|sâmbătă, aprilie 21, 2018
  • Follow Us!

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ S.C. GEMINA TOUR S.A. 

SC GEMINA TOUR SA RM.VALCEA

Str. Stirbei Voda, nr.103, Rm.Valcea, jud. Valcea

J38/876/1991, CUI RO 1477750 tel. / fax : 0250735101 / 0250731949

Cont RO43 RNCB 0263 0289 3099 0001 BCR Sucursala Rm. Valcea          

           

S.C. GEMINA TOUR S.A. Ramnicu Valcea, cu sediul in localitatea Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda nr.103, cod unic de inregistrare 1477750, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/876/1991, capital social subscris si varsat de 2.146.103 lei, anunta :

 

VANZAREA

 

prin LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A ACTIVULUI Service auto(Cladire industriala), compus din teren in suprafata de 6.404 mp si constructii cu suprafata construita la sol de 1.790 mp cu regim de inaltime demisol+parter+etaj , situate in Rm. Valcea, str. Stirbei Voda, nr.103, jud. Valcea (inclusiv mijloace fixe si obiecte de inventar aferente).

            Licitatia se va tine la adresa din Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda nr.103, in data de 16.07.2015, ora 14:00.

            Pretul de pornire a licitatiei pentru activul Service auto(Cladire industriala) scos la vanzare este de 700.000 Euro exclusiv TVA, la cursul leu/euro al BNR din ziua tinerii licitatiei.

            Valorificarea activului se va face la cel mai bun pret oferit.

 

Conditii de participare:

1.Cumpararea caietului de sarcini in valoare de 500 lei exclusiv TVA.

2.Plata unei garantii de participare la licitatie de 70.000 Euro (contravaloarea in lei a sumei de 70.000 Euro la cursul leu/euro al BNR din ziua efectuarii platii).

3.Plata taxei de participare in suma de 500 lei exclusiv TVA.

Plata caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie se poate face in numerar, la casieria SC GEMINA TOUR SA sau in contul SC GEMINA TOUR SA RO43 RNCB 0263 0289 3099 0001 deschis la Banca Comerciala Romana SA – Sucursala Valcea.

Garantia de participare se achita in contul SC GEMINA TOUR SA RO43 RNCB 0263 0289 3099 0001 deschis la Banca Comerciala Romana SA – Sucursala Valcea .

Documentele pe baza carora se elibereaza caietul de sarcini sunt:

– buletin/carte de identitate sau pasaport;

– documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii interesate, in situatia in care acesta se prezinta pentru cumpararea caietului de sarcini;

– imputernicirea acordata persoanei care cumpara caietul de sarcini, alta decat reprezentantul legal;

Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la adresa din Ramnicu Valcea, str.Stirbei Voda nr.103 , in plic sigilat, documentele de participare, pana in ziua anterioara tinerii licitatiei, orele 15:00, acest termen fiind termen de decadere.

Documentele de participare la licitatie sunt prevazute in caietul de sarcini. Neprezentarea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre documentele de participare, conduce la eliminarea acestora.

.Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face in ziua licitatiei iar la ora 13:00, in aceeasi data, se va afisa la adresa din Ramnicu Valcea, str.Stirbei Voda nr.103 , lista ofertantilor acceptati.

Restul conditiilor de participare la licitatie si de desfasurare a acesteia se gasesc in caietul de sarcini.

Caietul de sarcini aferent activului se poate cumpara de cei interesati, de la adresa: Ramnicu Valcea, str.Stirbei Voda nr.103, incepand cu data publicarii anuntului de vanzare.

In situatia in care la data de 16.07.2015 nu se va vinde activul Service auto(Cladire industriala)scos la vanzare, se va intocmi un proces verbal constatator, urmand sa mai fie organizate inca doua sedinte de licitatie in datele 23.07.2015 si 30.07.2015, orele 14:00, in aceleasi conditii mai sus prezentate.

            Cei interesati pot solicita detalii de la tel. 0250735101, fax 0250731949 sau la adresa din Ramnicu Valcea, Str.Stirbei Voda nr.103 , incepand cu data publicarii anuntului de vanzare.

            Persoane de contact : Baceanu Constantin Mugurel – Administrator Unic tel.0744284137 ; Craioveanu Laura – Director General tel.0748360186 ; Stanca Loredana – economist 0753906210.

Administrator Unic

                                                ing. BACEANU Constantin Mugurel

Leave a Response