|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

„Cerem DNA să ancheteze retrocedările din ultimii 6 ani“ 

 Ziaristul Tudor Iosifaru, un Don Quijote modern în luptă cu morile de vânt

 

„Cerem DNA să ancheteze retrocedările din ultimii 6 ani“

 

Luând notă de suspiciunile opiniei publice cu privire la o aşa-numită mafie a afacerilor imobiliare în municipiul Râmnicu Vâlcea, Asociaţia „Grupul Contra" i-a cerut primarului Mircia Gutău să pună la dispoziţie o situaţie completă a tuturor retrocedărilor de terenuri efectuate în perioada ianuarie 2001–iunie 2007. Concomitent, primarului i s-a cerut şi o situaţie similară privind toate schimburile de terenuri efectuate, în aceeaşi perioadă, între municipalitate şi persoane fizice şi juridice.
Prin adresa nr. 21.363 din 18.06.2007, primarul Mircia Gutău ne-a comunicat că nu poate întocmi şi nu ne poate pune la dispoziţie o situaţie centralizată a retrocedărilor de terenuri întrucât „ potrivit Anexei nr.4 la Dispoziţia Primarului nr. 17/20.01.2003 privind clasificarea documentelor…accesul la aceste documente…pune în pericol relaţiile sociale între persoane sau grupuri de persoane sau poate aduce atingere bunei funcţionări a instituţiei ".
Răspunsul dat de primarul Mircia Gutău este complet nesatisfăcător, iar în măsura în care chiar există o asemenea secretizare a retrocedărilor de terenuri, aceasta contravine flagrant legislaţiei în vigoare. Legea 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, stipulează la art. 33 că „ este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt des-tinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei ".
Dacă am fi cinici, am spune că nici nu mai este nevoie de vreo situaţie a retrocedărilor de terenuri pentru a verifica existenţa bănuitei mafii a afacerilor imobiliare (terenuri şi case) în municipiul Râmnicu Vâlcea, deoarece refuzul primarului Mircia Gutău de a ne permite accesul la informaţiile solicitate este grăitor în această privinţă.
Dar nu suntem cinici. De aceea, noi cerem în mod oficial Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) să verifice toate retrocedările şi toate schimburile de terenuri efectuate de administraţia locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2001, urmărind mai ales următoarele aspecte:
a) vânzările imediat ulterioare de terenuri şi imobile către foşti şi actuali demnitari locali sau judeţeni;
b) eventuale constrângeri asupra persoanelor reîmproprietărite de a vinde către foşti şi actuali demnitari;
c) concentrările de teren în mâinile unor actuali şi foşti demnitari, inclusiv pe numele rudelor acestora;
d) efectuarea tranzacţiilor ulterioare retrocedărilor cu preponderenţă la un anumit birou notarial;
e) schimburile de terenuri efectuate de municipalitate în avantajul unor asemenea demnitari, sau în avantajul unor persoane angajate în Primăria Râmnicu Vâlcea, sau care au rude în această instituţie.

Tudor Iosifaru – Preşedinte Asociaţia „Grupul Contra“

Leave a Response