|sâmbătă, aprilie 21, 2018
  • Follow Us!

Amenzi severe pentru constructorii care lucrează „în dorul lelii” la reţelele de utilităţi din municipiu 

lucrari

• În urma unei decizii a Consiliului Local al Râmnicului,

Amenzi severe pentru constructorii care lucrează „în dorul lelii” la reţelele de utilităţi din municipiu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 iunie 2015, a aprobat propunerea de completare a art. 12 al Capitolul VI Contravenţii, Sancţiuni, Răspunderi din regulamentul privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la reţelele edilitare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014, cu două litere, respectiv lit. j şi lit. k, care vor avea următorul conţinut: „Nerespectarea modului de refacere a carosabilului sau a pietonalului prevăzut în anexa nr. 9 la regulament – cu amendă între 1.000-2.500 lei; nerespectarea de către administratorii de reţele sau constructori a obligaţiilor prezentului regulament – cu amendă între 500-2.000 lei”. Prin HCL nr. 10 din 31 ianuarie 2014 a fost aprobat modificarea regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public si privat al municipiului Râmnicu Valcea prin care au fost stabilite reguli pentru aducerea terenului la starea iniţiala in urma lucrărilor realizate de către administratorii de utilitati, precum si masurile ce se impun a fi luate de către administraţia publica in cazul nerespectarii acestora. Intervenţiile la reţelele de distribuţie agent termic, telefonie, la reţelele de apă şi canalizare, atât pentru reabilitarea acestora cât şi pentru remedieri de defecţiuni şi racord de noi utilizatori, indiferent de sursa de finanţare, investitor sau beneficiar se face prin afectarea domeniului public – spaţiu verde, alei pietonale şi auto, parcări etc. – pe o perioadă mai mare sau mai mică de timp cu efect nemijlocit asupra confortului cetăţenilor, accesului pieton al şi auto şi nu în ultimul rând asupra aspectului general al zonelor în care se fac intervenţiile. Pentru reducerea cât mai mult posibil a acestor efecte negative Consiliul Local a aprobat prin regulament condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la reţelele edilitare. Toate aceste reglementări au urmărit luarea unor măsuri care să conducă la finalizarea intervenţiilor într-un timp cât mai scurt şi în condiţii de calitate, iar în acest sens, s-a stabilit că „aducerea terenului la starea iniţială a zonei afectate, se va realiza în straturi succesive” în funcţie de sistemul rutier sau pietonal existent. În practică s-a constatat că această obligaţie nu este respectată şi pentru aceasta propunem introducerea unor sancţiuni severe pentru astfel de abateri. Propunerea privind completarea regulamentului a fost data publicitatii, pe site-ul administraţiei publice locale; nu au fost primite sesizări din partea publicului interesat (societăţi comerciale, administratori utilităţi, cetăţeni, etc).

(Petre Coman)

Leave a Response