarea OMFP nr. 80/2007, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 „Declaraţie de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a.

            2. obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale - poziţiile: 44-61, 63, 73-76, 79 din formularul 100. Plata se face în contul „55.02 - Disponibil al BASFS, în curs de distribuire”, conform OMEF  1.294/2007).

            Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat şi bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic, este aprobat prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.294/2007 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe