|vineri, iunie 18, 2021
  • Follow Us!

Finanţe 

În atenţia contribuabililor impuşi pe baza normelor de venit!
FINANŢELE PUBLICE AU STABILIT NORMELE DE VENIT PENTRU ANUL 2006

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a elaborat normele de venit pentru anul 2006. În acest context, reamintim că, în conformitate cu art. 51, alin.1 din Codul Fiscal, contribuabilii au posibilitatea de a opta pentru determinarea veniturilor în sistem real (conducerea evidenţei contabile în partidă simplă în baza Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1040/2004). Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de minim 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renunţare de către contribuabil. Cererea de opţiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la unitatea fiscală competentă până la 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
 
Obligaţiile declarative şi de plată ale contribuabililor impuşi în sistem real
Contribuabilii impuşi în sistem real au obligaţia să ţină contabilitatea în partidă simplă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, potrivit prevederilor Codului Fiscal. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 83, alin.3 ale Codului Fiscal, au obligaţia să depună până la 15 mai 2006 declaraţii speciale de venit pentru venitul realizat în anul 2005. Au obligaţia să achite în cursul anului în 4 rate egale plăţile anticipate până pe data de 15, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie, conform art. 82, alin. 3, din Codul Fiscal.
 
Obligaţiile declarative şi de plată ale contribuabililor impuşi pe baza de norme de venit
Contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent nu au obligaţia depunerii declaraţiei estimative. Cei înfiinţaţi în cursul anului au obligaţia să se declare la unitatea fiscală competentă în termen de 15 zile de la autorizare, prin depunerea unei declaraţii estimative în vederea stabilirii plăţilor anticipate cu titlu de impozit. Atât contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent, cât şi cei înfiinţaţi în cursul anului vor primi din partea organului fiscal competent o decizie de impunere pentru plăţi anticipate în baza căreia au obligaţia să achite în cursul anului în 4 rate egale impozitul până pe data de 15, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie, conform art. 82, alin. 3 din Codul Fiscal.
      De reţinut! Decizia nr. 144/29.12.2005, prin care au fost stabilite normele de venit pentru anul 2006 în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare), poate fi consultată de cei interesaţi atât la sediul DGFP Vâlcea din Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, cât şi la unităţile fiscale teritoriale din Drăgăşani, Băbeni, Băile-Govora, Băile-Olăneşti, Bălceşti, Berbeşti, Brezoi, Călimăneşti, Horezu, Ocnele-Mari şi Lădeşti.

Leave a Response