|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Expediţie europeană pentru verificarea poluării la Vâlcea 

 Expediţie europeană pentru verificarea poluării la Vâlcea

 

Sâmbătă dimineaţa, o comisie internaţională care verifică gradul de poluare al Dunării a ajuns la Vâlcea, pentru a preleva probe şi din apele Oltului, de la Câineni. Scopul acţiunii este în final o monitorizare completă a Dunării, de la izvoare până la vărsare. Pentru că România a intrat abia recent în Uniunea Europeană s-a decis însă ca pentru ţara noastră această monitorizare să fie extinsă şi pentru râurile principale, Oltul, Argeşul şi Prutul. Din Olt vor fi prelevate probe de la Câineni şi Izbiceni.

 

Expediţia Internaţională a Dunării “Joint Danube Survey” (JDS2) – Watch Your Danube a ajuns în România la 9 septembrie, cu trei nave, selectate din Germania, Ungaria şi Slovacia. 18 specialişti din cele 11 ţări dunărene, printer care se numără şi trei români se ocupă cu monitorizarea Dunării. Echipei internaţionale I s-a alăturat în momentul sosirii navelor la Moldova Nouă şi Nicoleta Neacşu, chimist, din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov, Laboratorului de Calitate Bucureşti, precum şi doi doctori în biologie, Grigore Davideanu (Universitatea Iaşi) şi Vasile Astratinei (membru de rezervă). Ceilalţi trei români, Mary Crăciun, chimist în cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Direcţia Apelor JIU, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinţi, alături de alţi doi specialişti, Gabriel Chiriac şi Carmen Hamchevici (care a participat şi la prima Expediţie), de la Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului (ICIM) au însoţit echipajul străin încă din data de 14 august, când navele au pornit, de la izvoarele Dunării, respectiv din Regensburg (Germania).
În paralel, aproape 30 de experţi români din cadrul Apelor Române vor merge în paralel cu trei ambarcaţiuni ale A.N. Apele Române (două ale Direcţiei Apelor Jiu şi una a Direcţiei Apelor Olt), pe malurile româneşti ale Dunării. Experţii locali români vor fi la bordul navelor româneşti în timpul colectării probelor şi vor fi responsabili cu transportul corespunzător al probelor către laboratoare. Fiecare tip de probă are o listă de parametri şi este prelevată în puncte diferite ale secţiunii transversale (malul stâng, mijloc, malul drept) ale staţiilor pentru cazul Dunării, şi, din mijloc, pentru afluenţii Dunării. Cele două echipaje, cel străin şi cel românesc, vor preleva cinci tipuri de probe (apă, sedimente, probe biologice, suspensii solide, moluşte), din apa fluviului Dunărea şi, în premieră, din trei din afluenţii săi româneşti, respectiv Olt, Prut şi Argeş. O atenţie deosebită este acordată acum analizei micropoluanţilor anorganici şi organici persistenţi din sedimente, suspensiilor solide şi din componentele ecosistemului acvatic.
Din cele 36 de secţiuni de monitorizare şi prelevare a probelor, 13 dintre acestea sunt pe teritoriul românesc. Ca şi precedenta din 2001, Expeditia Internaţională de supraveghere a Dunarii “JOINT DANUBE SURVEY 2” urmăreşte să obţină un nou set omogen de informaţii despre calitatea apei şi a sedimentelor pentru întregul curs al Dunării, în vederea unei evaluări cât mai corecte a calităţii apei Dunării şi a găsirii unor soluţii cât mai eficiente atât pentru îmbunătăţirea calităţii, cât şi a combaterii poluărilor accidentale. În contextul acestui eveniment, A.N. Apele Române desfăşoară o campanie de comunicare mediatică intitulată “Europa, pentru o Dunăre mai curată!”. La Expediţia pe Aflu­en­ţi din cadrul Direcţiei Apelor Olt Râmnicu Vâlcea participă dr. biolog Csata Zoltan (specialist în nevertebrate) – S.G.A. Covasna, chimist Simona Părăuţă (specialist în analize fizico-chimice) – S.G.A. Braşov, biologul Radu Chiriţescu (specialist în ihtiofaună) – D. A. Olt. Pe teritoriul bazinului hi­drografic Olt se vor monitoriza două secţiuni: Olt la Câineni -Vâlcea şi Olt la Izbiceni, avându-se în vedere toate tipurile de pro­be solicitate de I.C.P.D.R. (Comisia Internaţională pen­tru Protecţia Fluviului Du­nă­rea). Se prelevează 4 rânduri de probe, câte o probă pentru: Expediţia In­ter­naţională, I.C.I.M. Bu­cu­reşti, Laboratorul de Ca­litatea Apei Rm. Vâlcea, Laboratorul de Calitatea Apei Braşov. Suplimentar, în secţiu­ni­le Olt – Câineni şi Olt – Izbiceni participă şi spe­cialişti din cadrul La­bo­ra­torului de Calitatea Apei Rm. Vâlcea: biolog Cătălin Predescu şi tehnician chi­mist Niţă Vasile.

Leave a Response