|luni, martie 19, 2018
  • Follow Us!

Viceprimarul din Cernişoara a semnat un angajament cu Securitatea, sub numele conspirativ „Lăcătuş” 

caietele_cnsas

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a emis Adeverinţa nr. 146/10 februarie 2015, prin care lui Victor Manea, viceprimar al comunei Cernişoara, nu i s-a atribuit calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii, în sensul legii. Nota de constatare pe care s-a întemeiat adeverinţa poate fi consultată la sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Decizia putea fi contestată la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina de internet a CNSAS. Totuşi, în baza notei de constatare nr. DI/I/327 din data de 10 februarie 2015, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemente: Victor Manea este titular al dosarului fond reţea nr. R 375929 (cotă CNSAS). Domnia sa, domiciliat în comuna Cernişoara judeţul Vâlcea, a fost recrutat în vederea supravegherii informative în mediul navetiştilor. La data de 17 iunie 1988 a semnat un angajament, preluând numele conspirativ „Lăcătuş”. Direcţia de Specialitate a identificat următoarele informaţii transmise Securităţii de către Victor Manea: notă informativă, întocmită olograf şi semnată cu numele conspirativ „Lăcătuş” – „Sursa vă informează că din discuţiile purtate cu numitul A.D. a rezultat faptul că acesta l-a întâlnit de mai multe ori pe numitul T.S. prin municipiul Râmnicu Vâlcea, frecventând restaurantele”; notă informativă, întocmită olograf şi semnată cu numele conspirativ „Lăcătuş” – „Sursa vă informează că face naveta zilnic cu autobuzul de convenţie de Cerinişoara-Cipa, Râmnicu Vâlcea. În autobuz atât la ducere, cât şi la întoarcere muncitorii se distrează spunând bancuri, alţii joacă cărţi, dar nu pe bani. Sursa nu a auzit pe nimeni în autobuz discutând problemele politice sau de nemulţumire”. Potrivit art. 2 lit. b din Ordonanţa de Urgentă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, calitatea de colaborator al Securităţii nu poate fi reţinută decât în privinţa persoanelor care au furnizat informaţii „prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Documentele citate în cuprinsul prezentei adeverinţe nu fac referire la activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist. De asemenea, din conţinutul documentelor citate, nu rezultă că persona verificată ar fi vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În cazul de faţă se constată neîndeplinirea condiţiilor necesare, prevăzute de art. 2 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2008, pentru reţinerea calităţii de colaborator al Securităţii. Astfel, lui Victor Manea nu i se poate reţine calitatea de colaborator al Securităţii, astfel cum este definită aceasta de prevederea legală anterior amintită. Totodată, în cuprinsul Notei de Constatare nr. DI/l/327 din data de 10 februarie 2014, ca urmare a verificărilor efectuate, nu există nici un fel de indicii cu privire la calitatea persoanei verificate de ofiţer de Securitate, astfel încât nu poate fi reţinută nici calitatea de lucrător al Securităţii potrivit art. 2 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2008.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response