|duminică, august 18, 2019
  • Follow Us!

378 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice, publicate pe Internet 

380x250_ce-efecte-are-insolventa-administratiilor-teritoriale-primariile-si-consiliile-judetene-nu-pot-intra-in-faliment

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetele: de stat, asigurărilor sociale de stat, fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 30 iunie 2015 şi neachitate până la data publicării, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.

Lista poate fi consultată pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, categoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagina.

 

I. La Bugetul general consolidat au fost publicaţi 378 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 30 iulie a.c. restanţe de 29,27 mil.lei.

La Bugetul de stat au fost publicaţi 353 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 12,46 mil. lei, care se află în una din următoarele situaţii:

– 329 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 9,56 mil.lei;

– 20 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 2,87 mil.lei.

– 4 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,03 mil.lei;

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 274 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 12,17 mil.lei, din care:

– 258 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 11,67 mil.lei;

– 16 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,50 mil.lei.

Obligaţiile la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate sunt în sumă de 4,25 mil.lei şi provin de la 270 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:

– 255 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 4,07 mil. lei;

– 15 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,18 mil.lei.

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de şomaj au fost publicaţi 259 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrează obligaţii restante de 0,39 mil. lei, în structura:

– 245 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante în sumă de0,37 mil. lei.

– 14 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,02 mil.lei .

II. La 30 iunie a.c., marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au fost înregistrate restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

III. Nu au fost publicaţi pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2014 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.

IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 octombrie 2015, pentru debitele restante la 30 septembrie a.c., conform articolului 3, punctul 13 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

 

Leave a Response