|duminică, aprilie 22, 2018
  • Follow Us!

Comunicat al Uniunii Compozitorilor din România- Asociaţia pentru Drepturi de Autor(UCMR-ADA) 

UCMR-ADA este organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical avizat prin Decizia nr. 3/1997 emisă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (autoritate aflată în subordinea Guvernului).

UCMR-ADA reprezintă titularii de drepturi de autor de opere muzicale (compozitori, textieri, aranjori, editori) din România şi din străinătate în baza contractelor de reprezentare reciprocă.

UDMR-ADA autorizează neexclusiv utilizarea legală a operelor muzicale prin comunicare publică pe teritoriul României în concerte, spectacole precum şi în scop ambiental în:

-Unităţi de alimentaţie publică (restaurante, terase, baruri, birturi, berării, fast-food, pizzerii etc)

-Magazine de orice tip, mall, supermarchet, hiperm,archet, galerii comerciale etc.

-Unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni etc.).

-Unităţi de prestări servicii (săli de evenimente, de jocuri, piscine, patinoare, şcoli de dans, săli de gimnastică, fitness etc.)

-Mijloace de transport persoane (autocare, autobuze, microbuze, taxi, vehicule de agrement, ambarcaţiuni, etc.

Cererile de autorizare, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal al utilizatorului, se depun înainte de utilizarea operelor muzicale la inspectorii UCMR-ADA sau se comunică pe adresa de e-mail ada@ucmr-ada.ro. Modelul cererii de autorizare poate fi descărcat de pe site-ul www.ucmr-ada.ro- secţiunea utilizatori-ambiental-spectacole.

Autorizaţia licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică a operelor muzicale în unităţi cu utilizare ambientală a operelor musicale sau în concerte, spectacole se încheie cu inspectorii UCMR-ADA din teritoriul arondat fiecăruia sau se emit de la sediul central UCMR-ADA,dacă cererile de autorizare sunt communicate la adresa de e-mail ada@ucmr/ada.ro

Pentru activitatea de monitorizare, autorizare şI colectare a remuneraţiilor şI a rapoartelor play-list şi venituri/buget de cheltuieli aferente spectacolelor este desemnat în judeţul Vâlcea, inspectorul UCMR-ADA Achim Gheorghe

Achim Gheorghe-0741.399.239

e-mail:ada@ucmr/ada.ro

Leave a Response