Precizări privind înregistrarea plătitorilor de TVA

duminică, 2 septembrie 2007

Precizări privind înregistrarea plătitorilor de TVA

Persoană impozabilă

În accepţiunea taxei pe valoarea adăugată este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice (activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate).
Înregistrarea ca plătitori de TVA a persoanelor impozabile care ating plafonul de 35.000 euro
Orice persoană impozabilă înfiinţată înainte de 1 ianuarie 2007 şi neînregistrată ca plătitor de TVA a cărei cifră de afaceri a fost sub plafonul de 35.000 euro la cursul de la data aderării la Uniunea Europeană (3,3817 lei) este scutită de TVA (se aplică regimul special de scutire).
Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, devine mai mare sau egală cu plafonul de scutire 35.000 euro (calculată la cursul de 3,3817 lei în decursul unui an calendaristic) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Contribuabilul trebuie să urmărească în registrul de vânzări pe care are obligaţia de a-l conduce chiar dacă se află în regimul special de scutire, atingerea acestui plafon. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă.
După atingerea sau depăşirea plafonului de scutire persoana impozabilă nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar dacă ulterior realizează o cifră de afaceri anuală inferior plafonului de scutire.
Determinarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA a persoanelor impozabile care se înfiinţează în cursul unui an
O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire (nu este plătitoare de TVA), dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire de 35.000 euro, şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.
Pentru persoana impozabilă care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire de 35.000 euro se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de luni considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Exemplu nr. 1
O societate se înfiinţează în luna august 2007.
a) Societatea va fi obligată la înregistrarea ca plătitor de TVA când va depăşi cifra de afaceri de 14.583 euro (35.000 euro: 12*5 luni de funcţionare), care corespunde sumei de 49.317 lei. În perioada 1-10 a lunii următoare celei în care s-a depăşit cifra de afaceri de 49.317 lei, societatea va solicita înregistrarea ca plătitor de TVA.
B) În situaţia în care cifra de afaceri nu va depăşi 49.317 lei până la 31 decembrie 2007, societatea va rămâne în regimul special de scutire. În anul următor, fiind an întreg de funcţionare, societatea va solicita înregistrarea ca plătitor de TVA la depăşirea echivalentului a 35.000 euro.
Perioada fiscală
Cu ocazia înregistrării ca plătitor de TVA în cursul anului, persoana impozabilă trebuie să declare cifra de afaceri pe care o va obţine, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul de 100.000 euro în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul de 100.000 euro, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

Exemplul nr. 2
O societate realizează la 31 mai o cifră de afaceri de 35.485 euro (120.000 lei: 3,3817 lei/euro = 35.485 euro). Media lunară a veniturilor pe primele 5 luni a fost de 24.000 lei/lună, care întregită la an, va fi de 288.000 lei/an (120.000 : 5 = 24.000lei/lună*12 = 288.000 lei/an) aceasta însemnând ca declararea şi plata TVA se va face trimestrial întrucât se situează sub echivalentul a 100.000 euro.

Exemplul nr. 3
O societate realizează la 28 februarie o cifră de afaceri de 120.000 lei. Media lunară a veniturilor realizate pe 2 luni a fost de 60.000 lei/lună care întregită la an va fi de 720.000 lei/an (120.000 : 2 = 60.000 lei/lună*12 = 720.000 lei/an) aceasta însemnând că declararea şi plata TVA se face lunar întrucât reprezintă echivalentul a aproximativ 200.000 euro. Precizare: cursul pentru euro este cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data solicitării înregistrării.
 Dacă cifra de afaceri efectiv obţinută în anul? înregistrării, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăşeşte plafonul de 100.000 euro, în anul următor, perioada fiscală va fi luna calendaristică.
 În cazul în care cifra de? afaceri efectivă nu depăşeşte 100.000 euro, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală în anul următor. Pentru această situaţie persoana impozabilă trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare în care să menţioneze cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată.

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru plafonul de 35.000 euro, este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând şi operaţiunile scutite cu drept de deducere şi pe cele scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) i), f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:
a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabil;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. B).
* Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (art. 152, 153, 1561).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe