|marți, ianuarie 22, 2019
  • Follow Us!

Primăriile Mitrofani, Olăneşti, Popeşti şi Sineşti au mari întârzieri în restituirea terenurilor către proprietari 

teren-arabil

Luna trecută, conducerea Prefecturii Vâlcea a pregătit întrunirea de lucru cu primarii, secretarii şi specialiştii în măsurători topografice, care s-a desfăşurat la Teatrul Anton Pann. Întâlnirea a avut următorul program de desfăşurare: aspecte de nelegalitate rezultate din actele administrative emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale; stadiul aplicării Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România în Judeţul Vâlcea; precizării de natură tehnică privind operaţiunile de prelucrare a datelor pe ortofotoplan; principalele măsuri pe care trebuie să le execute comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pe timpul sezonului rece. Comisiile locale de fond funciar din Vâlcea nu au finalizat întocmirea situaţiilor prevăzute de art. 8 din lege, cererile nesoluţionate. Până la această dată, 38 de comisii locale de fond funciar au comunicat situaţia anexelor cu cererile nesoluţionate. Cele mai multe dosare nesoluţionate se găsesc  la comisiile locale Mitrofani – 210, Băile Olăneşti – 164, Popeşti – 138 şi Sineşti – 130. Cele mai multe dosare pentru despăgubiri sunt la comisiile locale de fond funciar Drăgoeşti – 334, Ioneşti – 279, Băbeni – 270 şi Orleşti – 181. Prin adresa nr.15407 din 18 octombrie 2013 s-a solicitat primăriilor care mai au notificări nesoluţionate, să inventarieze dosarele constituite conform Legii nr. 10/2001. Până în prezent, din datele transmise de către primării, cele mai multe dosare sunt la: Rm. Vâlcea – 86 dosare, Drăgăşani – 54 dosare, Călimăneşti – 16 dosare, Stoeneşti – 9 dosare, Băile Olăneşti -7 dosare, Voineasa – 6 dosare. În cursul lunii trecute s-au soluţionat 8 petiţii având, ca obiect, probleme ce ţin de aplicarea legilor funciare, petenţii reclamând comisiile locale de fond funciar că refuză punerea acestora în posesie pe anumite suprafeţe de teren care le aparţin sau că nu li s-a reconstituit întreaga suprafaţă de teren. Unii petenţi solicită restituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri, invocând noile prevederi ale Legii nr.165/2013. În aceste cazuri, petenţii au fost informaţi despre prevederile art. 7 din lege, potrivit cărora, procedurile administrative în domeniul legilor fondului funciar sunt suspendate, iar solicitările urmează a fi analizate  de către comisiile locale de fond funciar, după expirarea perioadei de suspendare.

(Petre Coman)

Leave a Response