|marți, august 20, 2019
  • Follow Us!

Apar noi elemente cu iz PENAL în cazul Romprest Energy – Primăria Râmnicu Vâlcea 

romprest_222

 

Primăria Râmnicului comite ILEGALITĂȚI pe bandă rulantă în cazul salubrizării municipiului. Conform caietului de sarcini emis de Primăria Râmnicului, anexa la HCL 168/28.08.2014, pentru delegarea activităților de salubrizare pentru SC Romprest Energy SRL, găsim prevăzute printre altele următoarele reguli:

  1. Conform art 28, aliniat 1. „Transportul deșeurilor se va efectua după cum urmează: Deșeurile reziduale mixte vor fi transportate, în vederea depozitării, la depozitul ecologic Fețeni”. Practic după informațiile pe care le deținem, depozitarea nu se face la Fețeni ci la Horezu. Groapa de gunoi de la Horezu fiind, se pare, o adevărată bombă ecologică, iar Uniunea Europeană a declarat-o neconformă, urmând ca până în anul 2017 să fie închisă. Această groapă, impropriu numită astfel, se află pe o păşune din comuna Măldăreşti, neîngrădită, iar reziduurile ar putea intra în pânza freatică a pârâului ce curge în apropiere, iar mai apoi, ajung în râul Cerna. Acest depozit privat al SC Sacomet SA este condus de un anume Florian Nicolaescu. Unii îl mai alintă și cu apelativul „șoricelu” pentru că ar avea un simț mai aparte, ce i-ar permite găsirea cașcavalului din gunoaiele Vâlcii, Gorjului și nu numai. Depozitul acesta privat funcționează fără cântar şi nu permite realizarea unei evidențe stricte asupra deșeurilor ce sunt depozitate, unde probabil se folosesc unitățile de măsură la volum și negocierea directă între părți.

Dar să intrăm și mai mult în culisele afacerilor unde interesul funcționarilor de la statul și cel al privatului și-au dat mâna în detrimentul cetățeanului de rând care este cocoșat de taxe, amenzi, penalități, impozite cu duiumul.

  1. Tot în caietul de sarcini emis de Primăria Râmnicului, la același articol, dar la aliniatul 2 se mai găsește specificat: „Deșeurile reziduale colectate se depozitează numai în depozitul special realizat în acest scop și care funcționează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, respectiv la depozitul ecologic Fețeni…” Din noi ne întrebăm de ce nu se depozitează la Fețeni, ci la Horezu?
  2. Rămânem tot la articolul 28 din acelaşi Caiet de Sarcini și mergem la aliniatul 4, care zice: „Deplasarea se va efectua pe cel mai scurt traseu admis, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului. Traseele mașinilor și utilajelor operatorului de salubritate ce transportă deșeurile din toate cartierele municipiului Râmnicu Vâlcea vor fi alese astfel încât să se parcurgă distanța cea mai scurtă până la strada Straubing și în continuare strada Fețeni, până la Depozitul Ecologic….” Din nou ne întrebăm: dacă firma Romprest și-a luat un angajament când a contractat seviciul de salubrizare a orașului, de ce nu îl respectă și de ce instituțiile statului se fac că nu înțeleg și nu văd? În aceste condiții, de ce se permite transportul gunoiului la Horezu?

Suntem de părere că nu a fost respectat, conform art 37 din același caiet de sarcini, nici paragraful 1, unde se face precizarea că: „În timpul perioadei de mobilizare, operatorul va definitiva pregătirile pentru intrarea în aplicare a serviciilor. În acest sens, operatorul va obține toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare desfășurării serviciilor conform legislației în vigoare”. Dacă primăria a cerut respectarea acestor reguli, cum se face că în perioada 1-4 august a.c. i s-a permis firmei Romprest să-și desfășoare activitatea fără o parte din autorizările ce i se impuneau? Cum a fost posibil ca primăria condusă de primarul interimar Gigi Matei să permită această ilegalitate, ce a fost sancționată de Garda Națională de Mediu cu suma de 60.000 lei?! Tot la acest articol mai suntem îndreptățiți să credem că nici traseele și orarul de parcurs nu sunt coordonate în funcție de orarul de funcționare a Depozitului Ecologic Fețeni, Stația de compostare Râureni, Stația de sortare la care se vor duce deșeurile reciclabile și al generatorilor de deșeuri-agenți economici și instituții”

