|marți, iulie 27, 2021
  • Follow Us!

River Plaza respectă nefumătorii 

River Plaza respectă nefumătorii

La începutul acestei săptămâni SC SETLER MINA SRL, societatea care este propritara RIVER PLAZA MALL din Râmnicu Vâlcea a înaintat o adresă Oficiului Protecţiei Consumatorului Vâlcea însoţită de mai multe anexe care documentează conţinutul informării.. Proprietarii mallului arată în fapt că legislaţia pentru protejarea nefumătorilor este respectată în mall şi că există condiţiile thnice ca Legea privind combaterea efectelor consumului produselor din tutun să fie respectată.
« În primul rând vă asigurăm că societatea noastră înţelege să respecte prevederile legale privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.Menţionam de asemenea existenţa preocupării noastre sincere de a contribui la restrangerea fumatului, in scopul protejării sănătăţii persoanelor fumatoare şi nefumatoare de efectele nocive ale fumatului.SC SETLER MINA SRL, în calitate de proprietar al River Plaza Mall, respectă în totalitate dispoziţiile Legii 349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.Dispoziţiunile art 3 al 2 din Legea 349/2002 prevăd expres faptul că fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
a. să fie construite astfel încât să deservească fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise.
b. să fie ventilate, dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea sşi stingerea incendiilor;

c. să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: ”Spaţiu pentru fumători”, ”Loc pentru fumat”, „Camera de fumat”, „Încăpere în care este permis fumatul”, astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul că numai în acel spaţiu se poate fuma.”

Răspunzând unor comenzi de la concurenţa invidioasă pe succesul celor care desfăşoară activităţi comerciale în mall unii colegi din presă au criticat nefundamentat o posibilă nerespecatre a legislaţiei. În realitate în mall fumători sau nefumători sunt mai protejaţi decât în orice alt loc din Vâlcea în care se fumează.

            „În incinta River Plaza Mall există prin construcţie instalaţii şi echipamente de climatizare-ventilatie, realizate conform unui proiect tehnic întocmit de SC FRESH AIR SA BUCUREŞTI, instalaţie ce realizează climatizarea clădirii, răcirea, încălzirea, APORTUL DE AER PROASPAT şi EVACUAREA AERULUI VICIAT.Toate aceste instalaţii tehnice asigură o excelentă ventilare şi aspirare aer  a spaţiilor pentru fumat amenajate în interiorul barurilor, cafenelelor şi restaurantelor situate în River Plaza Mall, nepermiţând pătrunderea aerului viciat în spaţiile destinate nefumatorilor .În spaţiile comune fumatul este interzis.În incinta River Plaza Mall zona „food court” au fost amenajate delimitările locurilor destinate fumătorilor, potrivit art. 3 al 3 din Legea 349/2002, acestea fiind inscripţionate şi dotate corespunzător (vezi anexa nr 5, etaj 3).De asemenea SC SETLER MINA SRL a notificat toţi chiriaşii ce pot fi subiect al prevederilor Legii 349/2002, în sensul de a efectua delimitările şi marcajele cerute de lege (vezi anexa 4). Având convingerea că îndeplinim toate cerinţele menţionate expres de Legea 349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, vă asigurăm de întregul nostru suport în vederea restrângerii fumatului, având drept scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumatoare de efectele nocive ale fumatului.

Traian Guminski

Leave a Response