|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

„Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie” 

 „Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie”

• Lucrare de excepţie realizată de Direcţia de Cultură Vâlcea

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea şi Episcopia Râmnicului lansează joi, 28 iunie 200, ora 18.00 la Complexul Cultural „Sfântul Antim Ivireanul” volumul „Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie”. Profesorul doctorand Florin Epure, director executiv al Direcţei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea ne-a declarat: „Repertoriul monumentelor istorice al judeţului Vâlcea, lucrare de incontestabilă importanţă în materie, prima lucrare de acest fel pentru zona geografică respectivă, reprezintă rezultatul strădaniei şi muncii susţinute a întregului colectiv al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, în urma cercetărilor de teren întreprinse în judeţ începând cu anul 2000. Zestrea judeţului cuprinde 89 de monumente şi situri arheologice, 360 de monumente şi ansambluri de arhitectură, 56 de monumente comemorative de artă, 13 zone urbane si rurale protejate, la care se adaugă un însemnat număr de obiecte de artă, îndeosebi eclezială şi  peste 10.500 de volume de carte veche. Din punct de vedere al conţinutului, Repertoriul oferă un bogat inventar al monumentelor din toate epocile, situri arheologice, aşezări şi cimitire, biserici medievale, cruci, cule, conace, case aparţinând unor mari familii boiereşti, monumente de for public, monumente tehnice şi altele, care reflectă viaţa şi activitatea diferitelor comunităţi omeneşti de-a lungul mileniilor pe teritoriul de astăzi al judeţului Vâlcea. Toate aceste descoperiri, materiale documentare şi informaţii ştiinţifice sunt redate în mod obiectiv, sub „formă nudă”, fără a se recurge la descrieri, comentarii sau polemici în chestiunile neclare sau controversate. Se înţelege de la sine că materialul patrimonial repertoriat reflectă totodată stadiul cunoştinţelor actuale, sfera şi gradul de intensitate al investigaţiilor şi rezultatele obţinute în cursul timpului în această parte de ţară.“

Leave a Response