|miercuri, aprilie 25, 2018
  • Follow Us!

Postul Sfinţilor Apostoli 

postul-sfintilor-apostoli1

 

 

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel a fost rânduit de Biserică în cinstea celor doi mari apostoli, care obişnuiau să postească şi să se roage mai înainte de a întreprinde unele fapte mai deosebite, precum citim: “Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat. Atunci, postind şi rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece” (Fapte 13, 2-3); “Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră” (Fapte 14, 23).

Mărturii despre existenţa acestui post în viaţa liturgică a Bisericii axistă încă din secolul al IV-lea. În vechime, din pricina aşezării lui în apropierea sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh şi a faptului că darurile Sfântului Duh s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli, acest post era numit Postul Cincizecimii. El nu este închinat numai celor doi apostoli, Petru şi Pavel, prăznuiţi pe 29 iunie, ci şi celorlalţi apostoli, Iacov al lui Zevedeu, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov al lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananeul şi Matia, pomeniţi pe 30 iunie: Soborul Sfinţilor 12 Apostoli.

Postul Sfinţilor Apostoli nu are o durată fixă. Începutul lui depinde de data Sfintelor Paşti. El începe întotdeauna luni, după Duminica Tuturor Sfinţilor. Ţinând cont că Învierea Domnului poate cădea între 4 aprilie şi 8 mai, Postul Sfinţilor Apostoli poate cuprinde câteva săptămâni, câteva zile sau chiar se poate desfiinţa. Durata acestui post este egală cu numărul de zile de la data Învierii (inclusiv) şi până la 3 mai.

În acest post, ca o prelungire a bucuriei pascale, se face dezlegare la peşte în zilele de sâmbătă si duminică, în ziua hramului, în ziua de 24 iunie – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – şi în zilele de luni, marţi şi joi, dacă în acestea cade o sărbătoare însemnată în calendar cu cruce neagră. Deşi este un post mai uşor, cărţile liturgice arată că lunea, miercurea si vinerea se posteşte chiar fără untdelemn si vin. Dacă sărbătoarea din 29 iunie cade miercurea sau vinerea, se face dezlegare numai la peşte, untdelemn şi vin.

În acest post îi cinstim pe toţi aceia care L-au propovăduit pe Hristos şi Evanghelia Sa chiar cu preţul vieţii. Ei înşişi dau mărturie despre puterea credinţei şi a dragostei lor faţă de Dumnezeu, încă din timpul vieţii, zicând: “Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nicio altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 35-39). Cinstindu-i pe aceştia, de fapt, Îl cinstim pe Dumnezeu, Care le-a dat lor o asemenea putere de a călca frica şi lipsurile, suferinţele şi moartea.

Preot Iancu Dorin Nifon

Leave a Response