|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Probleme mari cu retrocedarea proprietăţilor 

Probleme mari cu retrocedarea proprietăţilor

Judeţul Vâlcea mai are încă probleme serioase în privinţa retrocedării proprietăţilor. Pentru a-i determina pe primari să ia măsuri pentru remedierea situaţiei, subprefectul Mircea Nadolu a iniţiat întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice locale din toate localităţile vâlcene  în cinci centre din judeţ: Drăgăşani, Brezoi, Horezu, Bălceşti şi Râmnicu Vâlcea. Primele două întâlniri au avut loc zilele trecute la Drăgăşani (pentru 19 localităţi din sudul judeţului) şi la Brezoi (pentru 13 localităţi din nord). Scopul acestor întâlniri este analiza stadiului aplicării legilor fondului funciar, a problemelor privind retrocedarea terenurilor forestiere precum şi prezentarea importanţei accesării fondurilor structurale şi a condiţiilor necesare obţinerii subvenţiilor agricole şi plăţilor directe. La întâlniri au luat parte şi consilieri din Corpul de Control al Prefectului, jurişti, şefi de ocoale silvice şi directorii instituţiilor deconcentrate de profil: Direcţia Silvică, Direcţia Agricolă, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În cursul săptămânii viitoare vor avea loc întâlniri de acelaşi gen la Bălceşti, pentru 19 localităţi din zonă şi la Râmnicu Vâlcea, pentru alte 20 de  localităţi.

Leave a Response