2000 mii ron SUPLIMENTAR pentru bugetul consolidat al statului

joi, 10 august 2006

În luna iulie, Fiscul vâlcean a stabilit

2000 mii ron SUPLIMENTAR pentru bugetul consolidat al statului

În scopul depistării fenomenelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea acţionează pentru îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Inspecţiile fiscale au vizat, în principal: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. Au fost verificate: modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realitatea şi legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare.
În luna iulie, inspectorii structurii Activitatea de Control Fiscal şi ai compartimentelor de control fiscal persoane fizice de la unităţile fiscale teritoriale din cadrul DGFP Vâlcea au efectuat 261 de verificări ale activităţii operatorilor economici, potrivit programului de control.
Cu ocazia verificărilor, s-au stabilit suplimentar pentru bugetul consolidat al statului 2.000 mii RON. Suma este formată din: 1.293 mii RON - diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele evidenţiate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 575 mii RON - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor stabilite suplimentar; 132 mii lei, provenind din amenzi contravenţionale şi din confiscări.
Din sumele stabilite ca venit suplimentar la bugetul consolidat al statului, în timpul controalelor, au fost încasate 168 mii RON.
Metodele folosite de operatorii economici certaţi cu legea pentru fraudarea bugetului a constat în: reducerea bazei de impozitare prin neînregistrarea tuturor veniturilor sau includerea pe costuri a unor cheltuieli care nu erau aferente veniturilor realizate; aplicarea eronată a regimului deducerilor privind TVA; întocmirea şi înregistrarea în contabilitate a unor documente care nu au fost completate în conformitate cu normele legale.
În luna iulie, un caz a fost înaintat instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor.
 
În atenţia persoanelor juridice! Se apropie 15 august a.c. - termenul legal pentru
DEPUNEREA RaportărilOR contabile la 30 iunie 2006

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementările contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate în curs de lichidare, până la terminarea lichidării, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2006 la Finanţelor Publice.
Raportările contabile vor fi depuse, direct, la registratura administraţiilor finanţelor publice aparţinătoare sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 627/1995.                                                               
Raportările contabile la 30 iunie 2006 vor fi întocmite în lei noi şi vor fi depuse până la 15 august 2006 de către persoanele juridice care aplică Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2005.
                        Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfinţării până la 30 iunie 2006, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare vor depune declaraţie.
                        Persoanele juridice pot obţine de la sediul unităţilor fiscale teritoriale ale DGFP Vâlcea sau de site-ul Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, normele metodologice, formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.
Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2006 de către operatorii economici se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005.
 Discheta şi raportările contabile la 30 iunie 2006 listate, semnate şi ştampilate, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice vor fi depuse la unităţile teritoriale ale DGFP Vâlcea.
            Atenţie! Nedepunerea dischetelor şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, după caz, pentru 30 iunie 2006, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
*
Informaţii lămuritoare privind întocmirea raportărilor contabile pot fi obţinute zilnic în cadrul asistenţei contribuabililor, direct, la sediile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi ale administraţiilor financiare teritoriale sau telefonic la numărul: 73.77.77, interioare 2063 şi 2125.
 
PROGRAMUL DE AUDIENŢE LA DGFP VÂLCEA
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte celor interesaţi că noul program pentru primirea în audienţă a persoanelor fizice şi juridice se desfăşoară astfel:
- la directorul executiv al DGFP Vâlcea - joi, între orele 12,00 şi 14,00;
- la directorul executiv adjunct al Activităţii Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului - miercuri, între orele 12,00 şi 14,00;
- la directorul executiv adjunct al Activităţii Control Fiscal - marţi, între orele 12,00 şi 14,00.
De reţinut! Primirea în audienţă la conducerea DGFP Vâlcea se face pe bază de cerere scrisă, din care să rezulte în mod expres problemele ce urmează a fi prezentate, depusă la Registratura instituţiei.
 
Comunicarea actelor administrative prin publicitate
            În cazul contribuabililor persoane fizice, care au avut obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de venit pentru anii 2000-2006, şi care nu au primit Decizia de impunere anuală, Decizia de impunere privind plăţile anticipate şi decizia de impunere din oficiu, prin neprezentarea acestora la sediul unităţii fiscale emitente, prin remiterea, sub semnătură, sau prin poştă, comunicarea actelor respective, se face prin publicitate.
            Comunicarea actelor administrative prin publicitate se face de către unitatea fiscală emitentă unde îşi are domiciliul fiscal contribuabililul.                  
            Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea unui anunţ individual sau colectiv atât la sediul autorităţii emitente, cât şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa http://anaf.mfinante.ro, în portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, meniul “Licitaţii şi anunţuri”, secţiunea “Anunţuri - Anunţuri acte administrative fiscale”, portalul DGFP Vâlcea.
            Anunţul va fi afişat pe o perioada de 15 zile, după care, contribuabilul are la dispoziţie 60 de zile pentru a achita diferenţele de impozit înscrise în Decizia de impunere anuală, ulterior acestui termen, aplicându-se majorări de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.
             Contribuabilii care nu au primit Deciziile referitoare la impozitul pe venit, pentru a se încadra în termenul de plată, pot obţine informaţii despre acestea, adresându-se unităţii fiscale unde îşi au domiciliul sau pot accesa adresa de internet mai sus menţionată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe