|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Primarul Gutău nu a căzut la înţelegere cu liberalii 

 Şedinţă furtunoasă la Consiliul Municipal

Primarul Gutău nu a căzut la înţelegere cu liberalii

Joi, 31 mai la primăria Râmnicului va avea loc o şedinţă de consiliu local care se anunţă extrem de furtunoasă. Preconizăm că va dura cel puţin dublu decât şedinţele normale. Executivul, în fapt primarul Mircia Gutău, a introdus 39 de puncte pe ordinea de zi, majoritatea dintre ele lăsând loc la discuţii aprinse pentru că în comisii nu s-a ajuns la o decizie unanimă. Recenta alegere a liberalului Cristian Buican ca vicepreşedinte al CJ Vâlcea cu sprijinul voturilor consilierilor PD nu înseamnă că liberalii de la municipiu îl vor sprijini în toate pe Mircia Gutău. Surse liberale ne-au confirmat că negocierile pentru vicepreşedinte nu  au avut printre monedele de schimb şi voturile din Consiliu Local. Primarul mai are câteva zile la dispoziţie pentru a negocia separat pentru voturile ce-i sunt necesare mai ales la punctele în care interesul său personal este evident. ├×inând cont că la această şedinţă se împart şi bani, printr-o rectificare a bugetului care atrage prin mirosul a câteva zeci de miliarde nu e greu de ghicit că fiecare membru al acestui consiliu local se poate comporta ca un component al unei haite ce a postit ceva timp şi care simte prada aproape. Prezentăm în continuare ordinea de zi a şedinţei şi lăsăm cititorii noştri să facă speculaţii libere ce pot fi confirmate sau infirmate la şedinţă:
1. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2007.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Fondului MD şi a listei de investiţii realizate din acest fond.
3. Raport şi proiect de hotărâre   privind majorarea  capitalului   social al S C Acvarim S A
4. Raport şi proiect de hotărâre  privind achiziţionarea unui teren  pentru extinderea Cimitirului Cetăţuia.
5. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007
6. Raport şi proiect de hotărâre  privind preluarea în domeniul  public  al municipiului Râmnicu Vâlcea a valorii modernizărilor realizate in sistemul de termoficare în anul 2005, finanţate din surse alocate de la bugetul statului prin bugetul local.
7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri (SC ANTARES)

8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri.
9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate la obiectivul de investiţii „Lărgire pasaj Hervil, municipiul Râmnicu Vâlcea – pasaj inferior pe CF Piatra Olt – Podul Olt, km.293“
10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitale la obiectivul de investiţii „Înfiinţare pasaj – strada Bogdan Amaru, municipiul Râmnicu Vâlcea, pasaj inferior pe CF Piatra Olt – Podul Olt. km 291 +350“
11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare şi amenajare teren de sport – Colegiul Mircea cel Bătrân“
12. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Amenajare şi recondiţionare – Filarmonica „Ion Dumitrescu“

13. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de  Fezabilitate „Modernizare sistem rutier- strada Topologu“

14. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare sistem rutier – strada Câmpului“
15. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat şi a notei de fundamentare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi Lespezi şi Săliştea Nouă“
16. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat şi a notei de fundamentare pentru obiectivul de investiţii „Parc industrial zona Baraj Sud – staţia de epurare Râureni“
17. Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea devizelor generale pentru unele investiţii
18. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Implementare dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. S C Acvarim S.A Râmnicu Vâlcea şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, reprezentat prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP] şi Autoritatea de Management pentru Infrastructură pentru Măsura ISPA 2004 RO 16 P PE 002 – „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Râmnicu Vâlcea“19.
19. Raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora
20. Raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă a unui imobil – teren unei instituţii publice
21. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUD „Spaţiu comercial P+1E strada Matei Basarab, nr 2A“
22. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUD „Hală atelier montaj parbrize şi birouri, Goranu – Calea Bucureşti
23. Raport şi proiect de   hotărâre privind avizare şi aprobare  PUD – zona
Ostroveni Sud „Locuinţe individuale, spaţiu comercial şi sediu firmă – Mavrea Vasile“
24. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare şi aprobare PUD „Locuinţe individuale P+M, Goranu – Săliştea Nouă. nr.33“
25. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD „Strada Patriarh Iustinian Marina – locuinţe individuale S+P+2E“
26. Raport  şi   proiect  de   hotărâre  privind  avizare  PUZ  –  „Imobil   locuinţe S+P+5(6)E. b-dul Tudor Vladimirescu, nr.30 şi regulamentul local aferent“
27. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUZ „Bloc de locuinţe P+3E, strada Republicii, nr. 18A şi regulamentul de urbanism aferent“
28. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare şi aprobare PUZ „Feţeni – introducere teren în intravilan   (1680 m.p.) pentru realizare locuinţe – case de vacanţă şi regulamentul local aferent“
29. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare şi aprobare PUZ „Complex Rezidenţial Continente – strada Morilor, nr 32“ şi regulamentul local aferent
30. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUZ „Imobil D+P+M+5E, strada Mihai Eminescu. Nr. 2“ şi regulamentul de urbanism aferent
31. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUZ „Imobil S+P+4E – strada George Enescu, nr 42-44“ şi regulamentul de urbanism aferent
32. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare modificare PUZ „Ostroveni Sud
pentru amplasare hotel P+3E – strada Ostroveni“ şi regulamentul de urbanism aferent
33. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUZ — subzona 6B centrală — „Sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea“ şi regulamentul local aferent
34. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD „Magazin şi birouri firmă -MV Autosport SRL – Calea lui Traian, nr 241 –242“
35. Raport şi proiect de hotărâre privind Înfiinţarea unei autogări în Râmnicu Vâlcea, strada Crişan
36. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor minime şi maxime ale tarifelor de transport pentru persoane în regim de taxi
37. Raport  şi  proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului de funcţii  ale aparatului de specialitate al primarului

38. Raport  şi  proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea“

39. Diverse.

Leave a Response