La secțiunea 3, art 39, aliniat 1, mai găsim specificat: „Autoritatea contractantă va monitoriza permanent activitatea operatorului, întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestației și cantitățile de deșeuri municipale transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de unitățile de preluare (stația de compost și / sau stații de valorificare, depozit deșeuri, etc).“ La fel credem că nici această prevedere nu este respectată și de asemenea nici paragraful 4 unde la unul din aliniate este precizat faptul, că: „Transportul deșeurilor se va face exclusiv în destinațiile stabilite conform caietului de sarcini HCL 168/28.08.2014, Anexa 3.”

Art.48, 49 și 51 la fel în mare parte nu sunt respectate. Însă în urma demersurilor noastre jurnalistice găsim precizat, că tariful pentru depozitul ecologic Fețeni este de 84 de lei pe tonă și cel de la Horezu nu este inclus. Dar depozitul de la Horezu, se pare că percepe doar 28 de lei tonă. Ce înseamnă aceasta? În acest caz, Primăria Râmnicului ar putea scădea prețul de colectare a deșeurilor, de la populație de la 6,47-8 lei de persoană cât este în prezent, la doar 2 lei. Pentru că prețul de aproape 7 lei de persoană ce se percepe în fiecare lună este calculat pentru depozitul de la Fețeni. Pe când cel de la Horezu este cu aproape 70 % mai mic. Unde se duc profiturile ce par a se realiza de pe urma acestor ilegalități? Bineînțeles în conturile băieților deștepți de la Romprest și poate într-o oarecare măsură și la cei care le facilitează îmbogățirea. Toate acestea în detrimentul locuitorilor din Râmnic care plătesc taxe și impozite. Pentru a face și mai multă lumină în acest caz cerem în temeiul legii 544/2001, Primăriei Râmnicului să ne pună la dispoziție copii de pe contractul încheiat cu compania Romprest Energy, condițiile de atribuire, condițiile de lucru, contractul de delegare, fișa de fundamentare a fiecărui tarif în parte, copie de pe rapoartele privind calitatea prestației și cantitatea de deșeuri municipale transportate efectiv în baza bonului de cântărire eliberat de depozitul de deșeuri, așa cum este prevăzut în HCL 168/28.08.2014, Anexa3, art 31, alin 1, copie ordin de începere a serviciilor, emis de Primăria Râmnicului pentru Romprest în baza contractului de delegare 23205/ 26.06.2015 și dovada constituirii garanției de bună execuție, cu valoarile, de la contractul de delegare nr 23205/26.06.2015.

Nicu TRANDAFIR

 

One Response to Apar noi elemente cu iz PENAL în cazul Romprest Energy – Primăria Râmnicu Vâlcea

  1. olteanu

    Va felicit pentru prezentarea la obiect a activitatii de salubrizare din Rm.Valcea, incepand cu 01.o8.2015. O informare corecta a ramnicenilor,prezentata in articol, ne face sa ne punem ,o simpla intrebare, DE CE AUTORITATILE ABILITATE ale STATULUI NU INTERVIN? O licitatie mincinoasa, cu eminentele cenusii din fruntea Primariei R. Valcea mana in mana cu Romprest ??!! Chiar nimeni nu doreste ca una din cele societati, din subordinea Primariei, respestiv D.A.D.P. sau PIETE PREST sa preia legal aceasta activitate, cu preturi de cost estimate, infinit mai mici,( cu toate investitiile care ar urma sa fie realizate). Rusine ca opinia publica, ramnicenii nu iau atitudine si se lasa aburiti de functionarii superiori de stat ai Primariei.Oare pana cand?

     

Leave a Response