|luni, martie 25, 2019
  • Follow Us!

Se vor repartiza locuinţe pentru tineri în blocurile ANL şi la Grupul Şcolar Henri Coandă 

• În cadrul unei şedinţe a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea,

Se vor repartiza locuinţe pentru tineri în blocurile ANL şi la Grupul Şcolar Henri Coandă

Miercuri, 30 noiembrie 2011, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 32 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se prevede discutarea şi aprobarea următoarelor propuneri: aprobare PUZ „Introducere teren în intravilan, 2721 mp, pentru realizare locuinţe individuale, cu regulamentul de urbanism aferent, Copăcelu, strada Cătăneştilor, nr. 20; modificare PUZ Goranu 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/21 martie 2005 prin anularea unei bretele carosabile locale în punctul „Balta Fântânii”; reducerea unei suprafeţe de teren concesionate; aprobarea realizării unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu; acceptarea unor donaţii; acceptarea donaţiei unei suprafeţe de teren de 13.098 mp; preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri mobile; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 31 ianuarie 2011; transmiterea în folosinţă pe termen limitat a unor bunuri mobile pentru realizarea serviciului public de curăţire şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

trecerea imobilelor – Piaţa Centrală şi Bazar Poiana din domeniul public în domeniul privat al municipiului; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 115 din 29 aprilie 2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din municipiul Râmnicu Vâlcea; reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri imobile – staţii de autobuz; inventarierea unor locuri de joacă în domeniul public al municipiului; delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea către SC Pieţe Prest SA; atribuirea în proprietate a unuor locuri de veci din Cimitirul Cetăţuia, unor persoane beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, privind recunoştiinţa faţă de eroii martiri şi luptători care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989; repartizarea unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; repartizarea unor spaţii de locuit cu caracter temporar (în Grupul Şcolar Henri Coandă); rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul 2011; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2011; mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală la SC ETA SA; achiziţionarea unor autovehicule folosite pentru transportul public de călători; efectuarea unor plăţi din bugetul local; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport la Colegiul Tehnic Energetic”; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport la Şcoala Take lonescu”; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu”; modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012; aprobarea actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat, adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2009 în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului „Centrul de servicii terapeutice pt copilul cu autism Mara – Râmnicu Vâlcea”; conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Râmnicului prin crearea în Parcul Mircea cel Bătrân a unei „Alei a Personalităţilor”.

Leave a Response