|duminică, aprilie 22, 2018
  • Follow Us!

Semiprimarul „greu de ucis” Ion Gigi Matei, revocat a treia oară de Consiliul Local 

matei2-297x300

Luni, 8 iunie, la cererea a 10 consilieri locali de la PNL şi independenţi, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă la care au fost prezenţi 14 consilieri: Eduard Vîrlan, Gheorghe Ioniţă, Grigore Crăciunescu, Constantin Muşat, Mihai Persu, Maria Bobeanu, Eusebiu Veţeleanu, Liviu Boban, Iulian Voicu şi Bogdan Pruteanu. La începutul şedinţei, secretarul Primăriei Râmnicului, Ion Didoiu, a anunţat că şedinţa este legal constituită, chiar dacă primarul interimar Ion Gigi Matei (plecat în concediu) şi ceilalţi consilieri de la PSD nu au participat la întrunire. Preşedintele de şedinţă, Grigore Crăciunescu, a supus la vot ordinea de zi, propunere care a întrunit votul unanim al consilierilor locali prezenţi. La începutul dezbaterilor, consilierul local Iulian Voicu i-a cerut clarificări secretarului Didoiu dacă hotărârile adoptate care nu sunt cantrasemnate de secretar îşi produc efecte juridice şi practice, iar acestra a răspuns că deciziile pot intra în vigoare doar după avizul de legalitate dat de Instituţia Prefectului. S-a trecut la ordinea de zi, fiind adoptate următoarele propuneri: hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 100 adoptată în şedinţa extraordinară din 2 iunie 2015 a Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea privind încetarea desemnării viceprimarului Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuţiile de primar; hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 101 adoptată în şedinţa extraordinară din 2 iunie 2015 a Consiliului Local privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuţiile ce i sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar; hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 102 adoptată în şedinţa extraordinară din 2 iunie 2015 a Consiliului Local privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Eduard Vârlan care îndeplineşte temporar atribuţiile primarului; hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuţiile de primar; hotărâre privind desemnarea viceprimarului Eduard Vîrlan pentru a îndeplini atribuţiile ce i sunt conferite prin lege primarului până la alegerea unui nou primar; hotărâre privind delegarea consilierului local Iulian Voicu să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului municipiului care îndeplineşte temporar atribuţiile primarului. Cele trei hotărâri din 2 iunie au fost atacate la instanţa de contencios administrativ de pe lângă Tribunalul Vâlcea de către Instituţia Prefectului şi potrivit legii au fost suspendate de drept, conform adresei nr. 7317 din 4 iunie 2015 înaintată de către Instituţia Prefectului, în atenţia Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. În cadrul şedinţei din 8 iunie consilierul local Gheorghe Ioniţă a dat citire unui raport cu privire la motivaţiile de schimbare a lui Ion gigi matei din fruntea Primăriei Râmnicului: „Având în vedere numeroasele nemulţumiri ale cetăţenilor din Râmnicu Vâlcea, aspectele negative semnalate de presa locală şi centrală, privitoare la disfuncţionalităţi grave în conducerea şi administrarea oraşului, la proasta gestionare a problemelor edilitare, lipsa de comunicare dintre domnul viceprimar cu atribuţii de primar, Ion Gigi Matei şi cetăţeni, consilieri locali, viceprimar şi alte autorităţi, manifestate începând cu preluarea atribuţiunilor de primar de către viceprimarul Ion Gigi Matei. Ţinând cont că mai este un an de zile, durată destul de mare, până la alegerea de către cetăţenii municipiului Râmnicu Vâlcea a primarului, apreciem că măsura încetării desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuţiile de primar este oportună şi necesară în acest moment”.

(Petre Coman)

 

Leave a Response