|duminică, februarie 28, 2021
  • Follow Us!

Amarul adevăr 

Amarul adevăr

 

Nicuţ Vajin s-a trezit cu noaptea în cap, şi, luându-şi staful după el, că, de când ai lui sunt la putere iar el s-a văzut căţărat deasupra tuturor, nu se mai cădea să umble singur, a intrat în clubul oamenilor de afaceri. Aici, din când în când, prin osteneala patronului Gicuţ Hududoi, se organiza şi un mic festival al glumelor bine udate cu vin bisericesc şi mângâiate de fetele lui Vioreluţ Usturoi, peştele din colţul străzii, spre cetate…Concursul era în toi şi, când îşi făcu apariţia Nicuţ Vajin cu staful său, aplauzele izbucniră deodată, întrerupându-l din povestit tocmai pe Ionuţ Pirostrie, marele mincinos, aproape profesionist, în concepţia multora. La început Ionuţ, care avea şi el staful său, alcătuit din Drăguţ, Bănuţ, Cărnuţ, Lefuţ, Băbuţ şi Tuţ nu se supără, dar în momentul când Nicuţ Vajin, încurajat insistent de ai lui, Bojin, Cojin, Beijin, Manjin şi Rajin începu să-şi laude partidul, pe care cu „ onor Domnul “ îl conduce chiar de la reactivarea sa, din preistoric, ce mai!, dar şi meritele sale, Ionuţ îl interpelă sacadat şi ironic.

– Domnule preşedinte Vajin, fiţi, vă rog, mai la obiect. Şi punctual! Destul aţi bătut putineiul până acum. Vrem şi date!…

Nicuţ Vajin, enervat, se sui pe o masă şi începu să urle cât îl ţineau bojogii.

– Dragii mei concetăţeni, nivelul de trai a crescut cu 73%… Un mormăit prelung se auzi în sală…Am creat 817.234 de locuri de muncă stârpind şomajul… Mormăitul se auzea din ce în ce mai tare. Am terminat privatizarea şi totul decurge normal. Mormăitul deveni aproape urlet. Am terminat de aplicat legea 18 la ţărani şi toţi tinerii s-au întors la sate… Urletul cuprinse toată sala „bătută“ în marmură chiar de mânuţele lui Gicuţ Hududoi şi-l pironi o clipă, destul de lungă pe Nicuţ Vajin. Îşi reveni, însă, pentru că nimeni din sală nu-l întrerupsese.

– Am reformat învăţământul în proporţie de sută la sută şi acum n-o să mai înveţe toţi, că nu avem nevoie de atâţia învăţaţi…

Urletul se transformă în înjurături, cât mai multe înjurături, iar cuvintele lui Vajin abia se mai auzeau. Am reformat şi sănătatea şi tot în procent de sută la sută şi vor trăi de acum încolo doar cei sănătoşi. Noi am aplicat selecţia naturală înainte de a fi nevoie de ea, dragii mei!… Înjurăturile se înmulţiră şi se adresau acum direct lui Nicuţ Vajin. Oamenii de afaceri se ridicaseră în picioare şi-l priveau cu dispreţ. Şi, totuşi, acesta, de pe masa lui, se bătea cu pumnul în piept. Am stârpit toate impozitele şi de acum puteţi fi fericiţi!… Oamenii de afaceri săriră pe el să-l ia la bătaie, dar Ionuţ Pirostrie îi opri, calmându-i, după care, invitându-i la încă o rundă de vin bisericesc, îl interpelă curajos pe domnul preşedinte Nicuţ Vajin:

– Domnule preşedinte, vă mulţumim că ne-aţi onorat festivalul de minciuni, dar domnule, noi suntem amatori, nu profesionişti!

Toţi râseră copios, dar Nicuţ Vajin sări de pe masă şi, cu şleahta după el, ieşi ameninţând.

– Lasă că vă arăt eu vouă! Vă arăt eu cine e la putere!

George ACHIM

Leave a Response