|marți, august 20, 2019
  • Follow Us!

Oltchim a obţinut în primul semestru cele mai bune rezultate economico-financiare din ultimii patru ani 

14-oltchim-lib-36

Recent, conducerea Oltchim SA a publicat rezultatele economico-financiare aferente primului semestru din acest an, rezultate care confirmă o reducere semnificativă a pierderilor şi o creştere a încasărilor şi a cifrei de afaceri. Astfel, pierderea SC Oltchim SA la jumătatea anului curent s-a situat la valoarea de 9,1 milioane de lei (2 milioane de euro), mai mică faţă de 114,5 milioane de lei în aceeaşi perioadă din anul precedent. Anularea datoriilor, în special a creditorilor chirografari, a dus la un rezultat brut de 2,35 miliarde de lei. Compania notează, de asemenea, un impozit pe profit de 32,3 milioane de lei ca urmare a înregistrării de venituri din anularea de datorii şi o pierdere de 9,1 milioane de lei din activitatea curentă, rezultând un profit net de 2,31 miliarde de lei. Pierderea totală a SC Oltchim SA din activitatea curentă s-a redus în doi ani cu 138 milioane de lei, de la minus 147 milioane de lei, la minus 9,1 milioane de lei în prima jumătate a acestui an. EBITDA s-a îmbunătăţit cu 90,1 milioane de lei, de la minus 65,7 milioane de lei în primul semestru din 2013, la plus 24,4 milioane de lei în semestrul I 2015. Acestea sunt cele mai bune rezultate economico-financiare din activitatea curentă înregistrate de SC Oltchim SA în ultimii patru ani. Rezultatele economice obţinute de societate în semestrul I din 2015 au fost posibile prin implementarea unui plan de măsuri care au vizat recâştigarea încrederii clienţilor majoritari externi (valoarea exportului reprezintă 74% din cifra de afaceri), o mai bună utilizare a resurselor financiare şi eliminarea tuturor cheltuielilor care nu sunt strâns legate de activitatea de producţie. Creditorii garantaţi ai SC Oltchim SA, printre care BCR, grupul Electrica şi Banca Transilvania, au rămas prin reorganizare cu trei sferturi din creanţe. În plus, creditorii garantaţi şi bugetari au primit şi opţiunea de a converti creanţele în acţiuni la companie. Totodată, planul de reorganizare a inclus ștergerea aproape integrală a datoriilor către creditorii chirografari, în rândul cărora se află și furnizorii SC Oltchim SA de materii prime. Datele financiare pe primul semestru din acest an reflectă o îmbunătăţire treptată a performanţelor SC Oltchim SA comparativ cu perioadele anterioare. Astfel, cifra de afaceri a crescut cu 94 milioane de lei, respectiv cu 35% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi cu 154 milioane de lei, respectiv cu 73% faţă de semestrul I 2013. Pierderea totală din activitatea curentă s-a redus în doi ani cu 138 milioane de lei, iar EBITDA s-a îmbunătăţit cu 90,1 milioane de lei, de la minus 65,7 milioane de lei în semestrul I 2013, la 24,4 milioane de lei în semestrul I 2015. Prin activitatea sa, societatea înregistrează o balanţă externă pozitivă de 48,5 milioane de euro, valoarea exporturilor şi livrărilor intracomunitare realizate în semestrul I 2015 fiind de 60,5 milioane de euro în comparaţie cu importuri şi achiziţii intracomunitare de numai 12 milioane de euro. Realizările obţinute au fost posibile prin seria de măsuri implementate care au vizat recâştigarea încrederii clienţilor majoritari externi, mai buna utilizare a resurselor financiare, eliminarea tuturor cheltuielilor care nu sunt strâns legate de activitatea de producţie (exemplu: s-au redus la minim cheltuielile cu terţii, precum şi contractele de prestări servicii). Recâştigarea încrederii clienţilor rezultă şi din creşterea cantităţilor de produse vândute. Astfel, la principalul produs fabricat, polioli-polieteri, în semestrul I 2015 vânzările cantitative au crescut cu 42% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014. Aceste rezultate au condus la o stabilitate în relaţia cu salariaţii, în ultimele 18 luni societatea achitând lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare şi tichete de masă). Societatea nu a contractat credite de la instituţiile financiar-bancare pentru a finanţa capitalul de lucru, acesta fiind asigurat prin următoarele mijloace: obţinerea credit furnizor garantat cu cesiune de creanţe ale SC Oltchim SA şi bilete la ordin girate; încasarea majorităţii creanţelor în avans sau la livrare, iar creanţele cu încasare la termen sunt cesionate furnizorilor în schimbul asigurării cu materii prime; valorificarea rapidă a produselor finite (stocurile au prezentat valori scăzute după intrarea în procedura insolvenţei a societăţii cu o viteză de rotaţie de până la maxim 9 zile, societatea reuşind să valorifice foarte repede producţia realizată şi implicit să se poată autofinanţa). Facem precizarea că sunt cele mai bune rezultate economico-financiare din activitatea curentă înregistrate de SC Oltchim SA în ultimii 4 ani. Analizând activele imobilizate la valoarea rămasă, se constată o scădere a acestora faţă de 31 decembrie 2014 cu 24,6 milioane de lei, determinată de amortizarea înregistrată şi de investiţiile realizate în semestrul I 2015.

(Petre Coman)

Leave a Response