Combinatul Oltchim este atacat de micii acţionari

luni, 5 martie 2007

„Război” în OLTCHIM

Combinatul este atacat de micii acţionari

Principala societate comercială din Vâlcea şi una dintre cele mai importante societăţi din România, OLTCHIM SA se confruntă de ceva vreme cu un război declanşat de acţionarii minoritari, care încearcă să devină majoritari folosindu-se de tertipuri, portiţe în legislaţie, precum şi de strategii puse la cale în străinătate de avocaţi şcoliţi în operaţiuni de acaparare.
În şedinţa Consiliului de Administraţie din 26 ianuarie 2007. Dan Cristian Bărbulescu membru al Consiliului de administraţie al OLTCHIM, depunea următoarea declaraţie pe care a trimis-o şi auditorului financiar al societăţii „Subsemnatul Dan Cristian Bărbulescu, membru al consiliului de administraţie. În scopul declarat de a preveni actele de manipulare a pieţei de capital (în sensul art. 244 din Legea 297/2004) prin diseminarea de informaţii false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare emise de societate şi cotate la Bursa de Valori Bucureşti. Dat fiind ca prezentarea cu rea credinţă în rapoartele şi comunicările adresate publicului a unor date neadevărate asupra condiţiilor economice ale societăţii, sau ascunderea cu rea credinţă în lot .sau in parte a unor asemenea date ţine de răspunderea personală a administratorilor societăţii şi constituie infracţiune în condiţiile art. 271 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale iar conform prevederilor art. 48 din Legea 26/1990 privind registrul comerţului persoana care, cu rea-credinţă, a făcut declaraţii inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în registrul comerţului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei. dacă. potrivit legii, fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Cer să se consemneze în procesul verbal de şedinţă următoarea:

DECLARA├×IE

1. Capitalul social al SC OLTCHIM SA nu este cel reprezentat la această oră în evidenţele Registrului Comerţului, în evidenţele registrului independent al acţionarilor ţinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sau în rapoartele curente ale societăţii din datele de 08.12.2006 şi 22.01.2007, precum şi în toate celelalte rapoarte curente din ultimele 2 luni în care capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat este cifrat ia suma de 354.695.600.10 RON.Arăt că în urma soluţionării definitive şi irevocabile a litigiului cu acţionarii minoritari privind anularea AGFA nr. 8/28.11.2003 prin Sentinţa 689/C/17.11.2005 a Tribunalului Vâlcea, emisiunea de 3.223.367.360 acţiuni subscrisă în integralitate de Statul român prin APAPS în cadrul majorării de capital prin conversia creanţelor statului în acţiuni a fost anulată. Prin urmare cifra corectă a capitalului social este în prezent de numai 32.358.864,10 RON, iar numărul total de acţiuni emise valabil de societate este de 323.588.641 (de aproximativ I 1 ori mai mic!), fapt ce interesează capitalizarea bursieră a societăţii. Această realitate nu poate fi ignorată mai cu scamă în urma menţionării sentinţei irevocabile în Registrul Comerţului şi a publicării sale în Monitorul Oficial al României Partea a I V-a nr. 3729/23.11.2006.

2. În ultimii 3 ani Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a blocat consecvent, din doua în două săptămâni, prin repetate ordonanţe, transferul pachetului de 3,223.367.360 acţiuni emise în urma majorării de capital din 28.11.2003. Ultima dată CNVM a făcut acest lucru prin Ordonanţa nr. 26/15.01.2006 cu motivaţia că „noile caracteristici ale SC OLTCHIM SA Rm. Vâlcea ca urmare a Sentinţei nr. 689/C pronunţate de Tribunalul Vâlcea în data de 17 noiembrie 2005 nu sunt înregistrate la O.R.C. Vâlcea, C.N.V.M ţi instituţiile pieţei decapital". În acest context este nelegală înregistrarea cu data de 19.01.2007 a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cu o cotă de 95,7357% din capitalul social, in locul Ministerului Economiei şi Comerţului. în aplicarea prevederilor OUG nr. 101/2006 puteau fi transferate în portofoliul AVAS cel mult acţiunile deţinute anterior de MEC ce nu au lost anulate prin sentinţa irevocabilă la care am făcut referire şi care nu au fost indisponibilitate ca atare prin Ordonanţele CNVM. Operaţiunea este şi prejudiciabilă pentru Statul român întrucât AVAS ar trebui să figureze în prezent ca creditor al societăţii pentru o creanţă de peste 150 milioane Euro, creanţă ce nu poate fi supusă conversiei în acţiuni decât cu respectarea prevederilor ari. 88 din Tratatul Uniunii Europene detaliate prin Regulamentele (CE") nr. 659/22.03.1999 şi nr. 794/2004, cu aplicabilitate directă, ce obliga statele membre să consulte Comisia Europeană în timp util pe în legătura cu toate măsurile susceptibile de ajutor de stat, şi împiedică statele să acţioneze înaintea unei deci/ii finale a Comisiei,Arăt ca problematica ajutoarelor de stat nelegale poate afecta grav situaţia financiară a societăţii OLTCHIM, oricând în viitor, în cazul în care Comisia Europeană ar ordona recuperarea lor integrală şi cu dobândă anuală capitalizată.

3. Arăt că prioritar pentru societatea OLTCHTM este operarea în registrele publice acuvenitelor modificări prin conformare cu dispozitivul sentinţei 689/C/17.11.2005 a Tribunalului Vâlcea şi, subsecvent, cu prevederile OUG nr. 101/2006, cu informarea corespunzătoare a publicului investitor şi a instituţiilor pieţei de capital.

4. Atrag atenţia că un prim pas în acest sens a fost făcut prin decizia Consiliului de Administraţie Oltchim din 21.12.2006 (raportul curent OLT/291206) prin care pe ordinea de zi a unei proxime Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor a fost introdus un punct vizând corelarea structurii acţionariatului în conformitate cu hotărârile irevocabile ale justiţiei şi ordonanţa guvernului nr. 101/2006. precum şi înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii şi ale AVAS a valorii creanţei statului faţă de societate, la o valoare justă şi conformă cu prevederile Legii 137/2002 privind accelerarea privatizării. Înţeleg ca prin prezenta declaraţie să mă desolidarizez de orice omisiuni sau demersuri ale conducerii administrative a societăţii Oltchim care ar ignora sau contraveni hotărârilor justiţiei, legislaţiei şi regulilor societare, precum şi ale pieţei de capital, naţionale sau comunitare.”

Vom reveni în ediţia viitoare cu adevărul despre manipulările unor oameni, pe care-i doare în cot de judeţul nostru, de locurile de muncă, de mii de vâlceni care trudesc aici, în Oltchim, unii la a doua generaţie. Directorul general Constantin Roibu va prezenta obiectiv situaţia reală din OLCHIM.

Traian Guminski

Combinatul este atacat de micii actionari

„Razboi” în OLTCHIM (II)

Cât valorează Combinatul şi cine îl deţine de fapt?! (I)

Cât valorează Combinatul şi cine îl deţine de fapt?! (II)Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe