|sâmbătă, aprilie 21, 2018
  • Follow Us!

Banca Transilvania s-a retras din acţionariatul Forconcid, după ce şi-a vândut cota de 17,4% din capital 

Forconcid

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a comunicat recent că cei patru acţionari de la Banca Transilvania care deţineau 17,44% din acţiunile la societatea vâlceană Forconcid s-au retras. Modalitatea de înstrăinare a fost retragerea din societate conform prevederior Legii nr. 151/2014. Contravaloarea acţiunilor deţinute, subscrise integral, a fost achitată de către societatea Forconcid tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi încasată de aceştia în data de 11 iunie 2015. Cei patru acţionari sunt: FDL BT Clasic administrat de BT Asset Management SA – procent din capitalul social de 2,36%; FDL BT Maxim administrat de BT Asset Management SA – procent din capitalul social de 8,73%; FII BT Invest 1 administrat de BT Asset Management SA – procent din capitalul social de 3,74%; Goia Gabriel, director general adjunct în cadrul BT Asset Management SA, membru în consiliul de administraţie al Forconcid – procent din capitalul social de 2,61%. În urmă cu o lună, s-a încheiat în mod oficial termenul de depunere a cererilor de retragere din societatea Forconcid SA Râmnicu Vâlcea, acordat acţionarilor în condiţiile Legii nr. 151/204, respectiv de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. În cadrul termenului menţionat au fost depuse 29 cereri de retragere din societate, formulate de 29 acţionari, totalizând un număr de 112.130 de acţiuni, pentru care s-a exercitat dreptul de retragere. Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Forconcid SA a dezbătut, în primăvara acestui an, situaţia creată de lipsa cadrului legal de funcţionare a pieţei Rasdaq, în conformitate cu dispoziţiile din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa bursieră sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate. S-a prezentat un raport privind cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile SC Forconcid SA, acţionarii luând la cunoştinţă despre conţinutul raportului. Acţionarii SC Forconcid SA au respins efectuarea de către societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, pe o piaţă reglementată, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 şi a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). De asemenea, s-a respins efectuarea de către societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Forconcid SA, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 şi a reglementărilor emise de ASF. În fine, acţionarii SC Forconcid SA au aprobat ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, şi au decis delistarea SC Forconcid SA, acţiunile emise de societate urmând să fie retrase de la tranzacţionare de pe piaţa Rasdaq, ca urmare a desfiinţării a acestei pieţe bursiere şi de lipsa cadrului legal de funcţionare a respectivei pieţe. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Forconcid SA a mai decis acordarea dreptului acţionarilor de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990 şi ale regulamentul ASF. În urmă cu o lună, acţionarii SC Forconcid SA au aprobat nivelul de credite necesar desfăşurării activităţii de producţie şi de investiţii şi a plafonului de scrisori de garanţie bancară pe anul 2015 precum şi stabilirea garanţiilor bancare aferente, dar şi vânzarea de imobile disponibile, negrevate de ipoteci, pentru acoperirea plăţii contravalorii preţului acţiunilor acţionarilor care se retrag din societate.

(Petre Coman)

Leave a Response