|luni, martie 25, 2019
  • Follow Us!

Minciunile şi scrisorile “Baronului M├╝nchhausen 

• Primarul a aruncat bani grei pe tipărirea a 20.000 de epistole în format color

Minciunile şi scrisorile „Baronului Münchhausen” von Romeo Rădulescu

Petre Coman

Într-o scrisoare plină de „patetism” adresată râmnicenilor, primarul Romeo Rădulescu anunţă că… a dus adevărate lupte crâncene pentru a menţine preţul mic la energia termică facturată populaţiei de către CET Govora şi că va depune în continuare toate eforturile pentru a rămâne acelaşi preţ şi după 1 ianuarie 2012. Ar fi trei lucruri de remarcat în această „tactică” mincinoasă a primarului Romeo Rădulescu. În primul rând, preţul mic pe care îl plăteşte populaţia Râmnicului (unul dintre cele mai reduse din ţară) se datorează în mare parte producătorului CET Govora care a reuşit în ultimii ani să menţină un tarif mic la apa caldă şi căldura livrată râmncenilor, datorită costurilor mici de producţie. În al doilea rând, primarul Romeo Rădulescu minte cu neruşinare atunci când spune că nu va majora preţul facturat populaţiei pentru energia termică, asta pentru că există deja un document elaborat la nivelul Primăriei Râmnicului şi care prevede creşterea preţului de facturare a gigacaloriei începând cu data de 1 ianuarie 2012 de la 138,74 lei/Gcal, la 150 lei/Gcal. În fine, se pune întrebarea: din ce bani a plătit primarul Romeo Rădulescu cele peste 20.000 de plicuri cu scrisori în format color şi cine s-a ocupat de distribuţia acestora în aproape toate locuinţele din Râmnicu Vâlcea? Poate ştie prietenul primarului – Marius Drăguţ, patronul de la SC ANDUNA SERVIMOB SRL, societatea care a efectuat marcaje rutiere în municipiul Râmnicu Vâlcea în valoare de 57 miliarde lei vechi plus TVA?

Dar iată ce se spune în scrisoarea semnată de primarul Rădulescu şi trimisă în cutiile poştale ale râmnicenilor în urmă cu câteva zile: „Stimaţi locuitori ai municipiului Râmnicu Vâlcea! Vă informez cu bucurie că administraţia locală a reuşit să ducă la bun sfârşit toate demersurile necesare, astfel încât cheltuielile Dumneavoastră cu încălzirea şi apa caldă să rămână neschimbate. Mă adresez pe această cale fiecărui locuitor al Râmnicului, beneficiar al serviciului de termoficare furnizat de CET Govora, cu speranţa unei informări corecte, care să elimine incertitudinile. Am considerat oportun să propun consilierilor locali ca bugetul municipiului să suporte un procent însemnat din preţul de facturare al gigacaloriei, pentru ca tariful către populaţie să rămână la valoarea de 138,73 lei/Gcal, unul dintre cele mai mici tarife din ţară. Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2011, această situaţie se va menţine cel puţin până la 31 decembrie 2011, municipalitatea dezvoltând investiţii, care să facă posibilă păstrarea tarifului neschimbat şi în 2012. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea rămâne alături de Dumneavoastră, continuând lucrările de reabilitare şi modernizare în reţeaua de distribuţie municipală a agentului termic, ce vor asigura şi pe viitor vâlcenilor un tarif acceptabil pentru utilizarea serviciului de termoficare. Am convingerea fermă şi sinceră că doar împreună putem trece cu bine peste toate greutăţile acestor vremuri”.

Numai că primarul Rădulescu se face că nu vede proiectul de hotărâre de Consiliu Local elaborat încă din luna septembrie privind majorarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte destinată populaţiei, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2012. „Preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat destinată populaţiei va fi la nivelul de 219,35 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 989/30 martie 2011 şi Avizului ANRSC nr. 34198557/15 iunie 2010 începând cu data de 1 octombrie 2011. Preţul local al energiei termice facturată populaţiei va fi la valoarea de 150 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu data de 1 ianuarie 2012. Diferenţa dintre preţul energiei termice produsă prin cogenerare transportată şi distribuită populaţiei, respectiv 219,35 lei/Gcal şi preţul de facturare de 150 lei/Gcal, va fi acoperită prin subvenţie după cum urmează: 33,96 lei/Gcal, inclusiv TVA, reprezintă compensarea ce se alocă de la bugetul statului, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 (acest nivel a fost stabilit prin Decizia ANRSC nr. 460/25 noiembrie 2010; 35,39 lei/Gcal, inclusiv TVA, subvenţie ce se acordă din bugetul local al municipiului”, se arată printre altele în proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării consiliului local în cursul lunii decembrie.

În luna octombrie, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat unele măsuri pentru asigurarea sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei. Astfel, până la 1 ianuarie 2012 se va menţine preţul de 138,73 lei/Gcal, pentru energia termică facturată populaţiei municipiului Râmnicu Vâlcea. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 197,28 lei/Gcal şi preţul de facturare al energiei termice de 138,73 lei/Gcal – în cuantum de 58,55 lei/Gcal – este asigurată, începând cu data de 1 octombrie 2011, din bugetul local al municipiului. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/31 iulie 2010, a fost aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice în cuantum de 197,28 lei/Gcal, iar prin hotărârea nr. 378/23 decembrie 2010, Consiliul Local a aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei începând cu data de 1 ianuarie 2011 la valoarea de 138,73 lei/Gcal şi subvenţia ce se acordă din bugetul local al municipiului, la valoarea de 24,59 lei/Gcal, precum şi compensarea de la bugetul de stat în cuantum de 33,96 lei/Gcal.

Leave a Response