Modificari în administrarea marilor contribuabili

luni, 29 mai 2006

Modificari în administrarea marilor contribuabili
 
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 753, publicat în Monitorul Oficial nr. 443/23.05.2006, s-a modificat regimul activităţii de administrare a marilor contribuabili. În articolul de mai jos prezentăm prevederile noului act normativ.
            1. Începând cu 1 iulie 2006, marii contribuabili, persoane juridice, care sunt administraţi în conformitate cu prevederile art. 33 alin.(3)  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii de selecţie:
- sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie a anului precedent celui în care se efectuează actualizarea, mai mare sau egală cu 70 milioane RON, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării acestora ori a fuziunii cu alţi contribuabili, cu excepţia celor aflaţi în procedură de insolvenţă.
- prin derogare de la prevederile de mai sus, începând cu 1 iulie 2006, sunt consideraţi contribuabili mari, contribuabilii care au cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2004 mai mare sau egală cu 70 milioane lei RON, respectiv 700 miliarde ROL, cu excepţia celor aflaţi în procedura de insolvenţă.
- desfăşoară activităţi specifice: Banca Naţională a României, societăţile bancare; societăţile de asigurări; societăţile de investiţii financiare;societăţile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip “Cazino”.
            2. De la 1 iulie 2006, contribuabilii respectivi, persoane juridice, care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie şi sunt administraţi în prezent de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), vor fi preluaţi spre administrare de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau de DGFP Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, pe bază de protocol de predare-primire.
            3. De la prevederile punctului 2 fac excepţie, contribuabilii mari pentru care cifra de afaceri aferentă exerciţiului financiar 2005 este mai mare sau egală cu nivelul menţionat în criteriile de selecţie.
            4. Contribuabilii mari definiţi conform primului punct se administrază de DGAMC.
            5. Anual, pînă la 30 septembrie, lista marilor contribuabili care urmează a fi administraţi începînd cu 1 ianuarie a anului următor de DGAMC, precum şi lista contribuabililor care, începând cu aceeaşi dată, nu vor mai fi administraţi de DGAMC se actualizează, conform criteriilor de selecţie, prin Ordin al ministrului Finanţelor Publice, şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
            6. De reţinut! Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OMFP nr. 343/2005 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României , partea 1, nr. 262 din 30 martie 2005, cu modificările ulterioare.
 
 
De la 1 ianuarie 2007,  
UN NOU Regim juridic al contraventiilor
            Prin Legea nr. 182/2006, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 23 mai 2006, se aduc shimbări în gestionarea regimului juridic al contravenţiilor, astfel:
a. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale  şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
b. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.
c. În vederea executării amenzii, instituţiile vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:
- pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;
 - pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.
Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale reglementată de OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Atenţie!Noile prevederi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe