|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

Cât valorează Combinatul Chimic Ramnicu Valcea – Oltchim şi cine îl deţine de fapt?! (II) 

Cât valorează Combinatul şi cine îl deţine de fapt?! (II)

Urmare din numărul trecut

21.06.2006 Implicarea instituţională a Consiliului Concurenţei a avut drept consecinţă adoptarea în Guvern a OUG 45/2006, în preambulul căreia se arată să s-a luat „în considerare şi necesitatea eliminării riscului constatării existenţei unui ajutor de stat ilegal acordat Societăţii Comerciale "Oltchim" – S.A. Râmnicu Vâlcea ca urmare a aprobării conversiei în acţiuni a creanţei Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pericolul activării clauzei de salvgardare prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, în situaţia în care datoriile nu se repun în sarcina societăţii comerciale”. Soluţia prevăzută în Ordonanţă în sensul „mandatării Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, să voteze în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale "Oltchim" – S.A. Râmnicu Vâlcea aprobarea renunţării la calea de atac exercitată împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţate de Tribunalul Vâlcea în litigiul având ca obiect anularea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. 8 din 28 noiembrie 2003, precum şi la oricare alte căi de atac, ordinare sau extraordinare, care ar putea fi formulate” a fost rezultatul colaborării dintre Consiliul Concurenţei şi Guvern, însă nu a fost o soluţie normală într-un stat de drept, şi nicidecum una sugerată de acţionarii minoritari care au cerut în repetate rânduri soluţionarea sesizării Lindsell pe cale oficială şi directă de către Consiliul Concurenţei. Guvernul şi responsabilii OLTCHIM au văzut în această ordonanţă o soluţie de tipul „pătură peste plapumă” deşi în mod evident, problemele ce ţin de administrarea litigiilor unei societăţi comerciale aflate în proprietatea privată a statului nu este normal să fie soluţionate pe calea unor acte cu caracter normativ.

03.08.2006 AGEA OLTCHIM nr. 5/03 august 2006 (publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2833/11.09.2006, aprobă cu votul majoritar a 98,96% din acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, reprezentând un cvorum de 96,74 % din capitalul social „renunţarea la calea de atac exercitata împotriva sentinţei civile nr.689/CC/17.11.2005, pronunţata de Tribunalul Vâlcea in Dosarul nr. 3265/COM/2003, in litigiul având ca obiect anularea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. 8 din 28 noiembrie 2003, precum si la oricare alte cai de atac, ordinare sau extraordinare care ar putea fi formulate”.

28.09.2006 În baza hotărârii AGEA din 03.012.2006 şi a OUG 45/2006, Oltchim renunţă la judecata procesului în apel, fapt de care Curtea de Apel Braşov ia act prin încheiere. Astfel sentinţa de fond a Tribunalului Vâlcea nr. 689/17.11.2005 a rămas definitivă şi irevocabilă, primind viza de conformitate în acest sens.

23.10.2006 OUG 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" – S.A. Râmnicu Vâlcea este respinsă în Senat pe baza raportului nefavorabil al comisiei juridice. Ceea ce a urmat poate fi observat în fişa Proiectului de lege PL-x nr. 780/2006 de pe site-ul Camerei Deputaţilor. Deşi argumentată, respingerea Senatului este tardivă şi complet ineficace din perspectivă juridică: toate efectele juridice ale OUG 45/2006 erau deja consumate, iar procesul luase sfârşit! Cu toate acestea, grupul de lobby format de OLTCHIM cu ajutorul unor parlamentari vâlceni a promovat la Camera Deputaţilor un proiect de lege de aprobare cu modificări a OUG 45/2006. Modificările sunt însă substanţiale şi vizează practic înlocuirea OUG 45/2006 cu un cu totul alt act normativ, care însă nu a mai primit nici un fel de aviz din partea Consiliului Concurenţei. Natura şi conţinutul modificărilor, precum şi susţinătorii acestei iniţiative apar cu evidenţă în Raportul comun al comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor.

09.11.2006 Pe baza solicitării LINDSELL ENTERPRISES LIMITED, sentinţa nr. 689/17.11.2005, definitivă şi irevocabilă este menţionată la Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea. Cererea este semnată de judecătorul delegat Viorica Bonciu la 09.11.2006 şi este contrasemnată de directorul ORC VL Constantin Bălăşoiu la 13.11.2006.

13.11.2006 Este operată reducerea capitalului social OLTCHIM prin conformare cu sentinţa Tribunalului Vâlcea, sens în care ORC VL emite dovada 29766/13.11.2006.

23.11.2006 În Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3729/23.11.2006 este publicată sentinţa irevocabilă 689/17.11.2005 a Tribunalului Vâlcea referitoare la anularea majorării de capital OLTCHIM din 28.11.2003. Sentinţa devine astfel opozabilă erga omnes.

08.12.2006 Prin intermediul unui Raport Curent publicat pe site-ul BVB, Oltchim face cunoscută intervenţia unilaterală a directorului ORC VL Constantin Bălăşoiu care, apreciind în legătură cu OLTCHIM că a avut loc o „eroare de operare în baza de date”, a dispus din oficiu îndreptarea „erorii”. Oltchim a revent astfel la un capital social majorat inclusiv cu acţiunile anulate definitiv şi irevocabil. Constantin Bălăşoiu consideră că radierea capitalului social anulat nu este posibilă decât urmându-se procedura prevăzută în art. 25 din Legea 26/1990(1).

20.12.2006 În ultima zi a sesiunii parlamentare, Camera Deputaţilor adoptă proiectul de lege PL-x nr. 780/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenta nr. 45/2006 (Vezi versiunea adoptată)

27.12.2006 Proiectul de lege 780/2006 este trimis spre promulgare Administraţiei Prezidenţiale.

03.01.2007 LINDSELL ENTERPRISES LIMITED adresează Administraţiei Prezidenţiale un memoriu prin care solicită argumentat refuzarea promulgării PL-x nr. 780/2006. Memoriul este transmis totodată în copie şi altor instituţii ale pieţei de capital, precum şi Consiliului Concurenţei.

12.01.2007 Proiectul de lege 780/2006 este promulgat prin Decret nr. 54/2007, iar considerentele semnalate în legătură cu incidenţa legislaţiei europene în materia ajutorului de stat în privinţa societăţii OLTCHIM fie nu sunt pe deplin înţelese, fie nu sunt luate în considerare. După numai 3 săptămâni, la 07.03.2007, Traian Băsescu refuză să promulge Legea berarilor (aşa numitul Pl-x nr. 723/2006 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii) pe motive ce ţin de încălcarea legislaţiei în materia ajutoarelor de stat şi a liberei concurenţe. Proiectul de lege referitor la OLTCHIM ar fi putut primi un tratament similar, dacă ar fi fost corect înţeles de către Administraţia Prezidenţială.

Combinatul este atacat de micii actionari

„Razboi” în OLTCHIM (II)

Cât valorează Combinatul şi cine îl deţine de fapt?! (I)

Cât valorează Combinatul şi cine îl deţine de fapt?! (II)


Leave a Response