|vineri, martie 5, 2021
  • Follow Us!

Centre de informare pentru persoane cu dizabilităţi 

Centre de informare pentru persoane cu dizabilităţi

Începând cu data de 29 octombrie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va lansa în întreaga ţară o campanie de informare a opiniei publice cu privire la serviciile de consiliere şi mediere pentru persoanele cu dizabilităţi. Proiectul îşi propune o modificare a atitudinii societăţii, în general, şi a reprezentaţilor ei: instituţii, persoane fără dizabilităţi, persoane cu dizabilităţi, angajatori, cu privire la integrarea sau reintegrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul proiectului este de înfiinţare a unor centre pilot de informare şi consiliere profesională pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea integrării socio-profesionale a acestora şi acordarea de şanse egale de acces pe piaţa muncii.

Leave a Response