|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

A scăzut numărul şcolilor din Vâlcea 

A scăzut numărul şcolilor din Vâlcea

Inspectoratul Şcolar Vâlcea a gândit în acest an o serie de programe de modernizare şi dezvoltare a învăţământului preuniversitar pentru noul an şcolar 2006-2007. Proiectele gândite de Inspectoratul Şcolar urmăresc transpunerea în practică a procesul de descentralizare. În urma restructurării reţelei şcolare a judeţului Vâlcea, numărul unităţilor şcolare a scăzut de la 732 în anul şcolar 2002-2003, la 725 în anul şcolar 2005-2006. De menţionat este faptul că în urma procesului de descentralizare, în anul şcolar 2005-2006 au funcţionat 151 unităţi şcolare cu personalitate juridică iar în viitorul an şcolar vor funcţiona 154, cărora li se adaugă ISJ, CCD şi CJAP. La nivelul judeţului au fost implementate o serie de programe, dintre care amintim: Programul pentru învăţământul rural, Programul de reabilitare a infrastructurii şcolare, Programul Phare – Tvet, Programul Phare 2003 pentru grupurile dezavantajate, precum şi o serie de proiecte privind investiţiile materiale şi umane. Au fost făcute achiziţii de aparate, instalaţii şi materiale sportive pentru dotarea unităţilor de învăţământ (1.517.076 RON), de fond de carte (666.199 RON), mijloace didactice pentru laboratoare (2.192.820 RON) şi au fost dotate cabinetele de consiliere psihopedagogică şi cele de ogopedie.

 

Leave a Response