|vineri, august 23, 2019
  • Follow Us!

O firmă controlată de omul de afaceri Nicolae Sofianu a părăsit piaţa bursieră 

sofianu

Luna trecută, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa bursieră a acţiunilor emise de societatea Transcomar SA Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 20 iulie 2015. La luarea deciziei, ASF a avut în vedere informaţiile publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) în data de 3 aprilie 2015, potrivit cărora SC Transcomar SA a fost radiată din Registrul Comerţului. În urmă cu un an, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Transcomar SA (controlată de omul de afaceri Nicolae Sofianu) a aprobat dizolvarea firmei, după mai bine de 20 de ani de funcţionare. De asemenea, acţionarii SC Transcomar SA au mai aprobat încetarea mandatului administratorului societăţii şi descărcarea de gestiune a acestuia, concomitent cu numirea lichidatorului judiciar, practician în insolvenţă, Vasile Ştefănescu. Adunarea Generală a Acţionarilor l-a împuternicit pe Nicolae Sofianu, în calitate de preşedinte al AGA, să semneze hotărârea, să ducă la îndeplinire hotărârea şi să facă toate demersurile necesare în vederea menţionării ei în Registrul Comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României. În cursul anului 2006, tot acţionarul majoritar Nicolae Sofianu l-a revocat din funcţia de administrator unic al SC Transcomar SA pe Vlad Berbece, căruia i s-a dat descărcare de gestiune pentru exerciţiile financiare în care a fost administrator unic. Tot atunci, a fost numită, în funcţia de administrator unic, Iuliana Anca Aurel (35 ani), iar durata mandatului administratorului unic a fost stabilit la patru ani, începând cu data acelei hotărâri AGA. În cursul anului 2011, fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare (actualul ASF) a sancţionat cu avertisment SC Transcomar SA, în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB. De fapt, ASF a obigat SC Transcomar SA să transmită operatorului de piaţă orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societăţii ce nu au fost aduse la cunoştinţa investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile din Legea nr 297/2004, aferente perioadei 2008-2011. ASF a avut în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, prin dispozițiile din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate și de dispunerea de măsuri a ASF nr. 11/2010. De fapt, ASF a reținut atunci faptul că SC Transcomar SA nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează: nu a transmis la ASF și la operatorul de piaţă rapoartele curente aferente convocărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor cu acest subiect; nu a transmis la ASF şi la operatorul de piaţă rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare din perioada vizată.

Leave a Response