|luni, septembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Preşcolarii din Vâlcea sunt iniţiaţi în folclor 

Dascălii din Drăgăşani au reuşit

Preşcolarii din Vâlcea sunt iniţiaţi în folclor

Recent un grup de dascăli din grădiniţele vâlcene a iniţiat o activitate demnă de toată lauda. A fost demarat un parteneriat cu titlu „Obiceiuri şi tradiţii la români” pentru a reînvia interesul copiilor faţă de tot ceea cea a însemna existenţa neamului românesc.
Iniţiativa a aparţinut Grădiniţei „Tudor  Vladimirescu” din Drăgăşani , prin stăruinţa doamnei educatoare Anghel Violeta, sprijinită de domnul director, profesor Vieru Gheorghe, coordonatorii acestui proiect, şi s-a bucurat de receptivitate în rândul celorlalte educatoare: Mitran Maria, Dumitricu Maria, Rotomeza Elena, Daneş Mariana, Cojocaru Marcela, Cioc Cristina, Ciobanu Elisabeta, Lungoci Elena. S-au alăturat acestei acţiuni şi profesorii: Popescu Elena, Vieru Elena, Ionescu Emilian.
Pentru ca activitatea să-şi atingă obiectivele propuse au fost implicate  grădiniţele: Grădiniţa PP „Nicolae  Bălcescu”, Grădiniţa PP, Ostroveni, Nr. 1, Grădiniţa PP „Traian”, din Râmnicu Vâlcea, Grădiniţa Nr. 5 „Îngeraşii”, Craiova şi Grădiniţa PN „T. Vladimirescu”, Drăgăşani, judeţul  Vâlcea.

Acţiunea are scop desfăşurarea unor activităţi cu preşcolari prin care să fie cunoscute tradiţiile şi prin care să se dezvolte interesul şi preţuirea pentru datinile româneşti.
În ziua de 30 octombrie 2006, sala de festivităţi din Şcoala „Tudor Vladimirescu”, din Drăgăşani, a fost gazdă pentru cea de-a treia activitate din cadrul acestui parteneriat  cu titlul „Sus pe deal la Drăgăşani”. Oaspeţii au fost întâmpinaţi în mod tradiţional cu pâine şi sare şi într-o ambianţă autumnală, sala fiind împodobită cu desenele preşcolarilor şi ale elevilor şcolii, prin sprijinul doamnei profesor Vieru Elena, şi cu obiecte din fondul folcloric românesc, adunate din satele din apropierea localităţii, cu ajutorul copiilor.
Momentul demonstrativ a fost susţinut de grupa pregătitoare a doamnei educatoare Anghel Violeta, sprijinită de domnul profesor de muzică Mihai Şchiopu, prezentând o şezătoare specifică  locului, iar copiii au interpretat cu drag ceremonialul tipic ţărănesc, purtând cu plăcere costumul oltenesc, consecinţă a unei pregătiri spirituale îndelungate sub îndrumarea atentă a educatoarei.

În cadrul sesiunii de comunicări, au fost împărtăşite gândurile şi impresiile desprinse din activităţile desfăşurate cu preşcolarii  de-a lungul celor doi ani de derulare a proiectului. Interesante au fost expunerile prin care s-au  prezentat obiceiuri de toamnă la români şi simbolistica acestora, dar şi rolul în viaţa poporului. Au prezentat referate: profesor Elena Popescu, educator Elena Rotomeza, educator Maria Mitran, educator Maria Dumitricu, educator Ioana Simeanu, din care s-au desprins varietatea şi bogăţia de semnificaţii ale tradiţiilor româneşti, dar şi ideea că aceste activităţi plac preşcolarilor şi ar trebui permanentizate pentru asigurarea continuităţii datinilor peste timp întru dăinuirea neamului.

Activitatea a continuat cu vizitarea „Muzeului Ţăranului Român”, deschis prin grija preotului Enachache Cerbu, Parohia „Sfântul Ilie”, şi a Muzeului Viei şi Vinului, Custode Maria Ancuţa, Drăgăşani.

Participanţii la activitate au fost profund impresionaţi de întregul program, dar şi de spiritul de colaborare de la nivelul acestei şcoli. Mai ales aspectul şcolii, atmosfera de lucru, rezultatele observate din diplomele expuse pe panouri au determinat aprecieri unanime şi s-a solicitat prelungirea acestei colaborări.

Leave a Response