Contribuabilii CARE AU AVUT DOAR SALARII îN 2005, nu mai depun declaraţii de venit

joi, 6 aprilie 2006

Contribuabilii CARE AU AVUT DOAR SALARII ÎN 2005, nu mai depun declaraţii de venit

   Pentru a veni în sprijinul contribuabililor-persoane fizice în îndeplinirea obligaţiilor declarative pentru anul 2005, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va trimite şi în acest an, prin poştă, formularele de declaraţie de venit.
Contribuabilii vor primi la domiciliu două exemplare ale formularului "Declaraţie specială privind veniturile realizate", personalizate, (formularul 200), ghidul de completare a formularelor, precum şi plicul destinat trimiterii de către aceştia a declaraţiei la unitatea fiscală de domiciliu.
Contribuabilii sunt rugaţi ca, după completarea formularelor de declaraţie de venit, să le introducă în plicul primit, pe care-l vor depune la oficiul postal cel mai apropiat, de unde vor primi o recipisă ca dovadă a respectării obligaţiei de declarare a veniturilor.
Recomandăm contribuabililor ca, pentru transmiterea prin poştă a declaraţiei de venit să utilizeze plicul primit cu indicaţia "CR", acesta fiind un plic special, pentru care nu trebuie să achite taxele poştale.
Atenţie! În cazul în care contribuabilii vor utiliza un alt plic, taxele poştale vor fi suportate de către aceştia.
            Recomandăm contribuabililor să aştepte primirea la domiciliu a formularelor de declaraţie de venit, pentru a evita deplasările inutile la sediile administraţiilor fiscale.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii care au obţinut în anul 2005 venituri din: activităţi independente (comerciale, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală); din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole impuse în sistem real, că au obligaţia să depună până pe data de 15 mai 2005 formularul 200 “Declaraţie specială privind veniturile realizate” la unitatea fiscală unde au domiciliul.

            Categoria de contribuabili menţionată mai sus poate opta pentru virarea sumei de până la 2% din impozitul anual datorat, către entităţi nonprofit, sau virarea sumei către burse private prin completarea formularului 200, punctul III.
            De asemenea, fiecare membru din asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice are obligaţia să depună până pe data de 15 mai 2005 formularul 200 “Declaraţie specială privind veniturile realizate” la unitatea fiscală unde are domiciliul.
            De reţinut! Contribuabilii care au obţinut în 2005 doar venituri din salarii sau asimilate salariilor
nu mai depun declaraţii de venit!
*
Pentru eventuale lămuriri, aveţi posibilitatea să solicitaţi sprijin în cadrul asistenţei acordate gratuit contribuabililor, direct, la sediile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17 şi ale  unităţilor teritoriale.
De asemenea, aveţi la dispoziţie numerele: 73.17.07 - "telefonul contribuabilului", linie destinată în exclusivitate răspunsurilor la întrebările contribuabililor privind legislaţia financiar-fiscală, şi 73.77.77, interior 2158, Biroul asistenţă contribuabili persoane fizice din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea.
 
 
Până la 15 mai 2006, dacă doriţi, aveţi posibilitatea de a opta pentru
sponsorizarea entităţilor nonprofit cu o sumă de până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat
            Contribuabilii au posibilitatea de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obţinute în anul 2005, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit.
Întrucât impozitul pe salarii este un impozit final, contribuabilii - persoane fizice nu mai declară veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute în anul 2005, indiferent de perioada desfăşurării activităţii şi de numărul angajatorilor la care au lucrat.
Pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit, contribuabilii vor depune o copie a fişei fiscale, împreună cu formularul 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, al cărui model şi conţinut a fost aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2017/2006.
Procurarea formularelor mai sus menţionate se face fie prin accesarea adresei de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare, fie solicitându-le de la unitatea fiscală.
Formularele şi o copie a fişei fiscale vor fi depuse personal la unitatea fiscală de domiciliu sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, recipisa obţinută de la oficiul poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei/cererii în termenul legal prevăzut, respectiv până la 15 mai 2006.
 
 
Depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează că plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale, aflaţi în administrarea unităţilor fiscale subordonate, au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare. Acest mod de declarare se aplică pentru:
            - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01./a;
            - Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00./r;
            - Decont de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
            - Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.

