|sâmbătă, iunie 23, 2018
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a scos la concurs postul de manager la Teatrul Ariel 

Ariel Fest

În cursul lunii viitoare, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea va organiza, la sediul său concursul de proiecte de management pentru Teatrul Municipal Ariel. Reamintim că în luna aprilie, Doina Migleczi a fost demisă din funcţia de manager, în locul dânsei fiind numit director interimar Alin Păiuş. Printre condiţiile de participare se numără: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – Stiințe umaniste și arte, ramura de știință (RSI) – Arte, domeniul de licență (DL) – Teatru şi artele spectacolului; vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani; experienţă în management minim 3 ani sau pregătire în management; nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani; nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România. Concursul se organizează conform prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, după cum urmează: 17 iunie 2015, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului; 9 iulie 2015 data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi; 10 iulie – 13 iulie 2015 – selecția dosarelor; 13 iulie 2015 anunțarea rezultatelor selecției dosarelor; 14 iulie 2015 – 23 iulie 2015 analiza proiectelor de management – prima etapă; în termen de 24 de ore de la încheierea primei etape aducerea la cunoștința candidaților a notei obținute la prima etapă și afișarea acesteia; 24 iulie – 30 iulie 2015: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă; în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia; depunerea contestațiilor și soluționarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile capitolul IV din prezentul regulament; în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității.

Leave a Response