|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Monumentele istorice din judeţ au fost strânse într-o carte 

Monumentele istorice din judeţ au fost strânse într-o carte

   Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea a scos de sub tipar Repertoriul monumentelor istorice din judeţul Vâlcea, o istorie în imagini şi descrieri ale monumentelor istorice a acestui judeţ, îndelung aşteptat de deţinătorii de patrimoniu din judeţul nostru, de administraţia publică locală, de cercetători şi de iubitorii de istorie, la care consilierii acestei instituţii au lucrat timp de 7 ani tipărit în condiţii grafice excelente la Tipografia Conphys Râmnicu Vâlcea

Repertoriul monumentelor istorice al judeţului Vâlcea, lucrare de incontestabilă importanţă în materie, prima lucrare de acest fel pentru zona geografică respectivă, reprezintă rezultatul strădaniei şi muncii susţinute a întregului colectiv al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, în urma cercetărilor de teren întreprinse în judeţ începând cu anul 2000.

Acest repertoriu zonal, la fel ca altele cu profil similar, prezintă un maxim interes pentru deţinătorii de patrimoniu cultural şi cercetătorii în domeniu, deoarece în cuprinsul său sunt înregistrate cu rigurozitate şi pricepere toate valorile de patrimoniu din judeţul Vâlcea, plecând de la Lista Monumentelor Istorice din 2004 şi de la listele precedente acesteia.
Judeţul Vâlcea, atestat documentar în secolul al XIV-lea, a fost însă un consistent creuzet în care s-au plămădit şi au evoluat comunităţi umane acoperind o vastă perioadă preistorică şi istorică, s-au succedat culturi şi civilizaţii ce ne-au lăsat moştenire un considerabil tezaur patrimonial, dacă ar fi să-l judecăm atât cantitativ, cât şi sub aspectul valorii sale culturale, istorice şi artistice.
Zestrea judeţului cuprinde 89 de monumente şi situri arheologice, 360 de monumente şi ansambluri de arhitectură, 56 de monumente comemorative de artă, 13 zone urbane si rurale protejate, la care se adaugă un însemnat număr de obiecte de artă, îdeosebi eclezială şi  peste 10.500 de volume de carte veche.

 Marile mănăstiri şi schituri vâlcene sunt puternice centre spirituale care atrag mii de pelerini, dar şi locuri unde s-a zămislit istoria plină de încercări a neamului nostru. Valorile de prim rang ale patrimoniului cultural vâlcean, ce amintesc pe cei mai destoinici voievozi, importanţi clerici şi mari dregatori.

Întrând în resorturile intime ale lucrării, se poate constata că în cele peste 200 de pagini se află 89 localităţi cu monumente istorice, ordonate alfabetic pe oraşe şi comune, însoţite de bibliografia aferentă, judicios selectată.

În ansamblu, repertoriul vâlcean, parte componentă a unui viitor repertoriu naţional de mare amploare, prin bibliografia pusă în operă şi prin bogăţia materialului documentar – aproape exhaustiv adunat, bine studiat şi metodic prezentat – reflectă fidel situaţia actuală în domeniul cercetărilor, în linii mari. Reflectând în acelaşi timp şi patrimoniul local existent acum, el se constituie într-o lucrare de referinţă pentru spaţiul geografic şi istoric luat în considerare, fiind extrem de necesar şi util atât deţinătorilor, specialiştilor, cât şi tuturor acelora care se interesează de istoria judeţului Vâlcea.

Prof. drd. Florin EPURE

director executiv al Direcţei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea

Leave a Response