            Metoda de declarare cu codificarea informaţiei prin cod de bare poate fi utilizată şi de către ceilalţi plătitori de impozite, taxe şi contribuţii sociale (cei arondaţi administraţiilor finanţelor publice orăşeneşti şi comunale), ca metodă alternativă de declarare.

            Declaraţiile se depun în format de hârtie, în două exemplare: unul semnat şi ştampilat conform legii la organul fiscal competent, celălalt se păstrează de către plătitor.
            Formatul hârtie se obţine prin utilizarea programului de asistenţă DECLMF elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate. De asemenea, programul poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinanţe.ro.
            De reţinut! Plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale care utilizează metoda de declarare cu codificarea informaţiei cu cod de bare nu mai depun declaraţia în format electronic (dischetă 31/2 inch, 1.440 MB compatibilă MS-DOS).
            Atenţie! Pentru o bună imprimare a codurilor de bare bidimensionale, prin utilizarea programului de asistenţă DECLMF, se recomandă imprimanta laser cu rezoluţie minimă de 300 dpi.

*

            Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 409/ 2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei cu cod de bare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 martie 2006.

 
Ministerul Finanţelor Publice a contractat un credit extern în valoare de
100 milioane euro pentru finanţarea construcţiei autostrăzii Braşov - Cluj-Napoca - Borş
Marţi, 4 aprilie 2006, la Bucureşti, a fost semnat Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Împrumutat, firmele Calyon şi Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, în calitate de Aranjori, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, în calitate de Agent de Facilitate, Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Agent de Trageri, şi alţii, pentru contractarea creditului extern în valoare de 100 milioane euro destinat finanţării Proiectului privind construcţia autostrăzii Braşov - Cluj-Napoca - Borş.
Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 12 ani, dintre care 4 ani reprezintă perioada de graţie. Rata dobânzii aplicabilă acestui împrumut este variabilă, respectiv EURIBOR la 6 luni plus marja.
Ministerul Finanţelor Publice a fost autorizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 871/29.07.2005, să contracteze acest credit extern. Potrivit prevederilor Hotărârii, între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Împrumutat şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), în calitate de Subîmprumutat, s-a semnat un Acord de împrumut subsidiar prin care s-a delegat MTCT întreaga autoritate şi responsabilitate în implementarea proiectelor, în utilizarea sumelor din imprumut şi în efectuarea plăţilor aferente serviciului datoriei publice externe.
Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente, precum şi plata taxelor şi impozitelor datorate în cadrul contractelor finanţate prin acest credit, se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MTCT, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
 
 
 
 
Dreptul de petiţionare al cetĂŢeanului
Orice cetăţean are dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002.
Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă. În categoria petiţiilor intră cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri primite de la cetăţeni sau o organizaţie legal constituită.
Petiţiile adresate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea pot fi trimise prin poştă, prin fax, la numărul 0250-73.76.20, sau depuse la sediile instituţiei din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, sau ale unităţilor fiscale teritoriale.
Atenţie! Petiţiile pot fi trimise şi prin mail la adresa: [email protected].
 
 
Audienţe la DGFP Vâlcea
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că audienţele la conducerea instituţiei sunt organizate în fiecare zi de joi, între orele 12,00 şi 14,00. 
 
 
la cerere, contribuabilii primesc pe mail sau pe dischetă situaţia financiară proprie 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea promovează utilizarea tehnicilor moderne de transmitere a datelor nu numai în cadrul instituţiei, ci şi în relaţia directă cu contribuabilii. Astfel, persoanele juridice, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, alte organizaţii de acest fel, partidele politice, sindicatele, CAR-urile, cultele religioase, la cerere sub semnătură autorizată, adresată direct DGFP Vâlcea sau unităţilor fiscale teritoriale, au posibilitatea să obţină, în funcţie de dotare şi opţiune, date referitoare la situaţia financiară proprie pe mail sau pe suport dischetă.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240195 Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17
Tel.: 0250-73.77.77, int. 2044  Fax: 0250-73.76.20

E-mail: [email protected]
http://anaf.mfinante.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe