|vineri, martie 5, 2021
  • Follow Us!

Investiţii pentru IMM-uri prin Fondul de Garantare 

Investiţii pentru IMM-uri prin Fondul de Garantare

IMM-urile pot aplica on-line pentru „Orizont 2007”, o finanţare oferită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA). Acest fond a lansat în cadrul programului de diversificare a economiei rurale şi de creştere a productivităţii în sectorul agricol un nou produs de finanţare, Orizont 2007. Acesta asigură IMM-urilor, în limita sumei de 500.000 de lei atât finanţarea investiţiilor necesare dezvoltării societăţii, cât şi finanţarea capitalului de lucru necesar primului ciclu de producţie aferent investiţiei. Un IMM poate beneficia simultan de ambele tipuri de finanţări, cu menţiunea că finanţarea capitalului de lucru nu poate depăşi 10% din valoarea creditului de investiţii. Durata finanţării este de maxim cinci ani în cazul finanţării investiţiilor şi de maxim un an în cazul finanţării capitalului de lucru necesar activităţii de investiţii. Un avantaj în comparaţie cu alte linii de creditare este posibilitatea de rambursare anticipată fără percepere de taxe suplimentare în cazul rambursării din surse proprii, posibilitatea de a beneficia, la cerere, de o perioadă de graţie la plata principalului de maxim şase luni. De asemenea, solicitantul poate avea două credite simultan dacă se încadrează în suma de 500.000 de lei, garanţiile sunt flexibile, iar dobânzile destul de avantajoase. Beneficiarii eligibili sunt IMM-urile care desfăşoară activităţi în producţia în microfermele de animale; procesarea producţiei de origine vegetală şi animală; colectarea, sortarea, depozitarea şi distribuirea produselor agricole; servicii de asistenţă fitosanitară şi sanitar veterinară şi servicii prestate consiliilor locale în regim externalizat. Solicitarea de finanţare se poate depune şi în format electronic, în regim on-line, prin accesarea paginii www.iqm.ro /Finantare on line, sau personal, la sediul fondului, din Bucureşti, strada Ştefan Iulian nr.38, Sector 1, telefon/ fax 021. 310.18.74/310.18.57. 

Leave a Response