|vineri, august 23, 2019
  • Follow Us!

Producţia industrială a crescut în martie în Vâlcea cu 12,3% 

productia industriala

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea a comunicat recent că, în luna martie 2015, comparativ cu luna martie 2014, producţia industrială obţinută în judeţul Vâlcea a înregistrat o creştere de 12,3%. Analiza indicilor rezultaţi din prelucrarea producţiei industriale pe principalele ramuri oferă informaţii pentru caracterizarea activităţilor cu caracter industrial la nivelul regiunii de dezvoltare şi a judeţelor componente acesteia. În primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada anului trecut, producţia industrială a înregistrat în Vâlcea o creştere de 9,8%. Caracterizând evoluţia veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion, indicii valorici ai cifrei de afaceri în luna martie 2015 comparativ cu luna martie 2014, la nivelul judeţului Vâlcea a înregistrat o creştere de 14%. Sursa datelor o constituie capitolul Prod din cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie. Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza cercetării statistice selective, care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene, indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Repartizarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. În primul trimestru din 2015, comparativ cu perioada din 2014, indicii valorici ai cifrei de afaceri au înregistrat creştere în Vâlcea de 13,2%. În luna ianuarie 2015, exporturile FOB realizate de firmele din Vâlcea au fost de 8,68 milioane de euro. Balanţa comercială (soldul FOB/FOB) a înregistrat în luna ianuarie 2015, un excedent în Vâlcea de 9,3 milioane de euro. Datele lunare comunicate operativ sunt susceptibile de rectificări succesive din partea Autorităţii Naţionale a Vămilor, ca urmare a modificării sau anulării unor declaraţii vamale întocmite în lunile anterioare. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a avut o pondere de 162,7% în judeţul Vâlcea.

 

Leave a Response